സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ സമിതി

ഐ‌ഡി‌ബി‌ഐ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിലെ തന്ത്രപരമായ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിനും മാനേജ്മെൻറ് നിയന്ത്രണം കൈമാറുന്നതിനും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി

Posted On: 05 MAY 2021 4:02PM by PIB Thiruvananthpuram

പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രി സഭയുടെ സമിതി, ഐ‌ഡി‌ബി‌ഐ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിലെ മാനേജ്മെൻറ് നിയന്ത്രണം കൈമാറുന്നതിനൊപ്പം തന്ത്രപരമായ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിനും തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകി. കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റിനും  എൽ ഐ സി യ്ക്കുമുള്ള  ഓഹരി പങ്കാളിത്തം  ഇടപാടിന്  രൂപം നൽകുന്ന വേളയിൽ  റിസർവ് ബാങ്കുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും. 

ഐ‌ഡി‌ബി‌ഐ ബാങ്കിന്റെ ഓഹരികളുടെ  94 ശതമാനത്തിലധികം കേന്ദ്ര  ഗവണ്മെന്റിനും  എൽ ഐ‌സിക്കുമാണ്. 45 .48 ശതമനാം ഗവണ്മെന്റിനും, 49 .24 % എൽ ഐ‌സിക്കും സ്വന്തമാണ്. എൽ‌ഐ‌സി നിലവിൽ മാനേജ്മെൻറ് നിയന്ത്രണമുള്ള ഐ‌ഡി‌ബി‌ഐ ബാങ്കിന്റെ പ്രൊമോട്ടർ‌ ആണ്‌. ഗവണ്മെന്റ് സഹ പ്രൊമോട്ടറും മാനേജ്മെന്റ് നിയന്ത്രണം ഉപേക്ഷിക്കുക, വില, വിപണി കാഴ്ചപ്പാട്, നിയമാനുസൃത വ്യവസ്ഥ, പോളിസി ഉടമകളുടെ താൽപ്പര്യം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത്. ഐ‌ഡി‌ബി‌ഐ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിലെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം എൽ‌ഐ‌സി കുറയ്ക്കുമെന്ന  ഒരു പ്രമേയം എൽ‌ഐ‌സി ബോർഡ് പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൽ‌ഐ‌സി ബോർഡിന്റെ ഈ തീരുമാനം ബാങ്കിലെ ഓഹരി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിയമാനുസൃത ഉത്തരവുമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ് .


ഐ‌ഡി‌ബി‌ഐ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി ഫണ്ടുകൾ, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ, മികച്ച മാനേജുമെന്റ് രീതികൾ എന്നിവ  വാങ്ങുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗവണ്മെന്റ്  സഹായം / ഫണ്ടുകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കാതെ ഇത്  കൂടുതൽ ബിസിനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കും. ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്ത്രപരമായ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിലൂടെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക്  പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഗവണ്മെന്റിന്റെ  വികസന പരിപാടികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ  വിനിയോഗിക്കും.

****(Release ID: 1716243) Visitor Counter : 99