ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

2020-21 സാമ്പത്തിക സർവേയുടെ സംഗ്രഹം

Posted On: 29 JAN 2021 3:48PM by PIB Thiruvananthpuramമെഗാ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞം,  സേവന മേഖലയിലെ ശക്തമായ വീണ്ടെടുക്കൽ, ഉപഭോഗത്തിലും നിക്ഷേപത്തിലും

ശക്തമായ വളർച്ച എന്നിവയിലൂടെ  വി ആകൃതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കൽ

ഊർജ്ജ ആവശ്യകത, റെയിൽ ചരക്ക്, ഇ-വേ ബില്ലുകൾ, ജിഎസ്ടി ശേഖരണം, ഉരുക്ക് ഉപഭോഗം, മുതലായവ ഉയർന്ന

ആവൃത്തി സൂചകങ്ങളിലെ പുനരുജ്ജീവനമാണ് വി-ആകൃതിയിലുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ.

അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി മാറും - ഐ‌എം‌എഫ്

ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി  2020-21 ൽ   7.7 ശതമാനം ചുരുങ്ങുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു

കാർഷിക മേഖല  3.4 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കും , വ്യവസായ മേഖല 9.6  ശതമാനവും  സേവന മേഖല 8.8

ശതമാനവും ചുരുങ്ങും

നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജിഡിപിയുടെ  2 ശതമാനം കറന്റ് അക്കൗണ്ട് മിച്ചമുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും , 17

വർഷത്തിനുശേഷമുള്ള ചരിത്രപരമായ ഉയർച്ചയായിരിക്കുമിത്.

മൊത്തം വിദേശ പോർട്ട് ഫോളിയോ വരവ് (എഫ് പി ഐ) 2020 നവംബറിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന പ്രതിമാസ

നിരക്കായ 9.8 ബില്യൺ ഡോളർ രേഖപ്പെടുത്തി

നിരവധി ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കുകയും വി-ആകൃതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കൽ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തത്

ദീർഘകാല നേട്ടത്തിനായി ഹ്രസ്വകാല വേദന സഹിക്കുന്നതിനുള്ള  ഇന്ത്യയുടെ ധൈര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം

വഹിക്കുന്നു

 
ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ജിഡിപി 2021-22ൽ 11 ശതമാനവും നാമമാത്രമായ ജിഡിപി 15.4 ശതമാനവും രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. സേവനമേഖലയിൽ ശക്തമായ വീണ്ടെടുക്കൽ

പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ഉപഭോഗത്തിലും നിക്ഷേപത്തിലും ശക്തമായ വളർച്ച കൈവരിക്കാനുമുള്ള പ്രതീക്ഷകളോടെ

ഒരു മെഗാ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞം ആരംഭിച്ചത് വി ആകൃതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കലിന് പിന്തുണയായി.

കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ 2020-21 ലെ സാമ്പത്തിക സർവേ

പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കോവിഡ്-19 വാക്സിനുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സാമ്പത്തിക

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ സാധാരണ നില കൈവരിക്കുന്നത് ഈ തിരിച്ചുവരവിന് കാരണമാകുമെന്ന്

കരുതുന്നു.  ലോക്ക്ഡൌണുകളുടെ ക്രമാനുഗതമായ കുറയ്ക്കലും , ആത്മനിർഭർ ഭാരത് ദൌത്യത്തിന്റെ

അതിശയകരമായ പിന്തുണയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെ പാതയിൽ ഉറപ്പിച്ചതിനാൽ

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തമായി തുടരുന്നു. ഈ പാത യഥാർത്ഥ ജിഡിപിയുടെ വളർച്ചയെ 2019-20

ലെ കേവല നിലവാരത്തേക്കാൾ 2.4 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മഹാമാരിക്ക് മുമ്പുള്ള

അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ രണ്ട് വർഷമെടുക്കുമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് . 2021-22 കാലഘട്ടത്തിൽ ജിഡിപിയുടെ

