രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രാലയം

2022ലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ  സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മികച്ച  നിശ്ചല ദൃശ്യം  ആയി ഉത്തർപ്രദേശിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

Posted On: 04 FEB 2022 1:21PM by PIB Thiruvananthpuram


ന്യൂ ഡൽഹി, ഫെബ്രുവരി 04, 2022

 2022ലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിലെ മികച്ച നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ , മികച്ച മാർച്ചിംഗ് സംഘം  എന്നിവയുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂന്ന് സേനാവിഭാഗങ്ങൾ, സിഎ പി എഫ് /മറ്റ് അനുബന്ധ  സേനകൾ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ/ കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങൾ,കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങൾ/ വകുപ്പുകൾ  എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മാർച്ചിംഗ് സംഘങ്ങളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്നതിന് വിധികർത്താക്കളുടെ മൂന്ന്  പാനലുകളെ  നിയോഗിച്ചിരുന്നു.

പാനലുകളുടെ വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മൂന്ന് സേനകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച മാർച്ചിംഗ് സംഘമായി,ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ  മാർച്ചിംഗ് സംഘത്തെ  തിരഞ്ഞെടുത്തു.  സി എ പി എഫ് /മറ്റ് അനുബന്ധ  സേനകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച മാർച്ചിംഗ് സംഘമായി സി ഐ എസ് എഫ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

 റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത 12 സംസ്ഥാനങ്ങൾ/ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും   ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ നിശ്ചല ദൃശ്യം  മികച്ചതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങൾ/വകുപ്പുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളെ സംയുക്തമായി  ഏറ്റവും മികച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.  കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും ഒമ്പത് നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങൾ പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

  പ്രത്യേക സമ്മാന വിഭാഗത്തിൽ,ഭവന- നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (CPWD)  നിശ്ചല  ദൃശ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തു.

കൂടാതെ, ആദ്യമായി, MyGov പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ, ജനപ്രിയ  വിഭാഗത്തിലേക്ക് മികച്ച മാർച്ചിംഗ് സംഘത്തെയും  മികച്ച നിശ്ചലദൃശ്യത്തെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്  വോട്ടുചെയ്യാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നു .  2022 ജനുവരി 25 മുതൽ 31 വരെയായിരുന്നു ഓൺലൈൻ വോട്ടെടുപ്പ്.

ജനപ്രിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുസരിച്ച്, മൂന്ന് സേനാവിഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച മാർച്ചിംഗ് സംഘമായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ  മാർച്ചിംഗ് സംഘം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

 സി എ പി എഫ് /മറ്റ് അനുബന്ധ  സേനകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച മാർച്ചിംഗ് സംഘമെന്ന നിലയിൽ MyGov -വഴി  ഏറ്റവുമധികം  വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചത് സിആർപിഎഫ് നാണ് . ജനപ്രിയ  വിഭാഗത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ/ കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച നിശ്ചലദൃശ്യം ആയി  മഹാരാഷ്ട്ര തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

 ജനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങൾ/വകുപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച നിശ്ചല ദൃശ്യം  ആയി വാർത്താവിനിമയ  മന്ത്രാലയത്തിന്റെ/തപാൽ വകുപ്പിന്റെ നിശ്ചല ദൃശ്യം  തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

 

 

RRTN/SKY

 (Release ID: 1795430) Visitor Counter : 655