ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം

രാജ്യത്ത് വിതരണം ചെയ്ത വാക്സിൻ ഡോസുകളുടെ ആകെ എണ്ണം 15.68 കോടി കടന്നു

Posted On: 02 MAY 2021 10:29AM by PIB Thiruvananthpuram

 

 

ന്യൂ ഡൽഹിമെയ് 2, 2021

 

രാജ്യത്ത് വിതരണം ചെയ്ത വാക്സിൻ ഡോസുകളുടെ ആകെ എണ്ണം ഇന്ന് 15.68 കോടി കടന്നുഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണി വരെയുള്ള താൽക്കാലിക കണക്കുപ്രകാരം, 22,93,911  സെഷനുകളിലായി 15,68,16,031 വാക്സിൻ ഡോസ് വിതരണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 18 ലക്ഷത്തിലധികം ഡോസുകളാണ് നൽകിയത്വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞത്തിന്റെ 106-ആം ദിവസം (മെയ് 1, 2021), 18,26,219 ഡോസ് വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്തു.

മൂന്നാം ഘട്ട വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞം ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു. 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 18 മുതൽ 44 വയസ് പ്രായമുള്ള 86,023 ഗുണഭോക്താകൾക്ക് ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിൻ ലഭിച്ചു

രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 1,59,92,271 പേർ രോഗ മുക്തരായി. 81.77% ആണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 3,07,865 പേർ രോഗ മുക്തരായി.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ രാജ്യത്ത് 3,92,488 പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുമഹാരാഷ്ട്രഉത്തർപ്രദേശ്ഡൽഹികർണാടകകേരളംഛത്തിസ്ഗഢ്പശ്ചിമ ബംഗാൾതമിഴ്നാട്ആന്ധ്ര പ്രദേശ്രാജസ്ഥാൻ എന്നീ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പുതിയ രോഗികളുടെ 72.72% ശതമാനവുംമഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിദിന കേസുകൾ - 63,282. 40,990 കേസുകളുമായി കർണാടക രണ്ടാമതും, 35,636 കേസുകളുമായി കേരളം മൂന്നാമതും ആണ്. 

ഇന്ത്യയിലെ ചികിത്സയിലുള്ള ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 33,49,644 ആയിഇത് രാജ്യത്ത് ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ 17.13% ആണ്.

ദേശീയ മരണനിരക്ക് കുറയുകയാണ്നിലവിൽ ഇത് 1.10%.ആണ്കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 3,689 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുഇവയിൽ 76.01% വും 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണ്മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം-802. 412 മരണങ്ങളുമായി ഡൽഹി രണ്ടാമതാണ്.

മാനസിക-സാമൂഹിക സഹായത്തിനായി ആരോഗ്യ-കുടുംബ ക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള NIMHANS-ഇൻറ്റെ, 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലേക്ക് (080-4611 0007) വിളിക്കാവുന്നതാണ്.  (Release ID: 1715612) Visitor Counter : 9