ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಇ-ಹರಾಜು ಮಾಡಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ

ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿರುವ ಇ - ಹರಾಜಿನಿಂದ ಬರುವ ಹಣ

Posted On: 16 SEP 2021 1:16PM by PIB Bengaluru

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

  • ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
  • ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 17ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು 7ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2021 ನಡುವೆ https://pmmementos.gov.in ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ -ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳ -ಹರಾಜು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಚಾರ್ ಧಾಮ್ರುದ್ರಾಕ್ಷ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರದ  ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು, ಮಾದರಿಗಳು, ಶಿಲ್ಪಗಳು, ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ಅಂಗವಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 17ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು 7ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2021 ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ -ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ https://pmmementos.gov.in ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.

-ಹರಾಜಿನಿಂದ ಬರುವ ಹಣ ಗಂಗಾ ನಂದಿಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದೆ.

***(Release ID: 1755408) Visitor Counter : 98