മന്ത്രിസഭ
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

ഇന്ത്യയിൽ സെമികണ്ടക്ടറുകളുടെയും , ഡിസ്‌പ്ലേകളുടെയും നിർമ്മാണ ആവാസ വ്യവസ്ഥ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രി സഭയുടെ അംഗീകാരംഅടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ബ്ലോക്കായി സെമികണ്ടക്ടറുകളുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആഗോള ഹബ്ബായി ഇന്ത്യയെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 2,30,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ


ഇന്ത്യയിൽ സെമികണ്ടക്ടറുകളുടെയും, ഡിസ്‌പ്ലേ നിർമ്മാണ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെയും വികസനത്തിന് 76000 കോടി രൂപ (>10 ബില്യൺ ഡോളർ ) അംഗീകരിച്ചു


ഈ മേഖലയെ നയിക്കാൻ ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷൻ (ഐഎസ്എം) സ്ഥാപിക്കും

Posted On: 15 DEC 2021 4:00PM by PIB Thiruvananthpuram

ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഉന്നമനത്തിനും ഇലക്‌ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ഡിസൈനിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിന്റെയും ആഗോള കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യയെ മറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, സുസ്ഥിര സെമികണ്ടക്ടറുകളുടെയും , ഡിസ്‌പ്ലേ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെയും വികസനത്തിനുള്ള സമഗ്ര പരിപാടിക്ക്  പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി. രാജ്യം. സെമികണ്ടക്ടറുകൾ , ഡിസ്പ്ലേ നിർമ്മാണം, ഡിസൈൻ എന്നിവയിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിത പ്രോത്സാഹന പാക്കേജ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന് ഈ പദ്ധതി  തുടക്കമിടും. തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യവും സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വവുമുള്ള ഈ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക നേതൃത്വത്തിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കും.

നാലാം തലമുറ വ്യവസായത്തിന്  കീഴിൽ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ അടിത്തറയാണ് സെമികണ്ടക്ടറുകളും, ഡിസ്പ്ലേകളും. സെമികണ്ടക്ടറുകളും, ഡിസ്പ്ലേ നിർമ്മാണവും വളരെ സങ്കീർണ്ണവും സാങ്കേതിക പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ മേഖലയാണ്, വൻ മൂലധന നിക്ഷേപം, ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത, ദീർഘകാല ഗർഭാവസ്ഥ, തിരിച്ചടവ് കാലയളവുകൾ, സാങ്കേതികതയിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൂലധന പിന്തുണയും സാങ്കേതിക സഹകരണവും സുഗമമാക്കുന്നതിലൂടെ സെമികണ്ടക്ടറുകൾക്കും  ഡിസ്പ്ലേ നിർമ്മാണത്തിനും പരിപാടി പ്രചോദനം നൽകും.

സിലിക്കൺ സെമികണ്ടക്ടർ  ഫാബ്‌സ്, ഡിസ്‌പ്ലേ ഫാബ്‌സ്, കോമ്പൗണ്ട് സെമികണ്ടക്ടറുകൾ  / സിലിക്കൺ ഫോട്ടോണിക്സ് / സെൻസറുകൾ (MEMS ഉൾപ്പെടെ) ഫാബ്‌സ്, സെമികണ്ടക്ടർ പാക്കേജിംഗ് (ATMP / OSAT),  എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ / കൺസോർഷ്യകൾക്ക് ആകർഷകമായ പ്രോത്സാഹന പിന്തുണ നൽകാൻ പദ്ധതി  ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ സെമികണ്ടക്ടറുകളുടെയും ഡിസ്പ്ലേ നിർമ്മാണ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെയും വികസനത്തിന് ഇനിപ്പറയുന്ന വമ്പിച്ച പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്:

