ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಛೇರಿ
azadi ka amrit mahotsav

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಭಾರತ -ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 09, 2021)

Posted On: 09 OCT 2021 3:40PM by PIB Bengaluru

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ಸನ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9-11, 20211 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗೌರವ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದರು.  

ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗೌರವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಸಮುದ್ರ ಸಂಚರಣೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆ ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸನಿಹದ ಪಾಲುದಾರರು ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ತಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಡುವೆ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕ ಪ್ರಗತಿ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹಕಾರದ ಇತರ ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು  ಗಮನಿಸಿದರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಕಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಡುವಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು  ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ-ಆಧಾರಿತ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿವರವಾದ 5-ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (2021-2026) ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರುಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಸೂಕ್ತ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.  

ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆ

5 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರುಇದು ಕೆಳಗಿನ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ನೀರು; ಪರಿಸರ; ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಏಕೀಕರಣ; ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮ; ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆ; ಸಮರ್ಥನೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಗರಗಳು; ವ್ಯಾಪಾರ; ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಹಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು; ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ; ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ; ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸಶೋಧನೆ; ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವಿಜ್ಞಾನ; ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ; ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧಗಳು.         

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗಾಳಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಪವರ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ-ಆಧಾರಿತ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು; ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, -ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇಯು ಹೊರೈಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಇಂಧನ, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ-ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿತ ಜಂಟಿ ಕರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು

ನೀರಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು, ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನದಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನದಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ/ಜಲಾನಯನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನೀರಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಸ್ಥಿರ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಉಪಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ  ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಅಲೈಯನ್ಸ್ (.ಎಸ್.) ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ಸೆನ್ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಲೀಡ್ ಐಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು  ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು (ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳು) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕ್ರಮವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಆರನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಮಹಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಂತರದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗತಿಕ ಸಹಯೋಗ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಕೋಪ್26 ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೋಪ್26 ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು   ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು

ಸುಸ್ಥಿರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು, ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು. ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಧಿತ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ನವೀನ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು -ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಕಡಲತಡಿಯ ಗಾಳಿ, ಇಂಧನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಥನಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಧನದೊಳಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಯು.ಎನ್.ಎಲ್...ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಉಪಕ್ರಮವು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನೀತಿ ಆಯೋಗ - ಅಟಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ 'ವಾಟರ್ ಚಾಲೆಂಜ್' 2022 ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ನೀರಿನ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು

ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯ 3 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಡುವೆ 5 ಜುಲೈ 2021 ಉದ್ದೇಶದ  ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ ನಗರ ನೀರಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾನ್ಪುರ (ಸಿಗಂಗಾ) ಮತ್ತು ಹೊಸಶೋಧ ಕೇಂದ್ರ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ , ಶುದ್ಧ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಆರೋಗ್ಯ, ಲಸಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ -19

ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಲಸಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದರ ಬೆಂಬಲ ಗ್ಲೋಬ್. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ರೋಗಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನೊವೊ ನಾರ್ಡಿಸ್ಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು

ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (ಎಂಒಯು) ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನಃ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ -19 ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ (ಎಎಂಆರ್) ಸವಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು

ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು:

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಚೇರಿ ನಡುವೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಒಪ್ಪಂದ.

ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಜಂಟಿ ಪತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ.

ಜಲಚರಗಳ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕುರಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ- ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಭಾರತ, ಆರ್ಹಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭೂಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಡುವೆ ಎಂಒಯು ಒಪ್ಪಂದ.

ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಸಂಭಾವ್ಯ ಆನ್ವಯಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶೈತ್ಯೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು  ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಫಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಡುವಿನ ಎಂಒಯು ಒಪ್ಪಂದ.   

ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಕೋವಿಡ್ -19 ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ಸನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ಸನ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. 2025-2026 ಅವಧಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಗೆ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಆತಂಕಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು: 1) ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು; 2) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಮೂಲಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೃಢವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು; ಮತ್ತು 3) ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗೌರವ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಯು.ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 2593 (2021) ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವನ್ನು  ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು.

ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು.

ಮೇ 2021 ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಭಾರತ- ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಭಾರತ- ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ, ಸಮತೋಲಿತ, ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದಾಯಕ ಭಾರತ- ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮುಕ್ತ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಭಾರತ- ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಪರ್ಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಯು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

2022 ರಲ್ಲಿ ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತ ಎರಡನೇ ಭಾರತ-ನಾರ್ಡಿಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

***(Release ID: 1763253) Visitor Counter : 160