പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്‌

കോവിഡിനെക്കുറിച്ചും വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു

പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം മാർച്ച് തുടക്കത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ 50 ലക്ഷം എന്നതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ 1.3 കോടിയായി ഉയർന്നു


വീടുതോറുമുള്ള പരിശോധനയിലും നിരീക്ഷണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു


പ്രാദേശികമായ നിയന്ത്രണ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം: പ്രധാനമന്ത്രി


ഉയർന്ന ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു


ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോരാട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകി ആശാ, അംഗൻവാടി വർക്കർമാരെ ശാക്തീകരിക്കണം : പ്രധാനമന്ത്രി


ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഓക്സിജന്റെ കൃത്യമായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം : പ്രധാനമന്ത്രി


വെന്റിലേറ്ററുകളുടെയും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകണം: പ്രധാനമന്ത്രി

Posted On: 15 MAY 2021 2:28PM by PIB Thiruvananthpuram

കോവിഡിനെക്കുറിച്ചും വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ    ഉന്നതതല യോഗം  ചേർന്നു. രാജ്യത്ത്‌ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലെ  സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധികൃതർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. മാർച്ച് ആദ്യം രാജ്യത്ത് ആഴ്ചയിൽ 50 ലക്ഷം പരിശോധനകളെന്നത്തിൽ  നിന്ന് ഇപ്പോൾ 1.3 കോടിയായി അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. രോഗ സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് ക്രമേണ കുറയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വീണ്ടെടുക്കൽ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കു ന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകൾ , കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് എന്നിവരുടെ ശ്രമഫലമായി പ്രതിദിനം 4 ലക്ഷത്തിലധികം കേസുകൾ കുറഞ്ഞുവെന്ന് വിലയിരു ത്തപ്പെട്ടു.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ,  വാക്സിനേഷൻ മാർഗ്ഗരേഖ  എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായ അവതരണം നൽകി.


ജില്ലകളിൽ രോഗ സ്ഥിരീകരണ   നിരക്ക് (  ടിപിആർ ) കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രാദേശികമായ  കണ്ടെയ്നർ തന്ത്രങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സമയത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആർ‌ടി പി‌സി‌ആർ, റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ഉയർന്ന ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. അവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി കാണിക്കുന്ന ഉയർന്ന സംഖ്യകളുടെ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ സുതാര്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വീടുതോറുമുള്ള പരിശോധനയിലും നിരീക്ഷണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകി. ആശാ, അംഗൻവാടി വർക്കർമാരെ ശാക്തീകരിക്കു ന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ  ഐസൊലേഷനും  ചികിത്സയ്ക്കുമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ചിത്രീകരണങ്ങളോടൊപ്പം എളുപ്പമുള്ള ഭാഷയിൽ  ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഓക്സിജൻ വിതരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി വിതരണ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. അത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകണമെന്നും അത്തരം മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വൈദ്യുതി വിതരണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വെന്റിലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗൗരവമായി എടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി, കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് നൽകുന്ന വെന്റിലേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിയന്തര ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. വെന്റിലേറ്ററുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക്  റിഫ്രഷർ പരിശീലനം നൽകണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോവിഡിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിദഗ്ദ്ധരുമാണ് ഉടനീളം നയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അവർ  തുടർന്നും നയിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വാക്സിനേഷൻ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും 45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ കുത്തിവയ്പ്പ് സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാന ത്തിലുള്ള  കണക്കും  അധികൃതർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. ഭാവിയിലെ വാക്സിൻ ലഭ്യതയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ യും  ചർച്ച ചെയ്തു. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് വേഗത്തിലാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി  ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

***(Release ID: 1718796) Visitor Counter : 38