പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്‌

കോവിഡ് -19 നെതിരെ പോരാടുന്നതിന് മനുഷ്യ വിഭവ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി അംഗീകാരം നൽകി

നീറ്റ്-പിജി പരീക്ഷ കുറഞ്ഞത് 4 മാസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കും

100 ദിവസത്തെ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി പൂർത്തിയാക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഗവണ്മെന്റ് നിയമനങ്ങളിൽ മുൻഗണന നൽകും

മെഡിക്കൽ ഇന്റേണുകളെ അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കോവിഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് ചുമതലകളിൽ വിന്യസിക്കും

അവസാന വർഷ എം‌ബി‌ബി‌എസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ടെലി കൺസൾട്ടേഷനും തീവ്രത കുറഞ്ഞ കോവിഡ് കേസുകളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

സീനിയർ ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ ബി‌എസ്‌സി / ജി‌എൻ‌എം യോഗ്യതയുള്ള നഴ്‌സുമാരെ മുഴുവൻ സമയ കോവിഡ് നഴ്‌സിംഗ് ചുമതലകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.

100 ദിവസത്തെ കോവിഡ് ചുമതലകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിശിഷ്ട കോവിഡ് ദേശീയ സേവന സമ്മാനം നൽകും

Posted On: 03 MAY 2021 2:59PM by PIB Thiruvananthpuram

 

രാജ്യത്ത് ഇന്ന് കോവിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധിയോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ  വർധിച്ചു വരുന്ന മാനവ വിഭവശേഷിയുടെ ആവശ്യകത പ്രധാനമന്ത്രി അവലോകനം ചെയ്തു. കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിലെ മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലഭ്യത ഗണ്യമായി ഉയർത്തുന്ന നിരവധി സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു. 

നീറ്റ്-പിജി പരീക്ഷ കുറഞ്ഞത് 4 മാസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തു, പരീക്ഷ 2021 ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് മുമ്പ് നടക്കില്ല. പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  കുറഞ്ഞത്  ഒരു മാസമെങ്കിലും സമയം നൽകും. ഇത് കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടികൾക്ക് യോഗ്യരായ  ധാരാളം ഡോക്ടർമാരെ ലഭ്യമാക്കും.

ഇന്റേൺഷിപ്പ് റൊട്ടേഷന്റെ ഭാഗമായി മെഡിക്കൽ ഇന്റേണുകളെ കോവിഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് ചുമതലകളിൽ അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിന്യസിക്കുന്നതിന്  അനുവദിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. അവസാന വർഷ  എം‌ബി‌ബി‌എസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സേവനങ്ങൾ ടെലി-കൺസൾട്ടേഷൻ, തീവ്രത കുറഞ്ഞ കോവിഡ് കേസുകൾ നിരീക്ഷിക്കൽ എന്നിവ പോലുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും കൃത്യമായ പരിശീലനത്തിന് ശേഷവും  ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇത് കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുകയും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികള്‍ക്ക്‌ ആദ്യം ചികിത്സ നല്‍കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക്  ഉത്തേജനം നൽകുകയും ചെയ്യും.

പി‌ജി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുതിയ ബാച്ചുകൾ‌ ചേരുന്നതുവരെ,  ജീവനക്കാർ‌ എന്ന നിലയിൽ അവസാന  വർഷ  പി‌ജി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ (വിശാലവും സൂപ്പർ-സ്പെഷ്യാലിറ്റികളും) സേവനങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരാം.

സീനിയർ ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ ബി‌എസ്‌സി / ജി‌എൻ‌എം യോഗ്യതയുള്ള നഴ്‌സുമാരെ മുഴുവൻ സമയ കോവിഡ് നഴ്‌സിംഗ് ചുമതലകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

കോവിഡ് മാനേജ്മെൻറിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസത്തെ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന ഗവണ്മെന്റ്  നിയമനങ്ങളിൽ മുൻ‌ഗണന നൽകും.

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വാക്സിനേഷൻ നൽകും. അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും കോവിഡ് 19 നെതിരെ പോരാടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായുള്ള  ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും.

ചുരുങ്ങിയത് 100 ദിവസത്തെ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് സന്നദ്ധരായി,   അത്  വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന അത്തരം എല്ലാ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിശിഷ്ട കോവിഡ് ദേശീയ സേവന  സമ്മാനം 
കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് നൽകും. 

