ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

2020-21 സാമ്പത്തിക സർവേയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

Posted On: 29 JAN 2021 3:47PM by PIB Thiruvananthpuram

കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി. നിർമല സീതാരാമൻ 2020-21 സാമ്പത്തിക സർവേ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കോവിഡ് പോരാളികൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സർവേയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ് :

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ ജീവിതവും ഉപജീവനവും സംരക്ഷിക്കുന്നു

കോവിഡ് -19 മഹാമാരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ, ദീർഘകാല നേട്ടത്തിനായി ഹ്രസ്വകാല വേദന സഹിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയിലൂടെ  ഇന്ത്യ ജീവിതവും ഉപജീവനവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

മനുഷ്യ പ്രതികരണം ഇനിപ്പറയുന്ന മാനുഷിക തത്വത്തിൽ നിന്നാണ്:

നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവിതം തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല.

പകർച്ചവ്യാധി മൂലമുണ്ടായ താൽക്കാലിക ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് ജിഡിപി വളർച്ച വീണ്ടെടുക്കും

നേരത്തെയുള്ള, തീവ്രമായ ലോക്ക്ഡൌൺ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനും  സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കൽ വഴി ഇടത്തരം മുതൽ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള  ഉപജീവനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്  വിജയകരമായ തന്ത്രം മെനഞ്ഞു.


2020 സെപ്റ്റംബറോടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രം കോവിഡ് വക്രത്തെ പരന്നതാക്കി.

സെപ്റ്റംബറിലെ ഉയർന്ന നിരക്കിന് ശേഷം, ചലനാത്മകത വർദ്ധിച്ചിട്ടും ദൈനംദിന കേസുകൾ കുറയുന്നതിൽ ഇന്ത്യ സവിശേഷ ചിത്രം കാഴ്ച വച്ചു.

കോവിഡ് മഹാമാരി ആവശ്യകതയെയും വിതരണത്തെയും ബാധിച്ചു.

ഉൽ‌പാദന ശേഷിക്ക് ദീർഘകാല നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വിതരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഏക രാജ്യം ഇന്ത്യയായിരുന്നു.

സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ ശൃംഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു പൊതു നിക്ഷേപ പരിപാടിയിലൂടെയുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ മുന്നേറ്റം, രണ്ടാം തരംഗത്തെ ഒഴിവാക്കി.


2020-21 ലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിഒരു സ്ഥൂല വീക്ഷണം

• കോവിഡ്-19 മഹാമാരി ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് കാരണമായി, ഇത് ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കുശേഷം ഏറ്റവും കഠിനമായ ഒന്നായിരുന്നു

ലോക്ഡൌണുകളും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇതിനകം മന്ദഗതിയിലായ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിച്ചു.

• ആഗോള സാമ്പത്തിക ഉൽ‌പാദനം 2020 ൽ 3.5% കുറയുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു (IMF ജനുവരി 2021 ലെ കണക്കു പ്രകാരം )

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകളും സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്കുകളും അവരുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ

പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി വിവിധ നയ ഉപകരണങ്ങൾ വിന്യസിച്ചു, അതായത് നയ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക, അളവ് ലഘൂകരിക്കൽ നടപടികൾ മുതലായവ.

നിയന്ത്രണം, ധനപരം, സാമ്പത്തികം, ദീർഘകാല ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നീ നാല് തൂണുകളാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത് :

ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത്  ദുർബലർക്ക് ധനപരമായ പിന്തുണ നൽകുകയും അൺലോക്ക് വേളയിൽ ഉപഭോഗവും നിക്ഷേപവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

അനുകൂലമായ ഒരു ധനനയം  തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ധനലഭ്യതയും  പണലഭ്യതയും കടക്കാർക്ക് ഉടനടി ആശ്വാസവും ഉറപ്പാക്കി.

എൻ‌എസ്‌ഒയുടെ മുൻകൂർ കണക്കനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (-) 7.7 ശതമാനം വളർച്ച നേടുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആദ്യ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാം പാദത്തിൽ 23.9 ശതമാനം വളർച്ച.

ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ജിഡിപി 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 11.0 ശതമാനം വളർച്ചയും നാമമാത്ര ജിഡിപി 15.4 ശതമാനവും വളർച്ച നേടും - സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത് :

കോവിഡ് വാക്സിനുകളുടെ വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ  സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ സാധാരണ നില കൈവരും.

ഗവൺമെന്റ് ഉപഭോഗവും മൊത്തം കയറ്റുമതിയും വളർച്ചയെ താഴോട്ട് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തിയെങ്കിലും നിക്ഷേപവും സ്വകാര്യ ഉപഭോഗവും അതിനെ താഴ്ത്തി.

 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലെ വീണ്ടെടുക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഉപഭോഗം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു,  ഇത്  വർഷം തോറും 17%  ആയി വളരുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

2021 - 22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ കയറ്റുമതി 5.8 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി 11.3 ശതമാനവും കുറയും.

2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജിഡിപിയുടെ 2% കറന്റ് അക്കൗണ്ട് മിച്ചം ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

2017 സാനമ്പത്തിക വർഷത്തിനുശേഷം ചരിത്രപരമായ ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.

മൊത്ത മൂല്യവർദ്ധിത വളർച്ച 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ  7.2 ശതമാനമായി ഉയരും.

3.4 ശതമാനം വളർച്ചയോടെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ കോവിഡ് -19 ന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ കാർഷിക മേഖല സജ്ജമാക്കി.

വ്യവസായവും സേവനങ്ങളും യഥാക്രമം 9.6 ശതമാനവും 8.8 ശതമാനവും ചുരുങ്ങുന്നു.

സമ്പർക്കം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സേവനങ്ങൾ, ഉൽപ്പാദനം, നിർമ്മാണം എന്നിവയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുകയും ക്രമാനുഗതമായി വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷി രജതരേഖയായി തുടരുന്നു.

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു മുൻ‌ഗണനാ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി തുടർന്നു, ആഗോള ആസ്തി ഇക്വിറ്റികളിലേയ്‌ക്കും വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾക്കുമിടയിൽ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം ഒഴുകുന്നു:  2020 നവംബറിൽ മൊത്തം വിദേശ നിക്ഷേപ വരവ്  എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന പ്രതിമാസ 9.8 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി രേഖപ്പെടുത്തി.

പണപ്പെരുപ്പം മയപ്പെടുത്തുന്നത് അടുത്തിടെ ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റത്തെ ബാധിച്ച വിതരണത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നു

 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ജിഡിപിയുടെ 3.1% കറന്റ് അക്കൗണ്ട് മിച്ചം ഇന്ത്യ രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ ബാഹ്യ മേഖല വളർച്ചയ്ക്ക്  ഫലപ്രദമായ ഒരു പിന്തുണ നൽകി: ശക്തമായ സേവന കയറ്റുമതിയും ദുർബലമായ ഡിമാൻഡും കയറ്റുമതിയെക്കാൾ കുത്തനെ ചുരുങ്ങുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു (ചരക്ക് ഇറക്കുമതി 39.7% ചുരുങ്ങി) കയറ്റുമതിയെക്കാൾ (ചരക്ക് കയറ്റുമതി 21.2% ചുരുങ്ങി)


2020 ഡിസംബറിൽ 18 മാസത്തെ മൂല്യമുള്ള ഇറക്കുമതി നികത്തുന്നതിനായി വിദേശ നാണയ വരുമാനം കരുതൽ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു.

ജിഡിപിയുമായുള്ള അനുപാതമെന്ന നിലയിൽ വിദേശ കടം 2020 മാർച്ച് അവസാനം 20.6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന്  2020 സെപ്റ്റംബർ അവസാനം 21.6 ശതമാനമായി ഉയർന്നു,

കരുതൽ ധനത്തിലെ വർദ്ധനവ് വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ധനത്തിന്റെ മൊത്തം, ഹ്രസ്വകാല കടത്തിന്റെ അനുപാതം മെച്ചപ്പെടുത്തി.

ഊർജ്ജ ആവശ്യം, ഇ-വേ ബില്ലുകൾ, ജിഎസ്ടി ശേഖരണം, ഉരുക്ക് ഉപഭോഗം തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന ആവൃത്തി സൂചകങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായ പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതുപോലെ വി ആകൃതിയിലുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ നടക്കുന്നു.

