ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆ 78.65 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ತಲುಪಿದೆ


2023-24ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗಿನ ಸಂಚಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ 507.02 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್

ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 15.36% ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧಿಸಿದೆ

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ರವಾನೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 67.13 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ನಿಂದ 79.30 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿದೆ

Posted On: 03 NOV 2023 11:48AM by PIB Bengaluru

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯವು 2023 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ, 78.65 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ (ಎಂಟಿ) ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 66.32 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ, 18.59% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಸಿಐಎಲ್) ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 61.07 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ ಏರಿದೆ, ಇದು 2022 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 52.94 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 15.36% ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ. ಸಂಚಿತ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರವರೆಗೆ) 2022-23ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 448.49 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2023-24ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 507.02 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 13.05 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ರವಾನೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕಂಡಿತು, 79.30 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತಲುಪಿತು, ಇದು 2022 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 67.13 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ  ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, 18.14% ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದೊಂದಿಗೆ.  ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಸಿಐಎಲ್) ರವಾನೆಯು 2022 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 53.69 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2023 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 61.65 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು 14.83% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಚಿತ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ರವಾನೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರವರೆಗೆ) 2023-24ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 541.73 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ, ಇದು 202-23ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 483.78 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 11.98% ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ.

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರವಾನೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿರಂತರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

****(Release ID: 1974441) Visitor Counter : 121