નાણા મંત્રાલય

નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માટે ડિસેમ્બર, 2023 સુધી ભારત સરકારના ખાતાઓની માસિક સમીક્ષા

Posted On: 31 JAN 2024 6:11PM by PIB Ahmedabad

ડિસેમ્બર 2023 સુધીના ભારત સરકારના માસિક ખાતાને એકીકૃત કરવામાં આવ્યું છે અને અહેવાલો પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે. તેની વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે:-

ભારત સરકારને ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં ₹20,71,939 કરોડ (કુલ આવકના ₹2023-24ના અનુરૂપ બીઇ 2023-24ના 76.3 ટકા) પ્રાપ્ત થયા છે, જેમાં ₹17,29,931 કરોડની ટેક્સ રેવન્યુ (નેટ ટુ સેન્ટર), નોન-ટેક્સ રેવન્યૂના ₹3,12,358 કરોડ અને નોન-ડેટ કેપિટલ રિસિપ્ટ્સના ₹29,650 કરોડનો સમાવેશ થાય છે. નોન-ડેટ કેપિટલ રિસિપ્ટ્સમાં ₹19,597 કરોડની લોનની રિકવરી અને ₹10,053 કરોડની વિવિધ કેપિટલ રિસિપ્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. ₹7,47,288 કરોડ આ સમયગાળા સુધીમાં ભારત સરકાર દ્વારા કરવેરાના હિસ્સાના હસ્તાંતરણ તરીકે રાજ્ય સરકારોને હસ્તાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે, જે અગાઉના વર્ષની સરખામણીએ ₹1,37,851 કરોડ વધારે છે.

ભારત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલો કુલ ખર્ચ ₹30,54,217 કરોડ (2023-24ના સમાન બીઇના 67.8 ટકા) છે, જેમાંથી ₹23,80,587 કરોડ રેવન્યુ એકાઉન્ટ પર અને ₹6,73,630 કરોડ કેપિટલ એકાઉન્ટ પર છે. કુલ મહેસૂલી ખર્ચમાંથી ₹7,48,207 કરોડ વ્યાજની ચુકવણીના હિસાબે અને ₹2,76,804 કરોડ મુખ્ય સબસિડીના કારણે થાય છે.

CB/GP/JD(Release ID: 2000939) Visitor Counter : 148