ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌.ಸಿ.ಇ.ಎಲ್) ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ಸಹಕಾರಿ ರಫ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ'ವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.


ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌.ಸಿ.ಇ.ಎಲ್) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಂಛನ , ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಷರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌.ಸಿ.ಇ.ಎಲ್) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚಾನೆಲೈಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ-ರಫ್ತುಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಸಮರ್ಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕಳೆದ 27 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ 54 ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.


ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ “ಸಹಕಾರ್ ಸೇ ಸಮೃದ್ಧಿ” ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

Posted On: 22 OCT 2023 1:52PM by PIB Bengaluru

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌ಸಿಇಎಲ್) ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ‘ಸಹಕಾರಿ ರಫ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ’ವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.  ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌.ಸಿ.ಇ.ಎಲ್) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಂಛನ , ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಷರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌.ಸಿ.ಇ.ಎಲ್) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು, ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ-ರಫ್ತುಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.

ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬಹು-ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಎನ್‌.ಸಿ.ಇ.ಎಲ್. ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.  ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಸಮರ್ಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕಳೆದ 27 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ 54 ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.  ಸಹಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಶ್ರೀ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ “ಸಹಕಾರ್ ಸೇ ಸಮೃದ್ಧಿ” ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2023 ರ ಜನವರಿ 25 ರಂದು ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, 2002 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದ ರಫ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.  2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ರೂ.2,160 ಕೋಟಿ ಗಳಿಂದ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ರೂ 2,000 ಕೋಟಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎನ್‌ಸಿಇಎಲ್‌ ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.  ಇದು ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಹಕಾರಿ ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.  ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ರಫ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಡೈರಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಹಕಾರ ರಫ್ತು ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಸಿಇಎಲ್‌ನ ಸಹಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.  ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಹಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸಹಕಾರಿಗಳು - ಗುಜರಾತ್ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಒಕ್ಕೂಟ ( ಅಮುಲ್), ಭಾರತೀಯ ರೈತರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಹಕಾರಿ (ಇಫ್ಕೊ), ಕೃಶಕ್ ಭಾರತಿ ಸಹಕಾರಿ (ಕ್ರಿಭ್ಕೊ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕೂಟ (ನಾಫೆಡ್) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಎನ್.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ)  ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎನ್‌.ಸಿ.ಇ.ಎಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿವೆ.

 

 *****(Release ID: 1969921) Visitor Counter : 81