ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം

കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെ 18 കോടിയിലധികം ഡോസ് വാക്സിൻ, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും സൗജന്യം ആയി നൽകി.

90 ലക്ഷത്തിലധികം ഡോസുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ / കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ കൈവശം ഇപ്പോഴുണ്ട്.

അടുത്ത 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 7 ലക്ഷത്തിലധികം ഡോസുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ / കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും

Posted On: 11 MAY 2021 10:28AM by PIB Thiruvananthpuram

 കോവിഡ് 19 ന് എതിരായ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അഞ്ചിന പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ പരിശോധന, കണ്ടെത്തൽ, ചികിത്സ, കോവിഡ് അനുബന്ധ പെരുമാറ്റ ശീലങ്ങൾ എന്നിവയോടൊപ്പം വാക്സിനേഷനും ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് രാജ്യവ്യാപക വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നു.

 കോവിഡ് 19 വാക്സിനേഷന്റെ വിപുലപ്പെടുത്തിയ മൂന്നാംഘട്ട നയപരിപാടികൾ 2021 മെയ് ഒന്നിന് ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ മാസവും കേന്ദ്ര ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറി അംഗീകാരം നൽകുന്ന ഏതു നിർമാതാവ് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാക്സിന്റെയും 50 ശതമാനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംഭരിക്കുമെന്ന് നയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വിഹിതമായ 50% വാക്സിൻ തുടർന്നും സംഭരിക്കുകയും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവ സൗജന്യമായി തുടർന്നും  നൽകുകയും ചെയ്യും.

 
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെ 18 കോടിയിലധികം ഡോസ്(18,00,03,160) വാക്സിൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും സൗജന്യം ആയി നൽകി. ഇതിൽ പാഴായി പോയത് ഉൾപ്പെടെ ആകെ 17,09,71,429 വാക്സിൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചു. (ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടുമണി വരെയുള്ള കണക്ക്).


90 ലക്ഷത്തിലധികം ഡോസുകൾ (90,30,670) സംസ്ഥാനങ്ങൾ / കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ കൈവശം ഇപ്പോഴുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സായുധ സേനയ്ക്ക് നൽകിയ വാക്സിൻ ചേർക്കാത്തതിനാലാണ് വിതരണം ചെയ്ത വാക്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപഭോഗം ( പാഴാക്കൽ ഉൾപ്പെടെ) കാണിക്കുന്നത്.

 ഇത് കൂടാതെ അടുത്ത 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 7 ലക്ഷത്തിലധികം(7,29,610) ഡോസുകൾ അധികമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ / കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും

 

***(Release ID: 1717619) Visitor Counter : 50