நிதி அமைச்சகம்

ரூ 86,449 கோடி மொத்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது

Posted On: 01 SEP 2020 6:04PM by PIB Chennai

ரூ 86,449 கோடி மொத்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரி 2020 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மத்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ரூ 15,906 கோடி, மாநில சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ரூ 21,064 கோடி, ஒருங்கிணைந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ரூ 42,264 கோடி மற்றும் செஸ் வரி ரூ 7,215 கோடி (சரக்குகளின் இறக்குமதி மீது வசூலிக்கப்பட்ட ரூ 673 கோடி உட்பட) ஆகும்.

 

ஒருங்கிணைந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரியிலிருந்து வழக்கமான பைசல் தொகையாக மத்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரிக்கு ரூ 18,216 கோடியையும்மாநில சரக்கு மற்றும் சேவை வரிக்கு ரூ 14,650 கோடியையும் அரசு வழங்கியுள்ளது.

வழக்கமான பைசலுக்கு பிறகு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் 2020 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஈட்டப்பட்ட மொத்த வருவாய் மத்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரிக்கு ரூ 34,122 கோடியும்மாநில சரக்கு மற்றும் சேவை வரிக்கு ரூ 35,714 கோடியும்  ஆகும்.

கடந்த வருடத்தின் இதே மாதத்துடன் ஒப்பிடும் போது, இந்த வருட ஆகஸ்ட் மாதத்தின் வருவாய் 88 சதவீதமாக உள்ளது.

 

மேலும் விவரங்களுக்கு, இந்த செய்தி குறிப்பை ஆங்கிலத்தில் இங்கே படிக்கவும்

-----(Release ID: 1650579) Visitor Counter : 66