റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയം

അന്താരാഷ്ട്ര ഡ്രൈവിംഗ് പെർമിറ്റ് (IDP) ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പൗരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു

Posted On: 29 AUG 2022 12:33PM by PIB Thiruvananthpuramന്യൂ ഡൽഹി: ഓഗസ്റ്റ് 29, 2022

അന്താരാഷ്ട്ര ഡ്രൈവിംഗ് പെർമിറ്റ് (IDP) ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പൗരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയം 2022 ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് ഒരു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

1949-ലെ അന്താരാഷ്‌ട്ര റോഡ് ട്രാഫിക് കൺവെൻഷനിൽ (ജനീവ കൺവെൻഷൻ) ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യമായ  ഇന്ത്യ, ഈ കൺവെൻഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം, രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരാടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗീകരിക്കും വിധം IDP ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിലവിൽ, നല്കുന്ന IDP യുടെ ഫോർമാറ്റ്, വലിപ്പം, മാതൃക, നിറം മുതലായവ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, നിരവധി പൗരന്മാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നു.

ഇപ്പോൾ, ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ, IDP-യുടെ ഫോർമാറ്റ്, വലിപ്പം, നിറം മുതലായവ ജനീവ കൺവെൻഷന്റെ അടിസ്ഥാനമാതൃകയ്‌ക്ക്‌ അനുസൃതമാനം വിധം ഇന്ത്യയിലുടനീളം ക്രമവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. IDP-യെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്യുആർ കോഡും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റികളുടെ സൗകര്യത്തിനായി, വിവിധ കൺവെൻഷനുകളിലും 1989 ലെ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടത്തിലും പ്രതിപാദിക്കുന്ന വാഹന വിഭാഗങ്ങളുടെ താരതമ്യവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

 

ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കാണാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/aug/doc202282997201.pdf
 
***************************************************
 
RRTN


(Release ID: 1855250) Visitor Counter : 159