ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

'ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕ ਅਤੇ ਲੇਬਲ' ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

Posted On: 18 JUL 2022 9:12AM by PIB Chandigarh

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ 47ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਅੱਜ 18 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ "ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ" ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ, ਅਨਾਜ, ਆਦਿ (ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਵਸਤੂਆਂ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6/2022-ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ (ਦਰ), ਮਿਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ, 2022, ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

 ਅੱਜ, 18 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 'ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲਡ' ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੇਵੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਿਆਂ/ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

 

ਸੀ. ਨੰ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ

1

18 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪੈਕੇਜਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

18 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ "ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲਡ" ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਅਤੇ ਆਟਾ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)।18.7.2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ "ਪ੍ਰੀਪੈਕ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ" ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਹੀ, ਲੱਸੀ, ਪਫਡ ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਜਦੋਂ "ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ" ਹੋਣ 'ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।     

 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ "ਪੂਰਵ-ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲਬੱਧ" ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।

 

[ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6/2022-ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ (ਦਰ) ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ]

2

ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਆਟਾ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 'ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ' ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਮੀਕਰਨ 'ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲਡ' ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜਡ ਵਸਤੂ' ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (l) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕਡ ਹੈ,  - ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (l) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

 

(l) "ਪੂਰਵ-ਪੈਕੇਜ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇ।

 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

 ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ:

 

(i)         ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;  ਅਤੇ

(ii)        ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2009 (2010 ਦਾ 1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2009 (2010 ਦਾ 1) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ/ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਆਟਾ ਆਦਿ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2009, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕੇਜਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼) ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ [ਜਾਂ 25 ਲੀਟਰ] ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3

ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਬੇਦਖਲੀ(ਆਂ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੈ?

ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ (ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ- ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ, ਆਟਾ, ਆਦਿ) ਲਈ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕੇਜਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼, 2011 ਦੇ ਚੈਪਟਰ-2 ਦਾ ਨਿਯਮ 3 (ਏ) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 25 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਉਦਾਹਰਣ: 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ [ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ ਆਦਿ] ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/25 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲਬੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

4

ਕੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਸ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਟੇ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਕ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅੰਤਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 10 ਪੈਕੇਜ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਤਰਕ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ (ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕੇਜਡ ਵਸਤੂਆਂ) ਨਿਯਮਾਂ 2011 ਦਾ ਨਿਯਮ 24 ਅਜਿਹੇ ਥੋਕ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ, ਕੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਰਮਾਤਾ/ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਥੋਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ?

ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਤਰਕ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਜਾਂ ਵਿਤਰਕ/ਡੀਲਰ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਟੇਲਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ/ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ/ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਛੋਟ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਪਲਾਇਰ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

6

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਟੇਲਰ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/25 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ?

ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਤਰਕ/ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

7

ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ?

ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕੇਜਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼, 2011 ਦੇ ਚੈਪਟਰ-2 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(ਸੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਪਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਲਈ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ 3(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

8

'ਐਕਸ' ਇੱਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਹੈ ਜੋ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ), ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕੇਜਡ ਵਸਤੂਆਂ) ਨਿਯਮ, 2011 (ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ 6) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਮਿੱਲਰ 'ਐਕਸ' ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ (ਪੈਕੇਜਾਂ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

9

ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਾ?

ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕੇਜਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼) ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਬੇਦਖਲੀ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

 ***********

 

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਮਵੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ(Release ID: 1842416) Visitor Counter : 190