മന്ത്രിസഭ
azadi ka amrit mahotsav

ജപ്പാനിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസും, ഇന്ത്യയുടെ ആര്യഭട്ട റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസസും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

Posted On: 08 JUN 2022 4:49PM by PIB Thiruvananthpuram

വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും സംബന്ധിച്ച് സംയുക്ത ഗവേഷണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്   ജപ്പാനിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസും ഇന്ത്യയിലെ ആര്യഭട്ട റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസസും (ഏരീസ് ) തമ്മിൽ സഹകരിക്കുന്നതിനുള്ള  മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ    രൂപീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഒപ്പിട്ട  ധാരണാപത്രം   പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം   വിലയിരുത്തി .   നൈനിറ്റാളിലെ ഏരീസ് , മറ്റ് വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സമാനമായ ഗവേഷണ മേഖലകളിൽ മുമ്പ് അത്തരം ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല.

സാധ്യമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്: -

a) ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങളുടെ സംയുക്ത ഉപയോഗവും പ്രവർത്തനവും

ബി) നിരീക്ഷണ രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ വിവരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം

സി) നിരീക്ഷണ ഡാറ്റയുടെ സംയുക്ത വിശകലനവും ശാസ്ത്രീയ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കലും

d) സംയുക്ത വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

ഇ) ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനായി പിഎച്ച്‌ഡി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ സന്ദർശിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൈമാറ്റം.

f) സംയുക്ത ശാസ്ത്ര ശിൽപശാലകൾ /അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കൽ 

ഏരീസിനെ  കുറിച്ച്:

ആര്യഭട്ട റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസസ് (ഏരീസ് ) കേന്ദ്ര  ഗവൺമെന്റിന്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്വയംഭരണ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ്. ഏരീസ് എ ന്നത് ജ്യോതിശാസ്ത്രം, അസ്‌ട്രോഫിസിക്‌സ് ,  അന്തരീക്ഷ ശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിലെ ഗവേഷണത്തിനുള്ള മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. ഭൂമിയിലെ വായു മലിനീകരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, സൂര്യൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, ക്ഷീരപഥം എന്നിവയുടെ രൂപീകരണം, പരിണാമം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇത് ഗവേഷണം നടത്തുന്നു. ഗവേഷണ ശാസ്ത്രജ്ഞർ, പിഎച്ച്‌ഡി വിദ്യാർത്ഥികൾ, പോസ്റ്റ്‌ഡോക്ടറൽ , വിസിറ്റിംഗ് സ്കോളർമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പ്. അത്യാധുനികവും നൂതനവുമായ ശാസ്‌ത്രീയ ഉപകരണങ്ങളുടെ രൂപകല്പനയിലും വികസനത്തിലും ഗവേഷകർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനോര പീക്ക്, ദേവസ്‌താൽ എന്നീ കാമ്പസുകളിലെ കെട്ടിട നിർമാണത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻജിനീയർമാരുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും ഒരു സംഘം ഇതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നു.

എൻ ഐ ഇ എസ്സിനെ  കുറിച്ച്:

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് (എൻ ഐ ഇ എസ് ) ജപ്പാനിലെ ഒരേയൊരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ്, അത് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി, സമഗ്രമായ രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതി ഗവേഷണത്തിന്റെ വിശാലമായ ശ്രേണി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ എൻ ഐ ഇ എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന ഗവേഷണം, ഡാറ്റ ഏറ്റെടുക്കൽ, വിശകലനം, പരിസ്ഥിതി സാമ്പിളുകളുടെ സംരക്ഷണം, വിതരണം എന്നിവയിലൂടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഗവേഷണ അടിത്തറ ഏകീകരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗവേഷണ പദ്ധതികളിൽ എൻ ഐ ഇ എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എൻ ഐ ഇ എസ്   പ്രധാനമായി  നാല്  മേഖലകളിലാണ്  ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സിന്തസൈസ്, ഇന്റഗ്രേറ്റ്, എവോൾവ്, നെറ്റ്‌വർക്ക് എന്നിവയാണ്  എൻ ഐ ഇ എസ് തന്ത്രങ്ങൾ.

-ND-(Release ID: 1832198) Visitor Counter : 53