സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ സമിതി
azadi ka amrit mahotsav

ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ 382 മെഗാവാട്ട് സുന്നി ഡാം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് നിക്ഷേപ അനുമതി

Posted On: 04 JAN 2023 4:04PM by PIB Thiruvananthpuram

ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ 382 മെഗാവാട്ട് സുന്നി അണക്കെട്ട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കായി  സത്ലജ് ജലവൈദ്യുതി നിഗം ലിമിറ്റഡിന്റെ (എസ്ജെവിഎൻ) നിക്ഷേപത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സാമ്പത്തിക കാര്യ മന്ത്രിസഭാസമിതി  അംഗീകാരം നൽകി.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവിനായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് പിന്തുണയായി 13.80 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം  പദ്ധതിചിലവായ 2614.51 കോടി രൂപയ്ക്കാണ്  അനുമതി.   2022 ജനുവരി വരെ 246 കോടി രൂപയോളം വരുന്ന സഞ്ചിത ചെലവുകൾക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ   അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2614 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിച്ചെലവിൽ  യഥാക്രമം , നിർമാണ ചിലവായ  2246.40 കോടി രൂപയും, നിർമ്മാണ വേളയിലുള്ള പലിശയായ  358.96 കോടി  രൂപയും ഫിനാൻസിംഗ് ചാർജുകളുടെ  ഇനത്തിലെ  (എഫ്‌സി) 9.15 കോടി രൂപയും  ഉൾപ്പെടുന്നു.    അളവ് മാറ്റങ്ങളും (കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ/മാറ്റങ്ങൾ/ അധിക ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) ഡെവലപ്പർ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചെലവ് വ്യതിയാനങ്ങൾക്കായുള്ള പുതുക്കിയ ചെലവ് ഉപരോധങ്ങൾ അനുവദിച്ച വിലയുടെ 10% ആയി പരിധി നിശ്ചയിക്കും.

ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത്, SJVN ന്റെ 382 മെഗാവാട്ട് സുന്നി അണക്കെട്ട് HEP സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിലവിലെ നിർദ്ദേശം പ്രാദേശിക വിതരണക്കാർക്ക് / പ്രാദേശിക സംരംഭങ്ങൾക്ക് / MSME-കൾക്ക് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ രാജ്യത്തിനകത്ത് സംരംഭകത്വ അവസരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രദേശത്തിന്റെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനം. പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഏകദേശം 4000 പേർക്ക് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ്.

--ND--

 (Release ID: 1888558) Visitor Counter : 53