ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯ

ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ 'ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ' ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ

Posted On: 07 JUN 2023 3:01PM by PIB Bengaluru

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಮಿತಿ (ಸಿಸಿಇಎ)  ಇಂದು  ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ 'ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ' ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ರೂ.2980 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2021-22 ರಿಂದ 2025-26ರವರೆಗೆ 15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.

 ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನೈಟ್ಗಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು  ಎರಡು ವಿಶಾಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ: (i) ಪ್ರಚಾರದ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ) ಅನ್ವೇಷಣೆ  ಮತ್ತು (ii) ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಹೊರತು ಇತರ   ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆ.

ಅನುಮೋದನೆಯು ಪ್ರಚಾರ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ) ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ರೂ.1650 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಐಎಲ್ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಕೊರೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ರೂ.1330 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು, 1300 ಚ.ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 650 ಚ.ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶವು ವಿವರವಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುವವು.

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನೈಟ್ಗಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಹಂಚಿಕೆದಾರರಿಂದ ಮರುಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

****(Release ID: 1930487) Visitor Counter : 96