ഊര്‍ജ്ജ മന്ത്രാലയം

താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലെ കൽക്കരി സ്റ്റോക്ക് നില വൈദ്യുതി മന്ത്രി അവലോകനം ചെയ്തു


വൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ധാരാളം കൽക്കരി ലഭ്യമാണ്

വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുമോ എന്ന ഭയം പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്

Posted On: 10 OCT 2021 3:35PM by PIB Thiruvananthpuram

കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി, പുതിയ, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രി ശ്രീ ആർ. സിംഗ്  ഡൽഹിയിലെ വിതരണ കമ്പനികൾക്ക് വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലെയും കൽക്കരി സ്റ്റോക്ക് നില അവലോകനം ചെയ്തു. ഇന്ന(2021 ഒക്ടോബർ 9 ന്,) എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള (കൽക്കരി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, സിംഗരേണി കോളിയേഴ്സ് കമ്പനി, ക്യാപ്റ്റീവ് കോൾ മൈൻസ്, ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കൽക്കരി) മൊത്തം കൽക്കരി 1.92 ദശലക്ഷം ടൺ ആയിരുന്നു, മൊത്തം ഉപഭോഗം 1.87 ദശലക്ഷം ടൺ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ, കൽക്കരി കൈമാറ്റം ഉപഭോഗം കവിഞ്ഞു, അതുവഴി കൽക്കരി സ്റ്റോക്ക് ക്രമേണ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലേക്ക് മാറുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് ധാരാളം കൽക്കരി ലഭ്യമാണെന്ന് കൽക്കരി മന്ത്രാലയം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് . വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുമെന്ന ഭയം പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ്. പവർ പ്ലാന്റിലെ കൽക്കരി സ്റ്റോക്ക് 4 ദിവസത്തിലധികം ആവശ്യത്തിന് മതിയാകും, കൽക്കരി വിതരണം കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, പവർ പ്ലാന്റിലെ കൽക്കരി സ്റ്റോക്ക് ക്രമേണ മെച്ചപ്പെടും.

ഡൽഹിയിലെ വിതരണ കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്ര വൈദ്യുതി ലഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഡിസ്കോമുകളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണ ലഭ്യത നൽകാൻ എൻടിപിസിക്കും ഡിവിസിക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗെയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന് ഡൽഹിയിലെ ഗ്യാസ് അധിഷ്ഠിത വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ നിന്ന്  ഗ്യാസ് ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിപിഎ പ്രകാരം വൈദ്യുതി ലഭ്യമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഡിസ്കോമുകൾ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് അവലംബിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, അവർക്കെതിരെ നടപടി ആരംഭിക്കും.

2021 ഓഗസ്റ്റ് - സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കൽ, ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കൽക്കരിയുടെ വില വർദ്ധന എന്നിവ കാരണം വൈദ്യുതി ആവശ്യകത കുത്തനെ വർദ്ധിച്ചു, ആഭ്യന്തര കൽക്കരി വിതരണം വൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്തി, മുഴുവൻ വൈദ്യുതിയും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി വരികയാണെന്ന്  കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. (Release ID: 1762711) Visitor Counter : 193