പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്‌

ആദ്യത്തെ ക്വാഡ് നേതാക്കളുടെ വെർച്വൽ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിസംബോധന

Posted On: 12 MAR 2021 1:28PM by PIB Thiruvananthpuram

പ്രസിഡന്റ് ബിഡൻ, പ്രധാനമന്ത്രി മോറിസൺ, ഒപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി സുഗ, സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ നില്കുന്നത് സന്തോഷകരമാണ്. ഈ സംരംഭത്തിന് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ബിഡന് നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ  ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളാലും  സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതും ഏവരെയും ഉൾപെടുത്തുന്നതുമായ  ഇന്തോ-പസഫിക്കിനയുള്ള  പ്രതിബദ്ധതയാൽ നാം  ഐക്യപ്പെടുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അജണ്ട  - വാക്സിനുകൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മേഖലകൾ - ക്വാഡിനെ ആഗോള നന്മയ്ക്കായുള്ള ഒരു ശക്തിയാക്കുന്നു. ലോകത്തെ ഒരു കുടുംബമായി കണക്കാക്കുന്ന വാസുധൈവ കുടുംബകം  എന്ന പുരാതന തത്ത്വചിന്തയുടെ വിപുലീകരണമായാണ് ഞാൻ ഈ സകാരത്മകമായ  കാഴ്ചപ്പാടിനെ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ പങ്കിട്ട മൂല്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവും സമ്പന്നവുമായ ഇന്തോ-പസഫിക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നാം മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. ഇന്നത്തെ ഉച്ചകോടി കാണിക്കുന്നത് ക്വാഡിന്റെ പക്വമായ വളർച്ചയെയാണ്. . ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലെ സ്ഥിരതയുടെ ഒരു പ്രധാന സ്തംഭമായി തുടരും. നന്ദി.

--ND--(Release ID: 1868777) Visitor Counter : 85