નાણા મંત્રાલય

પાન-આધાર લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ લંબાવવામાં આવી

Posted On: 28 MAR 2023 2:48PM by PIB Ahmedabad

કરદાતાઓને થોડો વધુ સમય આપવા માટે, PAN અને આધારને લિંક કરવાની તારીખ 30મી જૂન, 2023 સુધી લંબાવવામાં આવી છે, જેના દ્વારા વ્યક્તિઓ કોઈ અસરનો સામનો કર્યા વિના આધાર-PAN લિંક કરવા માટે નિર્ધારિત સત્તાધિકારીને તેમના આધારની જાણ કરી શકે છે. આ અંગેની સૂચના અલગથી જારી કરવામાં આવી રહી છે.

આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 ('અધિનિયમ')ની જોગવાઈઓ હેઠળ દરેક વ્યક્તિ કે જેને 1લી જુલાઈ, 2017ના રોજ PAN ફાળવવામાં આવ્યો છે અને તે આધાર નંબર મેળવવા માટે પાત્ર છે, તેણે તેના આધારની જાણ નિયત સત્તાધિકારીને કરવી જરૂરી છે. અથવા 31મી માર્ચ, 2023 પહેલાં, નિર્ધારિત ફીની ચુકવણી પર. આમ કરવામાં નિષ્ફળતા અધિનિયમ હેઠળ 1લી એપ્રિલ, 2023થી ચોક્કસ પરિણામોને આકર્ષિત કરશે.. PAN અને આધારને લિંક કરવાના હેતુસર નિર્ધારિત સત્તાધિકારીને આધારની જાણ કરવાની તારીખ હવે લંબાવીને 30મી જૂન, 2023 કરવામાં આવી છે.

1લી જુલાઇ, 2023થી, જે કરદાતાઓ તેમના આધારની જાણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હોય તેમના PAN, જરૂરીયાત મુજબ, નિષ્ક્રિય થઈ જશે અને PAN નિષ્ક્રિય રહે તે સમયગાળા દરમિયાન તેના પરિણામો નીચે મુજબ હશે:

  1. આવા PAN સામે કોઈ રિફંડ કરવામાં આવશે નહીં;
  2. જે સમયગાળા દરમિયાન PAN નિષ્ક્રિય રહે છે તે સમયગાળા માટે આવા રિફંડ પર વ્યાજ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે નહીં; અને
  3. TDS અને TCS અધિનિયમમાં જોગવાઈ કર્યા મુજબ, ઊંચા દરે કપાત/એકત્ર કરવામાં આવશે.

રૂ. 1,000ની ફીની ચુકવણી કર્યા પછી નિયત સત્તાધિકારીને આધારની જાણ કર્યા પછી, PANને 30 દિવસમાં ફરીથી કાર્યરત કરી શકાય છે.

જે વ્યક્તિઓને પાન-આધાર લિંકિંગમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે તેઓ ઉપર જણાવેલ પરિણામો માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. આ કેટેગરીમાં ઉલ્લેખિત રાજ્યોમાં રહેતા લોકો, અધિનિયમ મુજબ બિન-નિવાસી, ભારતનો નાગરિક ન હોય તેવી વ્યક્તિ અથવા પાછલા વર્ષ દરમિયાન કોઈપણ સમયે એંસી વર્ષ કે તેથી વધુ વયની વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે.

એવું કહેવાય છે કે અત્યાર સુધીમાં 51 કરોડથી વધુ PAN ને આધાર સાથે લિંક કરવામાં આવ્યા છે. નીચેની લિંક https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar પર જઈને PAN ને આધાર સાથે લિંક કરી શકાય છે.

GP/JD(Release ID: 1911435) Visitor Counter : 871