മന്ത്രിസഭ

ഇന്ത്യ-മൊറോക്കോസഹകരണത്തിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി

Posted On: 03 JUL 2019 4:40PM by PIB Thiruvananthpuram

ഇന്ത്യയുടെയും, മൊറോക്കോയുടെയും നീതി ന്യായകോടതികള്‍തമ്മില്‍ പരസ്പര സഹകരണംശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയോഗംഅംഗീകാരം നല്‍കി.
നീതി ന്യായസംബന്ധവും, നിയമപരമായമറ്റ്‌മേഖലകളിലുമുള്ളഅടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയുംവിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെയുംകൈമാറ്റത്തിനും ഇന്ത്യയും, മൊറോക്കോയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ ധാരണാപത്രംവഴിയൊരുക്കും.
ND MRD– 366
***(Release ID: 1577041) Visitor Counter : 78