 6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 10 ലക്ഷം വാക്സിനുകൾ പുറത്തിറക്കുന്ന അതിവേഗ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി, കൂടാതെ അയൽരാജ്യങ്ങളിലേക്കും ബ്രസീലിലേക്കും വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ.

ഒരു മെഗാ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചതിലൂടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നു:

സേവന മേഖല, ഉപഭോഗം, നിക്ഷേപം എന്നിവയിൽ ശക്തമായ വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രതീക്ഷകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു

പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച മനസ്സിലാക്കാനും പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പ്രതികൂലമായ ആഘാതം മായ്‌ക്കാനും പ്രാപ്തരാക്കണം

• ‘ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലൊരിക്കൽ’ പ്രതിസന്ധിയോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പക്വമായ നയ പ്രതികരണം ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക്

സങ്കുചിത കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള നയരൂപീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പാഠങ്ങൾ നൽകുകയും ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2020 ഡിസംബറിൽ 18 മാസത്തെ മൂല്യമുള്ള ഇറക്കുമതി നികത്തുന്നതിനായി വിദേശ നാണയ വരുമാനം കരുതൽ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു.

വളർച്ച കടത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതയിലേക്ക് നയിക്കുമോ ? അതെ, പക്ഷേ നേരെ മറിച്ചുണ്ടാവില്ല.

വളർച്ച ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, പക്ഷേ തിരിച്ചുണ്ടാവില്ല

കടത്തിന്റെ സുസ്ഥിരത ‘പലിശ നിരക്ക് വളർച്ചാ നിരക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ’ (ഐആർജിഡി) എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത്, പലിശ നിരക്കും വളർച്ചാ നിരക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇന്ത്യയിൽ, മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച്  കടത്തിന്റെ പലിശ നിരക്ക് വളർച്ചാ നിരക്കിനേക്കാൾ കുറവാണ് - പക്ഷേ ഒഴിവാക്കലല്ല.

ഇന്ത്യയിലെ നെഗറ്റീവ് ഐ‌ആർ‌ജിഡി - കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക് മൂലമല്ല, മറിച്ച് ഉയർന്ന വളർച്ചാ നിരക്ക് കാരണം.

ധനനയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഇത്  പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും വളർച്ചാ മാന്ദ്യത്തിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിലും.

വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉയർന്ന വളർച്ചയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കടം സുസ്ഥിരമാകാൻ കാരണമാകുന്നു; വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കാര്യകാരണ ദിശയെക്കുറിച്ചുള്ള അത്തരം വ്യക്തത കാണില്ല

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക കുതിച്ചുചാട്ടത്തേക്കാൾ ധനപരമായ ഗുണിതങ്ങൾ അനുപാതത്തിൽ കൂടുതലാണ്

ഉൽ‌പാദന ശേഷിക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ മുഴുവൻ നേട്ടവും കൊയ്യുന്നുവെന്ന് സജീവ ധനനയത്തിന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും

വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന ധനനയം കടം-ജിഡിപി അനുപാതം കുറയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും.

ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ സാധ്യത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും കടത്തിന്റെ സുസ്ഥിരത ഒരു പ്രശ്‌നമാകാൻ സാധ്യതയില്ല

സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യകാലത്ത് വളർച്ച പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് പ്രതി-ചാക്രിക ധനനയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്

സജീവവും പ്രതി-ചാക്രികവുമായ ധനനയം - ധനപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയ്ക്കുള്ള ആഹ്വാനമല്ല, മറിച്ച്

ധനനയത്തിനെതിരെ അസമമായ പക്ഷപാതം സൃഷ്ടിച്ച ബൌദ്ധിക അടിത്തറ തകർക്കുക

ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാര ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോഇല്ല!

ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പരമാധികാര ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗിലെ നിക്ഷേപ ഗ്രേഡിന്റെ (BBB- / Baa3) ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയായി ഒരിക്കലും വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല:

സാമ്പത്തിക വലുപ്പത്തെയും അതുവഴി കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കഴിവിനെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പ്രധാനമായും AAA എന്ന് റേറ്റുചെയ്തു
ചൈനയും ഇന്ത്യയും മാത്രമാണ് ഈ നിയമത്തിലെ അപവാദം - 2005 ൽ ചൈനയെ എ- / എ 2 എന്ന് റേറ്റുചെയ്തു, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ബിബിബി / ബാ 3 എന്ന് റേറ്റുചെയ്തു.

• ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാര ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗുകൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല:

• ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗുകൾ സ്ഥിരസ്ഥിതിയുടെ സാധ്യതയെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാനുള്ള സന്നദ്ധതയും കഴിവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു:

പണമടയ്ക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സന്നദ്ധത അതിന്റെ പരമാധികാര സ്ഥിരസ്ഥിതി ചരിത്രത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ വിദേശ കറൻസി മൂല്യമുള്ള കടവും വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ധനവും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ

പണമടയ്ക്കൽ കഴിവ് കണക്കാക്കാം

ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാര ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല

• ഇന്ത്യയുടെ ധനനയം ഗുരുദേവ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ‘ഭയമില്ലാത്ത മനസ്സ്’ എന്ന വികാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം.

• പരമാധികാര ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് രീതി കൂടുതൽ സുതാര്യവും ആത്മനിഷ്ഠത കുറഞ്ഞതും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി മെച്ചപ്പെട്ടതുമാക്കി മാറ്റണം.

അസമത്വവും വളർച്ചയും : വൈരുദ്ധ്യമോ സംയോജനമോ?

അസമത്വവും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്ത്യയിൽ വികസിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്.

അസമത്വവും ആളോഹരി വരുമാനവും (വളർച്ച) വികസിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളുമായി സമാന ബന്ധമുണ്ട്.

അസമത്വത്തേക്കാൾ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു

• ദരിദ്രരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്താൻ ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം

 ആരോഗ്യ പരിചരണം ഒടുവിൽ മുഖ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നു

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യവും മറ്റ് മേഖലകളുമായുള്ള പരസ്പര ബന്ധവും കോവിഡ്-19തെളിയിച്ചു.  

ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രതിസന്ധിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

പകർച്ചവ്യാധികളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന മേഖല ചടുലമായിരിക്കണം  
ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം (എൻ‌എച്ച്‌എം) അസമത്വം ലഘൂകരിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു, കാരണം പ്രസവത്തിനു മുമ്പുള്ള / പ്രസവാനന്തര പരിചരണത്തിലേക്കും ആശുപത്രികളിലെ പ്രസവങ്ങളിലേക്കും ദരിദ്രരുടെ പ്രവേശനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു.

ആയുഷ്മാൻ ഭാരതവുമായി ചേർന്ന് എൻ‌എച്ച്‌എമ്മിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് തുടരണം

പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ ജിഡിപിയുടെ 1% മുതൽ 2.5-3% വരെ വർദ്ധിക്കുന്നത് മൊത്തം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ചെലവ്  65% ൽ നിന്ന് 35% ആയി കുറയ്ക്കും.

വിവര അസമത്വത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വിപണിയിലെ പരാജയങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കായി ഒരു നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പരിഗണിക്കണം

വിവര അസമത്വങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും മികച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും ഇൻഷുറൻസ് സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും

ആരോഗ്യമേഖലയിലെ വിവര അസമത്വം ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിവര യൂട്ടിലിറ്റികൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്രദമാകും

ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയിലും ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളിലും നിക്ഷേപം നടത്തി ടെലിമെഡിസിൻ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രക്രിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ

• ഇന്ത്യ അതിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ അമിതമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി പ്രക്രിയകൾ താരതമ്യേന നല്ല രീതിയിൽ പാലിച്ചിട്ടും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഫലപ്രദമല്ല

അമിത നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ മൂലകാരണം സാധ്യമായ എല്ലാ ഫലങ്ങളും കണക്കാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ്

വിവേചനാധികാരം കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണത വർദ്ധിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സുതാര്യമല്ലാത്ത വിവേചനാധികാരത്തിന് കാരണമാകുന്നു

ചട്ടങ്ങൾ ലളിതമാക്കുകയും കൂടുതൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന നിർവചനം, കൂടുതൽ വിവേചനാധികാരം സൂചിപ്പിക്കുന്നു

എന്നിരുന്നാലും, വിവേചനാധികാരം സുതാര്യത, മുൻ ഉത്തരവാദിത്ത വ്യവസ്ഥകൾ, എക്സ്-പോസ്റ്റ് റെസല്യൂഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ബൌദ്ധിക ചട്ടക്കൂട് ഇതിനകം ലേബർ കോഡുകൾ മുതൽ ബിപി‌ഒ മേഖലയിലെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാണ്.

നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ  അടിയന്തിര മരുന്നാണ്, പ്രധാന ഭക്ഷണമല്ല!

ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയത്ത്, താൽക്കാലിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടാൻ നിയന്ത്രണ സംയമനം വായ്പക്കാരെ സഹായിച്ചു

സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കലിനുശേഷം വളരെക്കാലം സംയമനം തുടർന്നു, ഇത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക്  ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമായി

• സഹിഷ്ണുത എന്നത് അടിയന്തിര വൈദ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ ആദ്യ അവസരത്തിൽ നിർത്തലാക്കണം, വർഷങ്ങളോളം തുടരുന്ന പ്രധാന ഭക്ഷണമല്ല.

സംയമനം പിൻവലിച്ച ഉടനെ ഒരു ആസ്തി ഗുണനിലവാര അവലോകനം നടത്തണം

വായ്പകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ അടിസ്ഥാന സൌകര്യം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

പുതുമ: ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഊന്നൽ ആവശ്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്ന്

2007 ൽ ആഗോള നവീകരണ സൂചിക ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം 2020 ൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ ഏറ്റവും മികച്ച 50 നവീകരണ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു, മധ്യ, ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും താഴ്ന്ന ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ മൂന്നാമതും ഗവേഷണ-വികസന രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ചെലവ് മികച്ച പത്ത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതാണ്

മികച്ച പത്ത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളുമായി നവീകരണവുമായി മത്സരിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം

പത്ത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളുടെ ശരാശരിയേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് മേഖല മൊത്തം ജി‌ആർ‌ഡിയിൽ ആനുപാതികമല്ലാത്ത വലിയ പങ്ക് നൽകുന്നത്

മികച്ച പത്ത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജി‌ആർ‌ഡി, മൊത്തം ഗവേഷണ-വികസന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഗവേഷകർ എന്നിവരുടെ ബിസിനസ് മേഖലയുടെ സംഭാവന ഏറ്റവും താഴ്ന്നതാണ്.

നവീകരണത്തിനും ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും ഉയർന്ന നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും ഈ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു

ഇന്ത്യയുടെ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ഗവേഷണ-വികസന നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്

രാജ്യത്ത് ഫയൽ ചെയ്ത  മൊത്തം പേറ്റന്റുകളിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പങ്ക് നിലവിലെ 36 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഉയരണം,

ഇത് മികച്ച പത്ത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിലെ ശരാശരി 62 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്

നവീകരണ ഉൽ‌പാദനത്തിൽ‌ ഉയർന്ന പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിന്, സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബിസിനസ് സങ്കേത നവീകരണ ഇൻ‌പുട്ടുകളിലും പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം.

ജയ് ഹോ! PM ‘ജയ്’ ദത്തെടുക്കലും ആരോഗ്യ ഫലങ്ങളും

• പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ പദ്ധതി (PM-JAY) - ഏറ്റവും ദുർബലരായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ

ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 2018 ൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച അഭിലാഷ പരിപാടി ആരോഗ്യസംരക്ഷണ

ഫലങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ശക്തമായ പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്നു

കോവിഡ് ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത്  ഉയർന്ന ആവൃത്തി, ഡയാലിസിസ് പോലുള്ള കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള പരിചരണത്തിന്   PM-JAY ഗണ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ: ബീഹാർ, അസം, സിക്കിം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ അനുപാതം 2015-16 മുതൽ 2019-20 വരെ 89% വർദ്ധിച്ചു, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 12% കുറഞ്ഞു.


ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറയുന്നു: 2015-16 മുതൽ 2019-20 വരെ, ശിശുമരണ നിരക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 20 ശതമാനവും

മൂന്ന് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 28 ശതമാനവും കുറഞ്ഞു


5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞു: ബംഗാളിൽ 20% ഇടിവ്, അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 27% കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി


മൂന്ന് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ, സ്ത്രീ വന്ധ്യംകരണം, ഗുളിക ഉപയോഗം എന്നിവ യഥാക്രമം 36%, 22%, 28% വർദ്ധിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ നിസ്സാരമാണ്


പശ്ചിമ ബംഗാളിനേക്കാൾ മൂന്ന് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അമ്മയ്ക്കും ശിശുസംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള വിവിധ അളവുകൾ മെച്ചപ്പെട്ടു.

• PM-JAY നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ ഫലങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

സാമൂഹിക അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ, തൊഴിൽ, മനുഷ്യവികസനം

ജിഡിപിയുടെ ശതമാനമായ സംയോജിത (കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന) സാമൂഹിക മേഖലയിലെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2020-21 ൽ വർദ്ധിച്ചു.

എച്ച്ഡി‌ഐ 2019 ൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് മൊത്തം 189 രാജ്യങ്ങളിൽ 131 ആയി രേഖപ്പെടുത്തി:

ജനനസമയത്തെ ആയുർദൈർഘ്യം 2018 ലെ 69.4 വർഷത്തിൽ നിന്ന് 2019 ൽ 69.7 വർഷമായി ഉയർന്നു


ഡാറ്റാ നെറ്റ്‌വർക്ക്, കമ്പ്യൂട്ടർ, ലാപ്‌ടോപ്പ്, സ്മാർട്ട് ഫോൺ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ്സ് ഓൺലൈൻ പഠനവും പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത് വിദൂര പ്രവർത്തനവും മൂലം പ്രാധാന്യം നേടി.

ആത്മനിർഭർ ഭാരത് റോസ്ഗർ യോജനയിലൂടെ തൊഴിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോത്സാഹനം, നിലവിലുള്ള ലേബർ കോഡുകളെ 4 കോഡുകളായി യുക്തിസഹമാക്കുകയും ലളിതമാക്കുകയും ചെയ്തു

ഇന്ത്യയിൽ എൽഎഫ്പിആറിന്റെ താഴ്ന്ന നില:

 ജോലിസ്ഥലത്ത് ശമ്പളം, തൊഴിൽ പുരോഗതി എന്നിവ പോലുള്ള വിവേചനരഹിതമായ രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് മറ്റ് മെഡിക്കൽ, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണം

2020 മാർച്ചിൽ പി‌എം‌ജി‌കെ‌പി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം, ദേശീയ സാമൂഹിക സഹായ പദ്ധതി (എൻ‌എസ്‌എപി) പ്രകാരം നിലവിലുള്ള വൃദ്ധരായ, വിധവ, വികലാംഗ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 1000 രൂപ വരെ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും.

പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജനയുടെ കീഴിലുള്ള വനിതാ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 500 രൂപ വീതം മൂന്നുമാസത്തേക്ക് 20.64 കോടി രൂപ ഡിജിറ്റലായി മാറ്റി.

8 എട്ട് കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു

ഈട് രഹിതവായ്പയുടെ പരിധി Rs. 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന്  20 ലക്ഷം രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 63 ലക്ഷം  വനിതാ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾക്ക്  6.85 കോടി രൂപയുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കി.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ള വേതനം 2021 ഏപ്രിൽ മുതൽ 20 രൂപ  വർദ്ധിപ്പിച്ച് 182 രൂപയിൽ നിന്ന് 202 രൂപയായി


കോവിഡ് -19 നെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം:

ലോക്ക്ഡൌൺ, സാമൂഹിക അകലം, യാത്രാ ഉപദേശങ്ങൾ, കൈകഴുകൽ പരിശീലിക്കൽ, മാസ്ക് ധരിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രാരംഭ നടപടികൾ രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനം കുറച്ചു

അവശ്യ മരുന്നുകൾ, ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ, മാസ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ, പിപിഇ കിറ്റുകൾ, വെന്റിലേറ്ററുകൾ, കോവിഡ് -19 പരിശോധന, ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ രാജ്യം സ്വാശ്രയത്വം നേടി.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ COVID-19 വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞം 2021 ജനുവരി 16 ന് തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച രണ്ട് വാക്സിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിച്ചു.

 

***

 (Release ID: 1693322) Visitor Counter : 3598