യഥാർത്ഥ വളർച്ച 11.5 ശതമാനവും 2022-23 ൽ 6.8 ശതമാനവുമാണെന്ന് ഐ‌എം‌എഫ് കണക്കാക്കിയതാണ് ഈ

പ്രവചനങ്ങൾ. ഐ‌എം‌എഫിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ ഉയർന്നുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

“ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലൊരിക്കൽ” പ്രതിസന്ധിയോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പക്വമായ നയ പ്രതികരണം ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക്

സങ്കുചിതമായ നയരൂപീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്നും ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങളിൽ

ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ സുപ്രധാന ഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്നുവെന്നും സർവേ പറയുന്നു. നിയന്ത്രണം, ധന,

സാമ്പത്തിക, ദീർഘകാല ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ നാല് തൂണുകളാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത്.

വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, ലോക്ക്ഡൌണിലെ ദുർബലരെ ഒഴിവാക്കുക, അൺലോക്ക്

ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപഭോഗവും നിക്ഷേപവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ധനപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുക,

കടത്തിന്റെ സുസ്ഥിരത എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് ക്രമാനുഗതമായ ധന, ധനപരമായ പിന്തുണ നൽകി.

അനുകൂലമായ ധനനയം താൽക്കാലിക മൊറട്ടോറിയം വഴി ധാരാളം പണലഭ്യതയും കടക്കാർക്ക് ഉടനടി

ആശ്വാസവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ആദ്യ പകുതിയിൽ 15.7 ശതമാനം ഇടിവും രണ്ടാം പകുതിയിൽ 0.1 ശതമാനം ഇടിവും മൂലം ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി

അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം 7.7 ശതമാനം കുറയുമെന്ന് സർവേ പറയുന്നു. മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കാർഷിക

മേഖല രജതരേഖയായി തുടരുന്നു, അതേസമയം കോൺടാക്റ്റ് അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ, ഉൽപ്പാദനം, നിർമ്മാണം

എന്നിവയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചു, ക്രമാനുഗതമായി വീണ്ടെടുക്കുന്നു. സർക്കാർ ഉപഭോഗവും മൊത്തം

കയറ്റുമതിയും  വളർച്ചയെ കൂടുതൽ താഴ്ത്തി.

പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ, ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം ജിഡിപിയിൽ 23.9 ശതമാനം സങ്കോചമുണ്ടായി. അതേസമയം,

വീണ്ടെടുക്കൽ വി ആകൃതിയിലുള്ള ഒന്നാണ്, രണ്ടാം പാദത്തിലെ 7.5 ശതമാനം ഇടിവും എല്ലാ പ്രധാന സാമ്പത്തിക

സൂചകങ്ങളിലുമുള്ള വീണ്ടെടുക്കലും. ആദ്യ പാദത്തിന്റെ കുത്തനെ ഇടിവിന് ശേഷം രണ്ടാം പാദത്തിലെ ജിഡിപി

വളർച്ചയിലെ വീണ്ടെടുക്കൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന ജൂലൈ മുതൽ, വി-ആകൃതിയിലുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ നടക്കുന്നു. ഇ-വേ

ബില്ലുകൾ, റെയിൽ ചരക്ക്, ജിഎസ്ടി ശേഖരണം, ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം തുടങ്ങിയ സൂചകങ്ങൾ മഹാമാരിക്ക് മുമ്പുള്ള

നിലയിൽ എത്തുക മാത്രമല്ല മുൻവർഷത്തെ നിലവാരത്തെ മറികടക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യാവസായിക വാണിജ്യ

പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അൺലോക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയ അന്തർ സംസ്ഥാന നീക്കങ്ങൾ റെക്കോർഡ് നിലയിൽ

ഉയർന്ന പ്രതിമാസ ജിഎസ്ടി ശേഖരണം അടയാളപ്പെടുത്തി.  

മേഖലാ പ്രവണതകളെ ആശ്രയിച്ച് സർവേ പറയുന്നത്, ഉൽ‌പാദന മേഖലയുടെ പുനഃസ്ഥാപനം, ഗ്രാമീണ ആവശ്യം

മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിൽ ഘടനാപരമായ ഉപഭോഗ മാറ്റം എന്നിവ .

