പി.എം.ഇ.എ.സി (പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തികകാര്യ ഉപദേശക സമിതി)
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ജില്ലകളുടെയും സാമൂഹിക പുരോഗതി സൂചിക (SPI) പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതി പുറത്തിറക്കി; കേരളം ഒമ്പതാമത്

Posted On: 20 DEC 2022 2:01PM by PIB Thiruvananthpuram

ന്യൂ ഡൽഹിഡിസംബർ 20, 2022

 

 പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതിയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ കോംപറ്റീറ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് ഇമ്പറേറ്റീവും ചേർന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ജില്ലകളുടെയും സാമൂഹിക പുരോഗതി സൂചിക ഇന്ന് പുറത്തിറക്കി.

 

 സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ മൂന്ന് നിർണായക തലങ്ങളായ മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ഷേമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾഅവസരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ 12 ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് SPI സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ജില്ലകളെയും വിലയിരുത്തിയത്സംസ്ഥാന തലത്തിൽ 89 സൂചകങ്ങളും ജില്ലാ തലത്തിൽ 49 സൂചകങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വിപുലമായ ചട്ടക്കൂടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

 

 SPI സ്കോറുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിസംസ്ഥാനങ്ങളെയും ജില്ലകളെയും സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ ആറ് ശ്രേണികളിൽ റാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്:

 

 ശ്രേണി 1: വളരെ ഉയർന്ന സാമൂഹിക പുരോഗതി

 

ശ്രേണി 2: ഉയർന്ന സാമൂഹിക പുരോഗതി

 

ശ്രേണി 3: ഉയർന്ന മധ്യവർഗ്ഗ സാമൂഹിക പുരോഗതി

 

ശ്രേണി 4: താഴ്ന്ന മധ്യവർഗ്ഗ സാമൂഹിക പുരോഗതി

 

ശ്രേണി 5: കുറഞ്ഞ സാമൂഹിക പുരോഗതി

 

ശ്രേണി 6: വളരെ കുറഞ്ഞ സാമൂഹിക പുരോഗതി

 

 രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന SPI സ്കോർ പുതുച്ചേരിയുടെ 65.99 ആണ്ലക്ഷദ്വീപും ഗോവയും യഥാക്രമം 65.89, 65.53 സ്കോറുകളോടെ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. 62.05 സ്കോറോടെ കേരളം 9-ാം സ്ഥാനത്താണ്.  ജാർഖണ്ഡും ബിഹാറും യഥാക്രമം 43.95, 44.47 എന്നിങ്ങനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോറുകൾ നേടി.

 

മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ ഗോവപുതുച്ചേരിലക്ഷദ്വീപ്ചണ്ഡീഗഢ് എന്നിവയാണ് ആദ്യ നാല് സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ.

 

 മിസോറാംഹിമാചൽ പ്രദേശ്ലഡാക്ക്ഗോവ എന്നിവ ക്ഷേമ അടിത്തറയിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി ഉയർന്നു.

 

 അവസരങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ തമിഴ്നാട് 72.00 എന്ന ഉയർന്ന സ്കോർ കൈവരിച്ചു.

 

ശ്രേണി 1: വളരെ ഉയർന്ന സാമൂഹിക പുരോഗതി

 

 

State

SPI

Rank

Puducherry

65.99

1

Lakshadweep

65.89

2

Goa

65.53

3

Sikkim

65.10

4

Mizoram

64.19

5

Tamil Nadu

63.33

6

Himachal Pradesh

63.28

7

Chandigarh

62.37

8

Kerala

62.05

9

 

 

 

ശ്രേണി 2: ഉയർന്ന സാമൂഹിക പുരോഗതി

 

 

State

SPI

Rank

Jammu and Kashmir

60.76

10

Punjab

60.23

11

Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

59.81

12

Ladakh

59.53

13

Nagaland

59.24

14

Andaman and Nicobar Islands

58.76

15

 

 

 

ശ്രേണി 3: ഉയർന്ന മധ്യവർഗ്ഗ സാമൂഹിക പുരോഗതി

 

State

SPI

Rank

Uttarakhand

58.26

16

Karnataka

56.77

17

Arunachal Pradesh

56.56

18

Delhi

56.28

19

Manipur

56.27

20

 

 

 

ശ്രേണി 4: താഴ്ന്ന മധ്യവർഗ്ഗ സാമൂഹിക പുരോഗതി 

 

State

SPI

Rank

Haryana

54.15

21

Gujarat

53.81

22

Andhra Pradesh

53.60

23

Meghalaya

53.22

24

West Bengal

53.13

25

Telangana

52.11

26

Tripura

51.70

27

Chhattisgarh

51.36

28

Maharashtra

50.86

29

Rajasthan

50.69

30

 

 

 

ശ്രേണി 5: കുറഞ്ഞ സാമൂഹിക പുരോഗത

 

 

State

SPI

Rank

Uttar Pradesh

49.16

31

Odisha

48.19

32

Madhya Pradesh

48.11

33

 

 

 

ശ്രേണി 6: വളരെ കുറഞ്ഞ സാമൂഹിക പുരോഗതി

 

 

State

SPI

Rank

Assam

44.92

34

Bihar

44.47

35

Jharkhand

 

...


(Release ID: 1885126) Visitor Counter : 134