വാര്‍ത്താവിനിമയ, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യാ മന്ത്രാലയം
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

സമ്പൻ (SAMPANN) പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് പെൻഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നു

Posted On: 09 DEC 2021 1:11PM by PIB Thiruvananthpuram

 


ന്യൂഡൽഹി: ഡിസംബർ 09, 2021

 
ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പെൻഷൻകാർക്ക് നിലവിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കൺട്രോളർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട്സ്/കൺട്രോളർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസുകൾ SAMPANN വഴി സേവനം നൽകി വരുന്നു. ഈ ഏകജാലക സജ്ജീകരണം പെൻഷൻകാർക്ക് സേവന വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഇനിപ്പറയുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

*പെൻഷൻ കേസുകൾ സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പാക്കുന്നു

*ഇ-പെൻഷൻ പേയ്‌മെന്റ് ഓർഡറിന്റെ വ്യവസ്ഥ

*ഓരോ പെൻഷൻകാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ലോഗിൻ, പേയ്‌മെന്റ് ഹിസ്റ്ററി പോലുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നു 

*പരാതികളുടെ ഓൺലൈൻ സമർപ്പണവും സമയബന്ധിതമായ എസ്എംഎസ് അലേർട്ടുകളും

പെൻഷൻ പേയ്‌മെന്റിനായി ബാങ്കുകൾ/പോസ്‌റ്റ് ഓഫീസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന് ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രതിമാസ സേവിങ്സ് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2021 ജൂൺ വരെ ഈ ഇനത്തിൽ ഏകദേശം 11.5 കോടി രൂപ ലാഭിക്കാനായി.

SAMPANN ന്റെ സമാരംഭം മുതൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുവടെ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു:

 

Year

No. of Pensioners On boarded

No. of Grievances Settled

Amount Disbursed (in Cr. Rupees)

2019

12,001

524

2109.67/-

2020

87,958

6,839

8477.30/-

2021 (Till June)

1,382

2,267

5238.47/-

Total

1,01,341

9,630

15,825.44 Cr.


RRTN/SKY
 
*****


(Release ID: 1779701) Visitor Counter : 192