2020-21 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ബാധിച്ച കോവിഡ് -19 മഹാമാരിയുടെ ആഘാതം ഇല്ലാതാക്കാൻ

സഹായിച്ചു.    ഗവൺമെന്റ് കൈക്കൊണ്ട പുരോഗമന പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര കാർഷിക മേഖലയെ

പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്, ഇത് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാഗാഥയുടെ

രജതരേഖയായി തുടരുന്നു.

വ്യാവസായിക ഉൽ‌പാദനത്തിൽ‌ സ്പഷ്ടമായ വി ആകൃതിയിലുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ‌ വർഷത്തിൽ ദൃശ്യമായി ഉൽപ്പാദനം

വീണ്ടും ഉയർന്നു, വ്യാവസായിക മൂല്യം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. പി‌എം‌ഐ സർവീസസ് ഉൽ‌പാദനവും

പുതിയ ബിസിനസ്സും ഡിസംബറിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മാസവും വർദ്ധിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ സേവന മേഖല

കോവിഡ് മൂലമുള്ള ഇടിവിൽ നിന്ന് കരകയറി.

 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ  ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കുറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, കാർഷിക മേഖലയിലെയും

അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെയും വായ്പാ വളർച്ച 2019 ഒക്ടോബറിൽ 7.1 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020 ഒക്ടോബറിൽ

7.4 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. 2020 ഒക്ടോബറിൽ നിർമ്മാണം, വ്യാപാരം, ആതിഥ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്ക്

വായ്പയുടെ ഒഴുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി,  സേവന മേഖലയിലേക്കുള്ള വായ്പാ വളർച്ച 2019 ഒക്ടോബറിൽ 6.5 ശതമാനത്തിൽ

നിന്ന് 2020 ഒക്ടോബറിൽ 9.5 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

ഉയർന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ 2020 ൽ പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി തുടർന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 2020

ഡിസംബറിലെ പണപ്പെരുപ്പം റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യ പരിധി 4 +/- 2 ശതമാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്ന് 4.6

ശതമാനത്തിലെത്തി. നവംബറിൽ ഇത് 6.9 ശതമാനമായിരുന്നു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില, പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചക്കറികൾ,

ധാന്യങ്ങൾ, പ്രോട്ടീൻ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ, അടിസ്ഥാനപരമായ ഇഫക്റ്റുകൾ എന്നിവയിലുണ്ടായ ഇടിവാണ് ഇതിന്

കാരണമായത്.

ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ ജിഡിപിയുടെ 3.1 ശതമാനത്തിന്റെ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് മിച്ചം ഇന്ത്യ

രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ ബാഹ്യമേഖല വളർച്ചയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ഒരു പിന്തുണ നൽകി, ശക്തമായ സേവന

കയറ്റുമതിയുടെ പിന്തുണയും ദുർബലമായ ഡിമാൻഡും ഇറക്കുമതിയിൽ കുത്തനെ ചുരുങ്ങുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു

(ചരക്കുകളുമായി) ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതിയെക്കാൾ 39.7% ചുരുങ്ങുന്നു) (ചരക്ക് കയറ്റുമതി 21.2% ചുരുങ്ങുന്നു).

തൽഫലമായി, വിദേശ വിനിമയ കരുതൽ ശേഖരം 2020 ഡിസംബറിൽ 18 മാസത്തെ ഇറക്കുമതിയിൽ എത്തി.

ജിഡിപിയുമായുള്ള അനുപാതമെന്ന നിലയിൽ വിദേശ കടം 2020 സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ 21.6 ശതമാനമായി

ഉയർന്നു. 2020 മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ 20.6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന്. വിദേശ വിനിമയ കരുതൽ ധനം മൊത്തം,

ഹ്രസ്വകാല കടങ്ങളിലേക്ക് (ഒറിജിനൽ, റെസിഡൻഷ്യൽ) അനുപാതം മെച്ചപ്പെട്ടു. കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ ഗണ്യമായ

വർദ്ധനവ്.

