સંરક્ષણ મંત્રાલય
azadi ka amrit mahotsav

સંરક્ષણ પેન્શનરોને 25 જૂન, 2022 સુધીમાં વાર્ષિક ઓળખ પૂર્ણ કરવા અનુરોધ

Posted On: 26 MAY 2022 2:00PM by PIB Ahmedabad

સંરક્ષણ મંત્રાલયે તે સંરક્ષણ પેન્શનરો દ્વારા વાર્ષિક ઓળખ/જીવન પ્રમાણપત્ર પૂર્ણ કરવાની સમયરેખા 25મી જૂન 2022 સુધી લંબાવી છે.

25મી મે 2022 સુધીમાં પ્રાપ્ત થયેલા ડેટાની ચકાસણી પર, તે નોંધવામાં આવ્યું છે કે 34,636 પેન્શનરો કે જેઓ સ્પર્શમાં સ્થળાંતરિત થયા છે તેઓએ તેમની વાર્ષિક ઓળખ પૂર્ણ કરી નથી - ન તો ઓનલાઈન કે તેમની સંબંધિત બેંકો દ્વારા નવેમ્બર 2021 સુધીમાં. એપ્રિલ 2022 માસિક પેન્શન એક મારફતે જમા કરવામાં આવ્યું હતું. 58,275 પેન્શનરો (સ્પર્શ પર 4.47 લાખ સ્થળાંતરિત પેન્શનરોમાંથી) માટે વિશેષ વન-ટાઇમ માફી, કારણ કે તેમની વાર્ષિક ઓળખની વિગતો તેમની સંબંધિત બેંકો દ્વારા મન્થ ક્લોઝિંગ વખતે ચકાસી શકાતી નથી.

વાર્ષિક આઇડેન્ટિફિકેશન/લાઇફ સર્ટિફિકેશનની પ્રક્રિયા માસિક પેન્શનની સતત અને સમયસર ક્રેડિટ માટે વૈધાનિક જરૂરિયાત છે. વાર્ષિક ઓળખ/જીવન પ્રમાણપત્રની ગેરહાજરીમાં, પ્રારંભિક માફી 25 મે 2022 સુધી આપવામાં આવી હતી અને તે હવે MoD દ્વારા 25 જૂન, 2022 સુધી લંબાવવામાં આવી છે.

વાર્ષિક ઓળખ/જીવન પ્રમાણપત્ર નીચેના માધ્યમો દ્વારા કરી શકાય છે:

એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ માટે ડિજિટલ જીવન પ્રમાણ ઓનલાઈન/જીવન પ્રમાણ ફેસ એપ દ્વારા ઇન્સ્ટોલેશન અને ઉપયોગની વિગતો અહીં મળી શકે છે:

https://jeevanpramaan.gov.in/package/documentdowload/JeevanPramaan_FaceApp_3.6_Installation

સ્પર્શ પેન્શનર: કૃપા કરીને "સંરક્ષણ - પીસીડીએ (પી) અલ્હાબાદ" તરીકે મંજૂરી આપતી સત્તા અને "સ્પર્શ - પીસીડીએ (પેન્શન) અલ્હાબાદ તરીકે વિતરણ સત્તા પસંદ કરો.

લેગસી પેન્શનર (2016 પહેલાના નિવૃત્ત): કૃપા કરીને તમારી સંબંધિત મંજૂરી સત્તાધિકારીને "સંરક્ષણ - Jt.CDA(AF) સુબ્રોતો પાર્ક" અથવા સંરક્ષણ - PCDA (P) અલ્હાબાદ" અથવા "સંરક્ષણ - PCDA (નેવી) મુંબઈ અને વિતરણ સત્તામંડળ તરીકે પસંદ કરો. સંબંધિત પેન્શન વિતરણ બેંક/DPDO વગેરે.

પેન્શનરો વાર્ષિક ઓળખ પૂર્ણ કરવા માટે સામાન્ય સેવા કેન્દ્રો (CSCs)ની પણ મુલાકાત લઈ શકે છે. તમારી નજીકની CSC અહીં શોધો: https://findmycsc.nic.in/

પેન્શનરો જીવન પ્રમાણપત્રના અપડેટ માટે તેમના નજીકના ડીપીડીઓની મુલાકાત પણ લઈ શકે છે. લેગસી પેન્શનરો તેમની સંબંધિત બેંકો સાથે તેમના જીવન પ્રમાણપત્રને અપડેટ કરવાનું ચાલુ રાખી શકે છે.(Release ID: 1828486) Visitor Counter : 86