സെമികണ്ടക്ടർ ഫാബുകളും ഡിസ്പ്ലേ ഫാബുകളും: ഇന്ത്യയിൽ  സെമികണ്ടക്ടർ ഫാബുകളും ഡിസ്പ്ലേ ഫാബുകളും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്കീം, യോഗ്യരും സാങ്കേതികവിദ്യയും ശേഷിയുമുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് പാരി-പാസു അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി ചെലവിന്റെ 50% വരെ ധനസഹായം നൽകും. അത്തരം ഉയർന്ന മൂലധനവും വിഭവ പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഗ്രീൻഫീൽഡ്  സെമികണ്ടക്ടർ ഫാബുകളും രണ്ട് ഡിസ്‌പ്ലേ ഫാബുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിന്, ഭൂമി,  സെമികണ്ടക്ടർ ഗ്രേഡ് ജലം, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വൈദ്യുതി, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, ഗവേഷണ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്നിവയിൽ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഹൈടെക് ക്ലസ്റ്ററുകൾ  രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി ചേർന്ന്  കേന്ദ്ര  ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കും. 

സെമി കണ്ടക്ടർ ലബോറട്ടറി (എസ്‌സി‌എൽ): സെമി കണ്ടക്ടർ ലബോറട്ടറിയുടെ (എസ്‌സി‌എൽ) നവീകരണത്തിനും വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി മന്ത്രാലയം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ  അംഗീകരിച്ചു. ബ്രൗൺഫീൽഡ് ഫാബ് സൗകര്യം നവീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു വാണിജ്യ ഫാബ് പങ്കാളിയുമായി SCL-ന്റെ സംയുക്ത സംരംഭത്തിനുള്ള സാധ്യത മന്ത്രാലയം  പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും.

കോമ്പൗണ്ട് അർദ്ധചാലകങ്ങൾ / സിലിക്കൺ ഫോട്ടോണിക്സ് / സെൻസറുകൾ (MEMS ഉൾപ്പെടെ) ഫാബ്‌സും അർദ്ധചാലക ATMP / OSAT യൂണിറ്റുകളും: കോമ്പൗണ്ട് അർദ്ധചാലകങ്ങൾ / സിലിക്കൺ ഫോട്ടോണിക്സ് / സെൻസറുകൾ (MEMS ഉൾപ്പെടെ) സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്കീം (MEMS ഉൾപ്പെടെ) ഫാബുകളും അർദ്ധചാലകങ്ങളും എടിഎംപി / OSAT-ന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വിപുലീകരിക്കും. മൂലധന ചെലവിന്റെ 30% അംഗീകൃത യൂണിറ്റുകൾക്ക്. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ഗവൺമെന്റ് പിന്തുണയോടെ അത്തരം കോമ്പൗണ്ട് അർദ്ധചാലകങ്ങളുടെയും അർദ്ധചാലക പാക്കേജിംഗിന്റെയും 15 യൂണിറ്റുകളെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അർദ്ധചാലക ഡിസൈൻ കമ്പനികൾ: ഡിസൈൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് (ഡിഎൽഐ) സ്കീം ഉൽപ്പന്ന ഡിസൈൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് 50% വരെയും യോഗ്യമായ ചെലവിന്റെ 50% വരെയും ഉൽപ്പന്ന വിന്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസെന്റീവും അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അറ്റ ​​വിൽപ്പനയിൽ 6% മുതൽ 4% വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ (ICs), ചിപ്‌സെറ്റുകൾ, സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്‌സ് (SoCs), സിസ്റ്റംസ് & ഐപി കോറുകൾ, അർദ്ധചാലക ലിങ്ക്ഡ് ഡിസൈൻ എന്നിവയ്‌ക്കായി അർദ്ധചാലക ഡിസൈനിലുള്ള 100 ആഭ്യന്തര കമ്പനികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും വിറ്റുവരവ് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന 20-ൽ കുറയാത്ത കമ്പനികളുടെ വളർച്ച സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യും. വരുന്ന അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1500 കോടി രൂപയിലധികം.
ആവാസവ്യവസ്ഥയും  വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദീർഘകാല തന്ത്രങ്ങൾ നയിക്കുന്നതിന്, ഒരു പ്രത്യേകവും സ്വതന്ത്രവുമായ "ഇന്ത്യ അർദ്ധചാലക മിഷൻ (ISM)" സ്ഥാപിക്കും. സെമി കണ്ടക്ടർകൾക്കും  പ്രദർശന വ്യവസായത്തിലും ആഗോള വിദഗ്ധരാണ് ഇന്ത്യ സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷനെ നയിക്കുക. അർദ്ധചാലകങ്ങളിലും ഡിസ്പ്ലേ ഇക്കോസിസ്റ്റമിലുമുള്ള സ്കീമുകളുടെ കാര്യക്ഷമവും സുഗമവുമായ നടത്തിപ്പിനുള്ള നോഡൽ ഏജൻസിയായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കും.

