કેન્દ્રીય જાહેર સેવા આયોગ

આઇઇએસ/આઇએસએસ પરીક્ષા, 2023નું અંતિમ પરિણામ

Posted On: 25 JAN 2024 11:35AM by PIB Ahmedabad

યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા 23 થી 25 જૂન દરમિયાન લેવાયેલી ઇન્ડિયન ઇકોનોમિક સર્વિસ / ઇન્ડિયન સ્ટેટિસ્ટિકલ સર્વિસ એક્ઝામિનેશન, 2023ની લેખિત પરીક્ષાના પરિણામોના આધારે, 2023 પછી 18 થી 21 ડિસેમ્બર, 2023 માં પર્સનાલિટી ટેસ્ટ માટેના ઇન્ટરવ્યુથી, ભારતીય આર્થિક સેવા અને ભારતીય આંકડાકીય સેવામાં આ પદો પર નિમણૂક માટે ભલામણ કરવામાં આવેલા ઉમેદવારોની યોગ્યતાના ક્રમમાં નીચે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવી છે.

ભરવાની જગ્યાઓ માટે સરકાર દ્વારા નોંધાયેલી ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા નીચે મુજબ છે:-

સેવા

GEN

EWS

ઓબીસી

SC

ST

કુલ

ભારતીય આર્થિક સેવા

07

03

05

03

00

18

[Inc.01 PwBD-1]

ભારતીય આંકડાકીય સેવા

14

04

10

05

02

35

[Inc. 01

PwBD-4&5]

ભારતીય આર્થિક સેવા અને ભારતીય આંકડાકીય સેવામાં આ પદો પર નિમણૂક માટે ભલામણ કરવામાં આવેલા ઉમેદવારોની સંખ્યા નીચે મુજબ છેઃ

સેવા

GEN

EWS

ઓબીસી

SC

ST

કુલ

ભારતીય આર્થિક સેવા

07

[Inc.01 PwBD-1]

03

05

03

00

18

[Inc.1 PwBD-1]

ભારતીય આંકડાકીય સેવા

07

06

13

05

02

33*

* પીડબલ્યુબીડી-4 અને 5 ઉમેદવારની અનુપલબ્ધતાને કારણે, ડીઓપીટીના ઓએમ 36035/2/2017 -એસ્ટના સંદર્ભમાં જનરલ કેટેગરીની 01 ખાલી જગ્યા ખાલી રાખવામાં આવી છે. (આરઈએસ.) તા.15-01-2018ના રોજ.

નિમણૂકો હાલના નિયમો અને ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા અનુસાર સખત રીતે કરવામાં આવશે.

ભલામણ કરાયેલા ઉમેદવારોના નીચેના રોલ નંબરનું પરિણામ કામચલાઉ છેઃ

ભારતીય આર્થિક સેવા (03)

0570170

0570294

0871282

 

 

ભારતીય આંકડાકીય સેવા (04)

0670085

0871179

2670013

2670214

 

 

આઈએસએસ પરીક્ષા, 2023 ના કિસ્સામાં ત્રણ ઉમેદવારોના પરિણામને સીલબંધ કવરમાં રાખવામાં આવ્યા છે:-

a. 01 ઉમેદવારનું પરિણામ સીલબંધ કવરમાં રાખવામાં આવ્યું છે જે કોર્ટ કેસના પરિણામને આધિન ઓએ નં. 4161/2023 ના રોજ માનનીય કેટ પ્રિન્સિપલ બેન્ચ, નવી દિલ્હી સમક્ષ છે.

b. 01 ઉમેદવારનું પરિણામ સીલબંધ કવરમાં રાખવામાં આવ્યું છે અને છેલ્લે ભલામણ કરવામાં આવેલા ઇડબલ્યુએસ ઉમેદવારની ઉમેદવારી કોર્ટ કેસ ઓએ નંબર 4113/2023ના પરિણામને માનનીય કેટ પ્રિન્સિપલ બેન્ચ, નવી દિલ્હી સમક્ષ પેન્ડિંગ કોર્ટ કેસ ઓએ નંબર 4113/2023ના પરિણામને આધિન છે.

સી. 01 ઉમેદવારનું પરિણામ સીલબંધ કવરમાં રાખવામાં આવ્યું છે અને છેલ્લી ભલામણ કરાયેલા ઓબીસી ઉમેદવારનું પરિણામ માનનીય કેટ પ્રિન્સિપલ બેંચ, નવી દિલ્હી સમક્ષ પેન્ડિંગ કોર્ટ કેસ ઓએ નંબર 4174/2023 ના પરિણામને આધિન છે.

જે ઉમેદવારોનું પરિણામ કામચલાઉ રાખવામાં આવ્યું છે તેમને નિમણૂકની ઓફર ત્યાં સુધી જારી કરવામાં આવશે નહીં જ્યાં સુધી કમિશન આવા ઉમેદવારો પાસેથી રાહ જોવાતા મૂળ દસ્તાવેજોની ચકાસણી નહીં કરે અને જ્યાં સુધી આ ઉમેદવારોની કામચલાઉ સ્થિતિ સ્પષ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી. આ ઉમેદવારોની અસ્થાયીતા અંતિમ પરિણામની ઘોષણાની તારીખથી માત્ર ત્રણ મહિનાના સમયગાળા માટે માન્ય રહેશે. જો ઉમેદવાર આ સમયગાળાની અંદર કમિશન દ્વારા જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તેમની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે અને આ સંદર્ભે કોઈ વધુ પત્રવ્યવહાર કરવામાં આવશે નહીં.

યુપીએસસી પાસે તેના કેમ્પસમાં પરીક્ષા હોલની નજીક 'સુવિધા કાઉન્ટર' છે. ઉમેદવારો 10.00 થી 17.00 કલાક સુધી રૂબરૂમાં અથવા ટેલિફોન નં. 011-23385271 / 23381125કલાકની વચ્ચે કાર્યકારી દિવસે તેમની પરીક્ષા / ભરતી સંબંધિત કોઈપણ માહિતી / સ્પષ્ટતા મેળવી શકે છે. પરિણામ યુપીએસસીની વેબ સાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ થશે એટલે કે. www.upsc.gov.in ઉમેદવારોના ગુણ પરિણામ જાહેર થયાની તારીખથી પંદર દિવસની અંદર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

આઇઇએસ ફાઇનલ રિઝલ્ટ માટે અહીં ક્લિક કરો.

ISS ફાઇનલ રિઝલ્ટ માટે અહીં ક્લિક કરો.

YP/GP/NP

સોશિયલ મીડિયા પર અમને ફોલો કરો :  @PIBAhmedabad   Image result for facebook icon /pibahmedabad1964    /pibahmedabad  pibahmedabad1964[at]gmail[dot]com(Release ID: 1999437) Visitor Counter : 165