ഇക്വിറ്റികളിലേക്കുള്ള ആഗോള ആസ്തി മാറ്റങ്ങൾക്കും വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ വേഗത്തിൽ

വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾക്കുമിടയിൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു നിക്ഷേപ

ലക്ഷ്യകേന്ദ്രമായി തുടർന്നു. നിക്ഷേപകരുടെ തിരിച്ച് വരവോടെ   2020 നവംബറിൽ മൊത്തം വിദേശ പോർട്ട്

ഫോളിയോ നിക്ഷേപം എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന 9.8 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി രേഖപ്പെടുത്തി, ആഗോള പണ

ലഘൂകരണത്തിനും ധനപരമായ ഉത്തേജക പാക്കേജുകൾക്കുമിടയിൽ യുഎസ് ഡോളർ ദുർബലമായി. 2020 ൽ

ഇക്വിറ്റി എഫ്ഐഐ വരവ് ലഭിച്ച ഏക രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ.

2010 ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന (ജിഡിപി) അനുപാതം 100 ശതമാനം കടന്നത്

ബൊയന്റ് സെൻസെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും. ഇത് സാമ്പത്തിക വിപണികളും യഥാർത്ഥ മേഖലയും തമ്മിലുള്ള

വിച്ഛേദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു.

കയറ്റുമതി 5.8 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി 11.3 ശതമാനവും കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 17 വർഷത്തിനുശേഷം

ചരിത്രപരമായ ഉയർന്ന നിരക്കായ ജി‌ഡി‌പിയുടെ രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ കറൻറ് അക്കൗണ്ട് മിച്ചം

ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വിതരണത്തിൽ, മൊത്തം മൂല്യവർദ്ധിത (ജിവി‌എ) വളർച്ച 2020-21ൽ -7.2 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. 2019-20

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 3.9 ശതമാനമായിരുന്നു. 2020-21 കാലഘട്ടത്തിൽ 3.4 ശതമാനം വളർച്ചയോടെ ഇന്ത്യൻ

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ബാധിച്ച കോവിഡ് -19 മഹാമാരിയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ കാർഷിക മേഖല

സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം വ്യവസായവും സേവനങ്ങളും 9.6 ശതമാനവും 8.8 ശതമാനവും ചുരുങ്ങുമെന്നാണ്

കണക്കാക്കുന്നത്.

ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കുശേഷം ഏറ്റവും കടുത്ത ഒന്നായ കോവിഡ് -19 മഹാമാരിയും തുടർന്നുള്ള

ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവുമാണ് 2020-ൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയതെന്ന് സർവേ അടിവരയിടുന്നു. ലോക്ക്ഡൌ

ണുകളും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇതിനകം മന്ദഗതിയിലായ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ

നിശ്ചലമാക്കി. ആഗോള സാമ്പത്തിക ഉൽ‌പാദനം 2020 ൽ 3.5 ശതമാനം കുറയുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ( 2021  

ജനുവരിയിലെ ഐഎംഎഫ് കണക്കുപ്രകാരം). ഇത് കണക്കിലെടുത്ത്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകളും കേന്ദ്ര

ബാങ്കുകളും അവരുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി പ്രധാന പോളിസി നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുക,

പ്രധാന പോളിസി നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുക, വായ്പ ഗ്യാരണ്ടികൾ, പണ കൈമാറ്റം, ധനപരമായ ഉത്തേജക നടപടികൾ

എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു. മഹാമാരിയുടെ വിനാശകരമായ ആഘാതം ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, രാജ്യത്ത് വ്യാപിച്ച നിരവധി

അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയ മോശം പ്രവചനങ്ങൾക്കിടയിൽ  വൻ ജനസംഖ്യ, ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രത,

അമിതഭാരമുള്ള ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൌകര്യം എന്നിവ കാരണം  അതിന്റേതായ സവിശേഷമായ പാത

നിശ്ചയിച്ചു.