അർദ്ധചാലകങ്ങൾക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സിനും സമഗ്രമായ ധനസഹായം

76,000 കോടി രൂപ (> 10 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) ചെലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ അർദ്ധചാലകങ്ങളുടെയും ഡിസ്‌പ്ലേ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെയും  വികസന പരിപാടിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ, ഇലക്‌ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ, സബ് അസംബ്ലികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും കേന്ദ്ര  ഗവൺമെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. , പൂർത്തിയായ സാധനങ്ങൾ. ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് മാനുഫാക്‌ചറിംഗ്, ഐടി ഹാർഡ്‌വെയർ, എസ്‌പിഇസിഎസ് സ്കീം, മോഡിഫൈഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് മാനുഫാക്‌ചറിംഗ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ (ഇഎംസി 2.0) എന്നിവയ്‌ക്ക് പിഎൽഐ പ്രകാരം 55,392 കോടി രൂപയുടെ (7.5 ബില്യൺ യുഎസ്ഡി) പ്രോത്സാഹന പിന്തുണ അനുവദിച്ചു. കൂടാതെ, ACC ബാറ്ററി, ഓട്ടോ ഘടകങ്ങൾ, ടെലികോം & നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സോളാർ പിവി മൊഡ്യൂളുകൾ, വൈറ്റ് ഗുഡ്‌സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന അനുബന്ധ മേഖലകൾക്കായി 98,000 കോടി രൂപയുടെ (13 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) PLI ഇൻസെന്റീവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ  സെമി കണ്ടക്ടർ അടിസ്ഥാന ബ്ലോക്കായുള്ള ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ ആഗോള കേന്ദ്രമായി സ്ഥാപിക്കാൻ  കേന്ദ്ര  ഗവൺമെന്റ് മൊത്തത്തിൽ,   2,30,000 കോടി  രൂപ യുടെ (30 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ)  സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .

നിലവിലെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ  സാഹചര്യത്തിൽ, അർദ്ധചാലകങ്ങളുടെയും ഡിസ്പ്ലേകളുടെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടങ്ങൾ തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്, അവ നിർണായക വിവര അടിസ്ഥാനസൗകര്യ  സുരക്ഷയിൽ പ്രധാനമാണ്. അംഗീകൃത പരിപാടി ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പരമാധികാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നവീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആഭ്യന്തര ശേഷി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. രാജ്യത്തിന്റെ ജനസംഖ്യാപരമായ ലാഭവിഹിതം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളും ഇത് സൃഷ്ടിക്കും.

അർദ്ധചാലകത്തിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെയും വികസനം ആഗോള മൂല്യ ശൃംഖലയുമായി ആഴത്തിലുള്ള സംയോജനത്തോടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലുടനീളം ഗുണിത ഫലമുണ്ടാക്കും. ഈ പദ്ധതി  ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉയർന്ന ആഭ്യന്തര മൂല്യവർദ്ധന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും 2025 ഓടെ ഒരു  ട്രില്യൺ ഡോളർ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും 5 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ജിഡിപിയും കൈവരിക്കുന്നതിന് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യും.

*****
 (Release ID: 1781789) Visitor Counter : 321