ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ મંત્રાલય
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

કોઈપણ હોટલ અથવા રેસ્ટોરન્ટ ફૂડ બિલમાં આપમેળે અથવા ડિફોલ્ટ રૂપે સર્વિસ ચાર્જ ઉમેરી શકશે નહીં: ગ્રાહક બાબતોનું મંત્રાલય


સેન્ટ્રલ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન ઓથોરિટી (CCPA) હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં સર્વિસ ચાર્જ વસૂલવા સંદર્ભે અયોગ્ય વેપાર પ્રથાઓ અને ગ્રાહક અધિકારોના ઉલ્લંઘનને રોકવા માટે માર્ગદર્શિકા બહાર પાડે છે.

ઉપભોક્તા વસૂલવામાં આવેલી સેવા સામે નેશનલ કન્ઝ્યુમર હેલ્પલાઇન (NCH) પર ફરિયાદ કરી શકે છે

ઝડપી અને અસરકારક નિવારણ માટે ઈ-દાખિલ પોર્ટલ દ્વારા ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે પણ ફરિયાદ દાખલ કરી શકાય છે

સેન્ટ્રલ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન ઓથોરિટી (CCPA) એ હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં સર્વિસ ચાર્જ વસૂલવા સંદર્ભે અયોગ્ય વેપાર પ્રથાઓ અને ગ્રાહક અધિકારોના ઉલ્લંઘનને રોકવા માટે માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે.

Posted On: 04 JUL 2022 5:11PM by PIB Ahmedabad

CCPA દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી માર્ગદર્શિકામાં એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટ ફૂડ બિલમાં આપમેળે અથવા ડિફૉલ્ટ રૂપે સર્વિસ ચાર્જ ઉમેરશે નહીં. સર્વિસ ચાર્જની કોઈ વસૂલાત અન્ય કોઈ નામથી કરવામાં આવશે નહીં. કોઈપણ હોટેલ અથવા રેસ્ટોરન્ટ ગ્રાહકને સર્વિસ ચાર્જ ચૂકવવા દબાણ કરશે નહીં અને ગ્રાહકને સ્પષ્ટપણે જણાવશે કે સર્વિસ ચાર્જ સ્વૈચ્છિક, વૈકલ્પિક અને ગ્રાહકની વિવેકબુદ્ધિ પર છે. સર્વિસ ચાર્જની વસૂલાત પર આધારિત સેવાઓના પ્રવેશ અથવા જોગવાઈ પર કોઈ પ્રતિબંધ ગ્રાહકો પર લાદવામાં આવશે નહીં. ફૂડ બિલ સાથે તેને ઉમેરીને અને કુલ રકમ પર GST લગાવીને સર્વિસ ચાર્જ વસૂલવામાં આવશે નહીં. માર્ગદર્શિકા લિંક પર ક્લિક કરીને ઍક્સેસ કરી શકાય છે.

જો કોઈ ઉપભોક્તા જણાય છે કે હોટેલ અથવા રેસ્ટોરન્ટ માર્ગદર્શિકાનું ઉલ્લંઘન કરીને સર્વિસ ચાર્જ વસૂલ કરી રહી છે, તો ગ્રાહક બિલની રકમમાંથી સર્વિસ ચાર્જ દૂર કરવા સંબંધિત હોટેલ અથવા રેસ્ટોરન્ટને વિનંતી કરી શકે છે. ઉપરાંત, ગ્રાહક નેશનલ કન્ઝ્યુમર હેલ્પલાઈન (NCH) પર ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે, જે 1915 પર કૉલ કરીને અથવા NCH મોબાઈલ એપ દ્વારા પ્રી-લિટીગેશન સ્તર પર વૈકલ્પિક વિવાદ નિવારણ પદ્ધતિ તરીકે કામ કરે છે.

ઉપભોક્તા અન્યાયી વેપાર પ્રથા વિરુદ્ધ ગ્રાહક કમિશનમાં ફરિયાદ પણ કરી શકે છે. ફરિયાદ તેના ઝડપી અને અસરકારક નિવારણ માટે ઇ-દાખિલ પોર્ટલ www.e-daakhil.nic.in દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે પણ ફાઇલ કરી શકાય છે. વધુમાં, ગ્રાહક CCPA દ્વારા તપાસ અને અનુગામી કાર્યવાહી માટે સંબંધિત જિલ્લાના જિલ્લા કલેક્ટરને ફરિયાદ સબમિટ કરી શકે છે. ફરિયાદ CCPA ને com-ccpa[at]nic[dot]in પર ઈ-મેલ દ્વારા પણ મોકલી શકાય છે.

SD/GP/JD(Release ID: 1839141) Visitor Counter : 278