ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

ബാങ്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന സർവീസ് ചാർജിനെ പറ്റിയുള്ള യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ

Posted On: 03 NOV 2020 2:59PM by PIB Thiruvananthpuram

ചില പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ അവരുടെ സർവീസ് ചാർജുകൾ കുത്തനെ വർധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ  മാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 60.04 കോടി അടിസ്ഥാന സേവിങ്സ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും 41.13 കോടി ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുകൾക്കുമായി, ആർബിഐ  അനുശാസിക്കുന്ന സൗജന്യ സേവനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സർവീസ് ചാർജും ഈടാക്കുന്നതല്ല.

റെഗുലർ സേവിങ്‌സ്, കറണ്ട്, ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലും സർവീസ്  ചാർജ് വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം 2020 നവംബർ 1 മുതൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, ചില സർവീസ് ചാർജ്കളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ കോവിഡ് 19 സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ഈ മാറ്റങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കും സമീപകാലത്ത് സർവീസ് ചാർജ്കളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല.

 

***(Release ID: 1669782) Visitor Counter : 228