ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

2023-24ല്‍ മൂലധനച്ചെലവില്‍ 37.4% വര്‍ദ്ധിച്ച് 10 ലക്ഷം കോടിയായി


റവന്യൂ ചെലവ് 1.2 % വര്‍ദ്ധിച്ച് 35.02 ലക്ഷം കോടിയാകും

2023-24 ലെ മൊത്തം ചെലവ് 45.03 ലക്ഷം കോടി; 7.5% വര്‍ദ്ധനവ്

സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തില്‍ 30% വര്‍ദ്ധനവ്. കാപെക്്‌സിന് 1.30 ലക്ഷം കോടി

Posted On: 01 FEB 2023 12:46PM by PIB Thiruvananthpuram


അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും ഉല്‍പാദന ശേഷിയിലും ഉള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ വളര്‍ച്ചയിലും തൊഴിലവസരത്തിലും വലിയ തോതിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുതായി 2023-24 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന് പാര്‍ലമെന്റില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര ധന കോര്‍പ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു.

 


വളര്‍ച്ചയുടെയും ജോലിയുടെയും ചാലകമായി മൂലധന നിക്ഷേപം

നിക്ഷേപത്തിന്റെയും തൊഴിലവസര സൃഷ്ടിയുടെയും ചക്രം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ മൂലധനച്ചെലവ് ചെലവ് 37.4% കുത്തനെ വര്‍ധിപ്പിച്ച് 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തി.. റവന്യൂ ചെലവ് 2022-23 ല്‍ 7.28 ലക്ഷം കോടിയാണ്.

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ മൂലധനച്ചെലവിന്റെ ഏകദേശം 3 മടങ്ങ് കാപെക്സ് ആണെന്ന് ധനനയത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകള്‍ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. റോഡ് ഗതാഗതം,ദേശീയപാതകള്‍, റെയില്‍വേ, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തന്ത്രപ്രധാന മന്ത്രാലയങ്ങളും 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ മൂലധനച്ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നല്‍കും. ധനനയമനുസരിച്ച്, വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച മൂലധനച്ചെലവിലൂടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലെ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ഊന്നല്‍ അത് വലുതാക്കുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള അത്തരം നിക്ഷേപങ്ങളുടെ അനുഭവഹിതവും തുല്യതയും ഉറപ്പാക്കാനും ഇത് ശ്രമിക്കുന്നു. അടുത്ത 25 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം, നിക്ഷേപം, നവീനാശയം, ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍ എന്നീ നാല് കാര്യങ്ങളില്‍ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്കും പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും അനുസൃതമാണിത്.

സഹകരണ സാമ്പത്തിക ഫെഡറലിസത്തിന്റെ കരുത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കരങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മൂലധന ചെലവുകള്‍ക്കായി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 1.30 ലക്ഷം കോടി രൂപ വര്‍ധിപ്പിച്ച് വിപുലീകരിച്ചു. ഇത് മുന്‍വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 30 ശതമാനം വര്‍ദ്ധനവാണ്. കൂടാതെ 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ ജിഡിപിയുടെ ഏകദേശം 0.4 ശതമാനമായി ഇത് കണക്കാക്കുന്നു.

റവന്യൂ ചെലവ്

റവന്യൂ ചെലവ് 1.2 ശതമാനം വര്‍ധിച്ച് 200 കോടി രൂപയില്‍ എത്തുമെന്ന് ബജറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. റവന്യൂ ചെലവിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങള്‍ പലിശ അടവ്, പ്രധാന സബ്സിഡികള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും, പെന്‍ഷനുകള്‍, പ്രതിരോധ റവന്യൂ ചെലവുകള്‍, ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റുകള്‍, കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികള്‍ മുതലായവയുടെ രൂപത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറുന്നു. കേന്ദ്ര സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളാണ് കേന്ദ്ര മേഖലയിലെ പദ്ധതികളുടെ ഗണ്യമായ ഭാഗം.

പലിശ അടവുകള്‍

പലിശ അടവ് ഏകദേശം 10.80 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്; അതായത് മൊത്തം റവന്യൂ ചെലവിന്റെ 30.8%.

സബ്‌സിഡികള്‍

ധനകാര്യ പ്രസ്താവന പ്രകാരം റവന്യൂ ചെലവുകളുടെ ഗണ്യമായ ഭാഗം സബ്സിഡിയാണ്, അതില്‍ ഭക്ഷണം, വളം, പെട്രോളിയം സബ്സിഡികള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. 3.75 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ (ജിഡിപിയുടെ 1.2 ശതമാനം) പ്രധാന സബ്സിഡികള്‍ 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ റവന്യൂ ചെലവിന്റെ 10.7 % ആണ്.

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റുകള്‍

ബജറ്റ് അനുസരിച്ച്, സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കുള്ള റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാന്റുകള്‍, നഗര, ഗ്രാമ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് കീഴിലുള്ള മൊത്തം ഗ്രാന്റുകള്‍ ഏകദേശം 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 1.65 ലക്ഷം കോടിയായി കണക്കാക്കുന്നു.
 

പെന്‍ഷനുകള്‍

 2022-23 ലെ 2.07 ലക്ഷം കോടി രൂപയില്‍ നിന്ന് 2022-23 ല്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ചെലവ് ഏകദേശം 2.45 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. 2022-23 ലെ ഈ റവന്യൂ ചെലവു വര്‍ദ്ധനവിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒആര്‍ഒപിയുടെ കുടിശ്ശിക തീര്‍ക്കുക എന്നതാണ്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കല്‍ 2.34 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു; ഇത് കണക്കാക്കിയ ജിഡിപിയുടെ 0.8 ശതമാനമാണ്. പ്രതിരോധ പെന്‍ഷനുകള്‍ക്കായുള്ള ഏകദേശം 1.38 ലക്ഷം കോടി രൂപയും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

ആകെ ചെലവ്

മൊത്തം ചെലവ് 100 കോടി രൂപയായിരിക്കുമെന്ന് ധനനയ പ്രസ്താവനയില്‍ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ എടുത്തുകാട്ടി. 2023-24ല്‍ 45.03 ലക്ഷം കോടിയായിരിക്കും; 2022-23 നെ അപേക്ഷിച്ച് 7.5% വര്‍ദ്ധനവ്.

 

സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള വികേന്ദ്രീകരണം

15-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനു കീഴില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിഭജനം ഏകദേശം 32,600 കോടി രൂപയായിരിക്കും. 9.48 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഈ വര്‍ഷം വര്‍ധിച്ച നികുതി രസീതുകളുടെയും തുക ക്രമീകരിച്ചതിന്റെയും ഫലമായുള്ളതാണ്.  ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശകള്‍ അനുസരിച്ച്, സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കുള്ള നികുതി വിഭജനം 2023-24 ല്‍ 10.21 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരിക്കും.

ND/NS(Release ID: 1895536) Visitor Counter : 194