മന്ത്രിസഭ

കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിനായി ഒരു സംയോജിത വിവിധോദ്ദേശ്യ കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകി


25 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരി മൂലധനത്തോടെ കോർപ്പറേഷൻ ഈ മേഖലയിലെ വികസനത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനമായിരിക്കും

വ്യവസായം, ടൂറിസം, ഗതാഗതം, പ്രാദേശിക ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ, കരകൗശലം എന്നിവയ്ക്കായി കോർപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തിക്കും

ലഡാക്കിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള പ്രധാന നിർമാണ ഏജൻസിയായി കോർപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തിക്കും

ലഡാക്ക്‌ മേഖലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ, സമഗ്രവും സംയോജിതവുമായ വികസനം എന്നിവയിലൂടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരതം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുക ലക്ഷ്യം

Posted On: 22 JUL 2021 4:24PM by PIB Thiruvananthpuram

കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിനായി സംയോജിത മൾട്ടി പർപ്പസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള  നിർദേശത്തിന്   പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി. 
1,44,200 രൂപ മുതൽ 2,18,200 രൂപ വരെയുള്ള  ശമ്പള സ്കെയിലിൽ കോർപ്പറേഷനായി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ ഒരു തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി.

കോർപ്പറേഷന്റെ അംഗീകൃത ഓഹരി മൂലധനം 25 കോടി രൂപയും ആവർത്തന  ചെലവ്  പ്രതിവർഷം ഏകദേശം  2.42 കോടി രൂപയുമായിരിക്കും . ഇത് ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനമാണ്. നിലവിൽ, ലഡാക്കിലെ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തു്  സമാനമായ ഒരു സ്ഥാപനവും  നിലവിലില്ല. കോർപ്പറേഷൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നതിനാൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അന്തർലീനമായ സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യവസായം, ടൂറിസം, ഗതാഗതം, പ്രാദേശിക ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ, കരകൗശലം എന്നിവയ്ക്കായി കോർപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തിക്കും. ലഡാക്കിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള പ്രധാന നിർമാണ ഏജൻസിയായും കോർപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തിക്കും.

കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിന്റെ സമഗ്രവും സംയോജിതവുമായ വികസനത്തിന് കാരണമാകും. ഇത് കേന്ദ്ര പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ പ്രദേശത്തിന്റെയും ജനസംഖ്യയുടെയും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനം ഉറപ്പാക്കും.

വികസനത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ  ബഹുമുഖമായിരിക്കും. മാനവ വിഭവശേഷി കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അത് നന്നായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇത് ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവയുടെ സുഗമമായ വിതരണം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ, അംഗീകാരം ആത്മനിർഭർ  ഭാരതമെന്ന  ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഈ അംഗീകാരം സഹായിക്കും.

പശ്ചാത്തലം:

ജമ്മു കശ്മീർ പുനസംഘടന നിയമപ്രകാരം 2019 ലെ പഴയ ജമ്മു കശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുന -സംഘടനയുടെ ഫലമായി, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്ക് (നിയമസഭയില്ലാതെ) 31.10.2019 ന് നിലവിൽ വന്നു.

മുൻ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശവും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശവും തമ്മിലുള്ള സ്വത്തുക്കളും ബാധ്യതകളും വിഭജിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ശുപാർശകൾ നൽകുന്നതിനായി ജമ്മു കശ്മീർ പുന  സംഘടന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 85 പ്രകാരം ഒരു ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ലഡാക്ക്. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ സംയോജിത വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ (ആനിഡ്കോ) മാതൃകയിൽ ഒരു സംയോജിത ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ  ഡവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ കമ്മിറ്റി  ശുപാർശ ചെയ്തു,  ലഡാക്കിന്റെ  പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ ഉത്തരവ് നൽകാൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. (Release ID: 1737785) Visitor Counter : 327