ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

2021 ആഗസ്റ്റിലെ ചരക്ക് സേവന നികുതി (GST) വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധന; GST വരുമാനത്തിൽ കേരളം 31 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി

Posted On: 01 SEP 2021 1:18PM by PIB Thiruvananthpuram
ന്യൂഡൽഹി , സെപ്റ്റംബർ 1, 2021


2021 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ അകെ GST വരുമാനം 1,12,020 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ CGST വരുമാനം 20,522 കോടി രൂപയും, SGST വരുമാനം 26,605 കോടി രൂപയും, IGST വരുമാനം 56,247 കോടി രൂപയും (ചരക്ക് ഇറക്കുമതിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ₹ 26,884 കോടി ഉൾപ്പെടെ), സെസ് വഴിയുള്ള വരുമാനം 8,646 കോടി രൂപയും (ചരക്ക് ഇറക്കുമതിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച 646 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ) ആണ്.

2021 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ GST വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസത്തെക്കാൾ 30% കൂടുതലാണ്. GST വരുമാനത്തിൽ കേരളം 31 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി.

പ്രതിമാസ GST വരുമാനം തുടർച്ചയായി ഒൻപത് മാസം 1 ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം കാരണം 2021 ജൂണിൽ, 1 ലക്ഷം കോടിയിൽ താഴെയായി. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചതോടെ, 2021 ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ GST വരുമാനം വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കോടി കവിഞ്ഞു. ഇത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അതിവേഗം തിരിച്ചു വരുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്.

2020 ആഗസ്‌റ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2021 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലുണ്ടായ GST വരുമാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

 
2021 ആഗസ്റ്റിൽ സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള GST വരുമാനത്തിലെ വളർച്ച:
 
 

 

State

August-20

August-21

% growth

1

Jammu and Kashmir

326

392

20%

2

Himachal Pradesh

597

704

18%

3

Punjab

1,139

1,414

24%

4

Chandigarh

139

144

4%

5

Uttarakhand

1,006

1,089

8%

6

Haryana

4,373

5,618

28%

7

Delhi

2,880

3,605

25%

8

Rajasthan

2,582

3,049

18%

9

Uttar Pradesh

5,098

5,946

17%

10

Bihar

967

1,037

7%

11

Sikkim

147

219

49%

12

Arunachal Pradesh

35

53

52%

13

Nagaland

31

32

2%

14

Manipur

26

45

71%

15

Mizoram

12

16

31%

16

Tripura

43

56

30%

17

Meghalaya

108

119

10%

18

Assam

709

959

35%

19

West Bengal

3,053

3,678

20%

20

Jharkhand

1,498

2,166

45%

21

Odisha

2,348

3,317

41%

22

Chhattisgarh

1,994

2,391

20%

23

Madhya Pradesh

2,209

2,438

10%

24

Gujarat

6,030

7,556

25%

25

Daman and Diu

70

1

-99%

26

Dadra and Nagar Haveli

145

254

74%

27

Maharashtra

11,602

15,175

31%

29

Karnataka

5,502

7,429

35%

30

Goa

213

285

34%

31

Lakshadweep

0

1

220%

32

Kerala

1,229

1,612

31%

33

Tamil Nadu

5,243

7,060

35%

34

Puducherry

137

156

14%

35

Andaman and Nicobar Islands

13

20

58%

36

Telangana

2,793

3,526

26%

37

Andhra Pradesh

1,955

2,591

33%

38

Ladakh

5

14

213%

97

Other Territory

180

109

-40%

99

Center Jurisdiction

161

214

33%

 

Grand Total

66,598

84,490

27%

 
 

 

 
RRTN/SKY
 
****


(Release ID: 1751098) Visitor Counter : 255