ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ

2022ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ₹ 1,44,616 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ; ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.56ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ


ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರ ಸಂಗ್ರಹದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ; ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ 4 ನೇ ತಿಂಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ₹ 1.40 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ

Posted On: 01 JUL 2022 2:56PM by PIB Bengaluru

ಜೂನ್ 2022ರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹144,616 ಕೋಟಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ₹ 25,306 ಕೋಟಿ, ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ₹ 32,406 ಕೋಟಿ, ಐಜಿಎಸ್‌ಟಿ ₹ 75887 ಕೋಟಿ (ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ₹ 40102 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು ಸೆಸ್ ₹ 11,018 ಕೋಟಿ (ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ₹ 1197 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸೇರಿದೆ. ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರ 1,67,540 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಗರಿಷ್ಠ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯ ದಾಖಲೆ ಎನಿಸಿದೆ.

ಸರಕಾರವು ಐಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೆ ₹ 29,588 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೆ ₹ 24,235 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರವು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 50:50ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹ 27,000 ಕೋಟಿ ಐಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 2022ರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇತ್ಯರ್ಥದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ₹ 68,394 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು

ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ₹ 70,141 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ 2022ರ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯವಾದ ₹ 92,800 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 56% ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು 55% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಆದಾಯವು (ಸೇವೆಗಳ ಆಮದು ಸೇರಿದಂತೆ) ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ 56% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಐದನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಿಂದ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳು ₹1.40 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಆದ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ದಾಖಲೆ ಎನಿಸಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗ್ರಹ ಇಳಿಕೆ ತಿಂಗಳೆಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಮಾಸವು ಹೊರಬಂದಿದೆ. 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7.3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ʻಇ-ವೇ ಬಿಲ್‌ʼಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ 7.4 ಕೋಟಿ ʻಇ-ವೇ ಬಿಲ್‌ʼಗಳಿಗಿಂತ 2% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

2022-23ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ₹ 1.51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ₹ 1.10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ.37ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ವಂಚನೆ-ತಡೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಲರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೆಸ್ ಸಂಗ್ರಹವು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅತ್ಯಧಿಕವೆನಿಸಿದೆ.

2017-18ರಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 2021ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2022ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ರಾಜ್ಯವಾರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ (ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

2022ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾರು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳ [1] (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ರಾಜ್ಯ ಜೂನ್-2021 ಜೂನ್-2022 ಹೆಚ್ಚಳ

State-wise growth of GST Revenues during June 2022

State

Jun-21

Jun-22

Growth

Jammu and Kashmir

300

372

24%

Himachal Pradesh

519

693

34%

Punjab

1,111

1,683

51%

Chandigarh

120

170

41%

Uttarakhand

702

1,281

82%

Haryana

3,801

6,714

77%

Delhi

2,656

4,313

62%

Rajasthan

2,176

3,386

56%

Uttar Pradesh

4,588

6,835

49%

Bihar

889

1,232

39%

Sikkim

212

256

21%

Arunachal Pradesh

33

59

77%

Nagaland

30

34

11%

Manipur

22

39

78%

Mizoram

17

26

49%

Tripura

43

63

47%

Meghalaya

105

153

46%

Assam

662

972

47%

West Bengal

2,744

4,331

58%

Jharkhand

2,032

2,315

14%

Odisha

3,000

3,965

32%

Chhattisgarh

2,230

2,774

24%

Madhya Pradesh

2,098

2,837

35%

Gujarat

6,128

9,207

50%

Daman and Diu

0

0

-13%

Dadra and Nagar Haveli

243

350

44%

Maharashtra

13,722

22,341

63%

Karnataka

5,103

8,845

73%

Goa

256

429

67%

Lakshadweep

0

1

33%

Kerala

998

2,161

116%

Tamil Nadu

4,380

8,027

83%

Puducherry

104

182

75%

Andaman and Nicobar Islands

12

22

94%

Telangana

2,845

3,901

37%

Andhra Pradesh

2,051

2,987

46%

Ladakh

6

13

118%

Other Territory

127

205

61%

Centre Jurisdiction

164

143

-12%

Grand Total

66,229

1,03,317

56%

 

 

 

[1] ಆಮದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

  ******

 (Release ID: 1838685) Visitor Counter : 181