പാൻഡെമിക്കിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ തീവ്രമായ ലോക്ക്ഡൌൺ - ഇന്ത്യയ്ക്ക് 100 സ്ഥിരീകരിച്ച

കേസുകൾ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ - ഇന്ത്യയുടെ തനതായ പ്രതികരണത്തെ പല തരത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ആദ്യം,

എപ്പിഡെമോളജിക്കൽ, സാമ്പത്തിക ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകളാണ് നയ പ്രതികരണത്തിന്

കാരണമായത്. പ്രത്യേകിച്ചും, പാൻഡെമിക്കിന്റെ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം അനിശ്ചിതത്വം നേരിടുന്ന

ഈ നയം, ഹാൻസെൻ, സാർജന്റ് (2001) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഗവേഷണം നടപ്പിലാക്കി, അത്

ഒരു മോശം സാഹചര്യത്തിൽ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു നയം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

അഭൂതപൂർവമായ പകർച്ചവ്യാധിയെ അഭിമുഖീകരിച്ച്, നിരവധി മനുഷ്യജീവിതങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് ഈ മോശം

അവസ്ഥയെ പിടിച്ചെടുത്തു. മാത്രമല്ല, എപ്പിഡെമോളജിക്കൽ ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രാരംഭവും കർശനവുമായ

ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത്

സാമൂഹിക അകലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിനാൽ, മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ

രക്ഷിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ നയ മാനുഷിക പ്രതികരണം, പ്രാരംഭവും കർശനവുമായ

ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഹ്രസ്വകാല വേദന സംരക്ഷിച്ച ജീവിതത്തിലും സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കലിന്റെ

വേഗതയിലും ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സംരക്ഷിച്ച ജീവിതങ്ങളുടെ

സ്‌കോറുകളും വി ആകൃതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കലും ദീർഘകാല നേട്ടത്തിനായി ഹ്രസ്വകാല വേദന

എടുക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ധൈര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

രണ്ടാമതായി, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ വിതരണത്തെയും ആവശ്യത്തെയും മഹാമാരി ബാധിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ

തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് അനിവാര്യമായ സപ്ലൈ-സൈഡ് തടസ്സങ്ങൾ ഇടക്കാലം മുതൽ

ദീർഘകാലത്തേക്ക് കുറയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കി. മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ്,

പ്രത്യേകിച്ച് അനിവാര്യമല്ലാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക്, സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

എന്ന ധാരണയെ ഡിമാൻഡ് സൈഡ് പോളിസി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു, മൊത്തത്തിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വം ഉയർന്നപ്പോൾ

അത് അനിവാര്യമായും ഉയർന്നതായി തുടരും. അതിനാൽ, പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ അനിശ്ചിതത്വം

ഉയർന്നതും ലോക്ക്ഡൌണുകൾ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതുമായപ്പോൾ, വിവേചനാധികാര

ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ വിലയേറിയ ധനവിഭവങ്ങൾ പാഴാക്കിയില്ല. പകരം, എല്ലാ അവശ്യവസ്തുക്കളും

ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലാണ് നയം, അതിൽ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള

ആനുകൂല്യ കൈമാറ്റവും 80.96 കോടി ഗുണഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ഷ്യ സബ്സിഡി

പദ്ധതിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. തൊഴിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും നിലനില്പിന്

സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ ക്ഷീണിത മേഖലകൾക്ക് ആവശ്യമായ ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്

എമർജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമും ആരംഭിച്ചു.

അൺലോക്ക് ഘട്ടത്തിൽ, അനിശ്ചിതത്വം കുറയുകയും ലാഭിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ ലക്ഷ്യം ഒരു വശത്ത്

കുറയുകയും സാമ്പത്തിക ചലനാത്മകത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, മറുവശത്ത്, ഇന്ത്യ ധനപരമായ ചെലവ്

വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അനുകൂലമായ ധനനയവും താൽക്കാലിക മൊറട്ടോറിയവും വഴി ധാരാളം പണലഭ്യതയും കടക്കാർക്ക്

ഉടനടി ആശ്വാസവും ഉറപ്പാക്കി.(Release ID: 1693361) Visitor Counter : 848