ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം

വിദേശ കോവിഡ്-19 ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങൾ

Posted On: 20 MAY 2021 4:44PM by PIB Thiruvananthpuramന്യൂഡൽഹിമെയ് 20, 2021

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമായി, 2021 ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്കോവിഡ്-19 ദുരിതാശ്വാസ മെഡിക്കൽ സാമഗ്രികളും ഉപകരണങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നുഇവ ഉടനടി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും എത്തിച്ചു നല്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികളും കൈകൊണ്ട് വരുന്നു.

2021 ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ 2021 മെയ് 19 വരെ, 13,093 ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്ററുകൾ15,801 ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ; 19 ഓക്സിജൻ ഉത്പാദന പ്ലാന്റുകൾ10,425 വെന്റിലേറ്ററുകൾ/ബൈ പിഎപിഏകദേശം 6.1L റെംഡെസിവിർ വൈലുകൾ എന്നിവ റോഡ്ആകാശ മാർഗം കൈമാറി/വിതരണം ചെയ്തു.

2021 
മെയ് 18/19 ന് ഒന്റാറിയോ (കാനഡ), കുവൈറ്റ്, ഒമാൻ, മ്യാന്മാർ, യൂഎസ്ഐഎസ്പിഎഫ്, യൂകെ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രധാന ഇനങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്ററുകൾ - 219

വെന്റിലേറ്ററുകൾ/BiPAP/CPAP – 500

പിപിഇ-കൾ, വൈറൽ ട്രാൻസ്പോർട് മീഡിയ ട്യൂബുകൾ

 

 

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിദേശ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ അനുവദിക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സമഗ്രമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് 2021 ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ മന്ത്രാലയത്തിൽ ഒരു സമർപ്പിത ഏകോപന സെൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2021 മെയ് 2 മുതൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമം മന്ത്രാലയം രൂപപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

 

RRTN(Release ID: 1720329) Visitor Counter : 42