വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം

സ്വതന്ത്ര വ്യപാരക്കരാർ (Free trade Agreement - FTA) സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്ക്  2021 നവംബർ ഒന്നോടെ   തുടക്കമിടാൻ ഇന്ത്യയും യു.കെ.യും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

Posted On: 14 SEP 2021 3:37PM by PIB Thiruvananthpuramന്യൂ ഡൽഹി , സെപ്റ്റംബർ 14,2021


സ്വതന്ത്ര വ്യപാരക്കരാർ (Free trade Agreement - FTA) സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്ക്  2021 നവംബർ ഒന്നോടെ   തുടക്കമിടാൻ ഇന്ത്യയും യു.കെ.യും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. താൽക്കാലിക കരാറിന് മുൻഗണന നൽകുകയും പിന്നീട് ഒരു സമഗ്ര ഉടമ്പടി തയ്യാറാക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ശ്രീ പീയുഷ് ഗോയലും
യു.കെ  സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്  എലിസബത്ത് ട്രസും, സ്വതന്ത്ര വ്യപാരക്കരാറിനെയും മറ്റ് വ്യാപാര കാര്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമായത്.

ഇന്ത്യയും യുകെയും തമ്മിലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട സ്വതന്ത്ര വ്യപാരക്കരാർ അധിക വാണിജ്യ  അവസരങ്ങൾ തുറക്കുകയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും  പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ വ്യാപാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇരുപക്ഷവും പുതുക്കി.

സ്വതന്ത്ര വ്യപാരക്കരാർ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെയും യുകെയിലെയും ബിസിനസ്സ് സമൂഹം ഉത്സുകരാണെന്ന്  ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച കേന്ദ്ര വാണിജ്യ, വ്യവസായ, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ഉപഭോക്തൃകാര്യ,പൊതുവിതരണ വകുപ്പുകളുടെ ചുമുതലയുള്ള  മന്ത്രി ശ്രീ പീയുഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞു. 2021 മേയ് 4 ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാർ മെച്ചപ്പെട്ട വ്യാപാര പങ്കാളിത്തം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 'പ്രഖ്യാപനം' നടത്തിയത് മുതൽ,  പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി ശ്രീ ഗോയൽ പറഞ്ഞു.

ഇരുരാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ബിസിനസുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ദ്രുതവും സുഗമവുമായ ലഭ്യതയ്ക്കായി ചർച്ചകൾ നേരത്തേ പൂർത്തിയാക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വ്യവസായ / ബിസിനസ് അസോസിയേഷനുകൾ, കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹന കൗൺസിലുകൾ, ഉപഭോക്തൃ /വ്യാപാര  അസോസിയേഷനുകൾ, നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ (Regulatory Bodies), മന്ത്രാലയങ്ങൾ /വകുപ്പുകൾ, പൊതു ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനോടകം നടന്നതായും ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി വിപുലമായ  കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രീ ഗോയൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിപുലമായ പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പറും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ചർച്ചയിൽ ധൃതഗതിയിലുള്ള പുരോഗതി സുഗമമാക്കുന്നതിനും ഉഭയകക്ഷി താൽപ്പര്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും സംവേദനക്ഷമതയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത  BWG- കൾ (Bilateral Working Groups)  രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. BWG - യോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 2021 സെപ്റ്റംബറോടെ പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

BWGചർച്ചകൾ ഇരുപക്ഷത്തെയും  നയങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും നവംബറിൽ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള TOR (terms of reference)  അന്തിമമാക്കുന്നതിന് 2021 ഒക്ടോബർ 1 ന് ആരംഭിക്കുന്ന സംയുക്ത സ്കോപ്പിംഗ് ചർച്ചകൾ (Joint Scoping discussion) മെച്ചപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

 
IE/SKY


(Release ID: 1754839) Visitor Counter : 171