ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

നിർദിഷ്ട സിഗരറ്റുകളുടെ ദേശീയ ദുരന്തതീരുവയിൽ ഏകദേശം 16% വർധന നിർദേശിച്ച് ബജറ്റ് 2023-24

Posted On: 01 FEB 2023 12:50PM by PIB Thiruvananthpuram


ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ 2023-24 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ, നിർദിഷ്ട സിഗരറ്റുകളുടെ ദേശീയ ദുരന്തതീരുവ (എൻസിഡിസി) 16 ശതമാനം വരെ പരിഷ്കരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നിർദേശിച്ചു.

 

 

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image001BLZZ.jpg

 

മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് നിർദിഷ്ട സിഗരറ്റുകളിലെ എൻസിസിഡി അവസാനമായി പരിഷ്കരിച്ചത്.

 

സിഗരറ്റിന്റെ എൻസിസിഡി നികുതി നിരക്ക് | (02.02.2023 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ):

 

 

ചരക്കുകളുടെ വിവരണം

എക്സൈസ് തീരുവ നിരക്ക്

നിലവിൽ (രൂപ/ 1000 സ്റ്റിക്ക്)

പുത‌ിയ നിരക്ക് (രൂപ/ 1000 സ്റ്റിക്ക്)

65 മില്ലിമീറ്റർ നീളംവരെയുള്ള ഫിൽട്ടർ സിഗരറ്റുകൾ ഒഴികെയുള്ളവ

200

230

65 മില്ലീമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളവും 70 മില്ലീമീറ്ററിൽ കവിയാത്തതുമായ ഫിൽട്ടർ സിഗരറ്റുകൾ ഒഴികെയുള്ളവ

250

290

65 മില്ലീമീറ്ററിൽ കവിയാത്ത നീളമുള്ള ഫിൽട്ടർ സിഗരറ്റുകൾ

440

510

65 മില്ലീമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ളതും 70 മില്ലീമീറ്ററിൽ കവിയാത്തതുമായ ഫിൽട്ടർ സിഗരറ്റുകൾ

440

510

70 മില്ലീമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളവും 75 മില്ലീമീറ്ററിൽ കവിയാത്തതുമായ ഫിൽട്ടർ സിഗരറ്റുകൾ

545

630

മറ്റ് സിഗരറ്റുകൾ

735

850

പുകയില അടങ്ങിയ സിഗരറ്റുകൾ

600

690

 

 

ND/NS

 

 
 (Release ID: 1895539) Visitor Counter : 134