ആയുഷ്‌

രാജ്യവ്യാപകമായി “ആയുഷ് കോവിഡ്-19 കൗൺസിലിംഗ് ഹെൽപ്പ്ലൈൻ” പ്രവർത്തനക്ഷമമായി

Posted On: 21 MAY 2021 11:18AM by PIB Thiruvananthpuramന്യൂഡൽഹിമെയ് 21, 2021

കോവിഡ്-19 ഉന്നയിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്ക് ആയുഷ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും നൽകുന്നതിന് കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയം ഒരു സമർപ്പിത കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഹെൽപ്പ്ലൈൻ ആരംഭിച്ചു. 14443 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും രാവിലെ 6 മുതൽ അർദ്ധരാത്രി 12 വരെ, ആഴ്ചയിലെ ഏഴു ദിവസവും  സേവനം ലഭ്യമാകും.

14443 
എന്ന ഹെൽപ്പ്ലൈനിലൂടെ ആയുഷിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധർഅതായത് ആയുർവേദംഹോമിയോപ്പതിയോഗപ്രകൃതിചികിത്സയുനാനിസിദ്ധ എന്നിവർ, പൊതുജനങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകും വിദഗ്ധർ രോഗികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗും പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങളും നൽകുക മാത്രമല്ലഅടുത്തുള്ള ആയുഷ് സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുകയും ചെയ്യും.

കൂടാതെ രോഗികൾക്ക് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള പുനരധിവാസവും സമീപനങ്ങളും വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുംഐവിആർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന  ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നിലവിൽ ഹിന്ദിഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്മറ്റ് ഭാഷകൾ യഥാസമയം ചേർക്കും.

ഹെൽപ്പ്ലൈൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരേസമയം 100 കോളുകൾ വരെ സ്വീകരിക്കുംആവശ്യാനുസരണം ഭാവിയിൽ ഇതിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും. എൻജി ആയ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.  

 

RRTN/SKY(Release ID: 1720630) Visitor Counter : 53