ഡോക്ടർമാർ, നഴ്‌സുമാർ, അനുബന്ധ പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവർ കോവിഡ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ നട്ടെല്ലാണ്, മാത്രമല്ല മുൻനിര ഉദ്യോഗസ്ഥരും. രോഗികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നന്നായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് മതിയായ ശക്തിയിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം നിർണായകമാണ്. മെഡിക്കൽ സമൂഹത്തിന്റെ മിന്നുന്ന പ്രവർത്തനവും ആഴത്തിലുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും കണക്കിലെടുത്താണിത്. 

കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടികൾക്കായി ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ്  2020 ജൂൺ 16 ന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.  കോവിഡ് മാനേജ്മെന്റിനായി സൗകര്യങ്ങളും മാനവ വിഭവശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 15,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തര സഹായം കേന്ദ്ര  ഗവണ്മെന്റ് നൽകി. ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യത്തിലൂടെ  ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി, 2206 സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, 4685 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ, 25,593 സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാർ എന്നിവരെ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ നിയമിച്ചു.

പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിശദാംശങ്ങൾ :
ഇളവുകൾ  / സുഗമമാക്കൽ  / നീട്ടല്‍ : 
നീറ്റ്-പിജി പരീക്ഷ കുറഞ്ഞത് 4 മാസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കൽ: കോവിഡ് - 19  പുനർ വ്യാപനത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് നീറ്റ് (പിജി) - 2021 മാറ്റിവച്ചു. ഈ പരീക്ഷ 2021 ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് മുമ്പ് നടക്കില്ല. പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായി കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസമെങ്കിലും സമയം നൽകും.

അത്തരം ഓരോ നീറ്റ് പരീക്ഷർത്ഥികളിലേക്കും എത്തിച്ചേരാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും സംസ്ഥാന / കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗവണ്മെന്റുകൾ   നടത്തുകയും കോവിഡ് - 19 തൊഴിൽ ശക്തിയിൽ  ചേരാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും വേണം. ഈ എം‌ബി‌ബി‌എസ് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം കോവിഡ് - 19 ന്റെ മാനേജ്മെൻറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്റേൺഷിപ്പ് റൊട്ടേഷന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന / കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശ ഗവണ്മെന്റുകൾക്ക് അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കോവിഡ് മാനേജ്മെന്റ് ചുമതലകളിൽ മെഡിക്കൽ ഇന്റേണുകളെ വിന്യസിക്കാം. അവസാന വർഷ  എം‌ബി‌ബി‌എസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സേവനങ്ങൾ ടെലി-കൺസൾട്ടേഷൻ, മിതമായ കോവിഡ് കേസുകൾ നിരീക്ഷിക്കൽ എന്നിവ പോലുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും കൃത്യമായ മേൽനോട്ടത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

അവസാന വർഷ പി‌ജി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സേവനങ്ങളുടെ തുടർച്ച: പി‌ജി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുതിയ ബാച്ചുകൾ‌ ചേരുന്നതുവരെ ജീവനക്കാർ‌ എന്ന നിലയിൽ ഫൈനൽ‌ ഇയർ‌ പി‌ജി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ (വിശാലവും സൂപ്പർ-സ്പെഷ്യാലിറ്റികളും) സേവനങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരാം. അതുപോലെ, പുതിയ നിയമനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ സീനിയർ റെസിഡന്റ്സിന്റെ  / രജിസ്ട്രാരുടെ സേവനങ്ങൾ തുടർന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

നഴ്സിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ: സീനിയർ ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ ബി‌എസ്‌സി / ജി‌എൻ‌എം യോഗ്യതയുള്ള നഴ്‌സുമാരെ ഐസിയുവിലെ മുഴുവൻ സമയ കോവിഡ് നഴ്‌സിംഗ് ചുമതലകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. എം.എസ്സി. നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, പോസ്റ്റ് ബേസിക് ബി.എസ്സി. (എൻ) പോസ്റ്റ് ബേസിക് ഡിപ്ലോമ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർമാരാണ്, കൂടാതെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ / പോളിസികൾ പ്രകാരം കോവിഡ് - 19 രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അവസാന വർഷം അവസാന വർഷ പി‌ജികളുടെ സേവനങ്ങളുടെ തുടർച്ച: പി‌ജി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുതിയ ബാച്ചുകൾ‌ ചേരുന്നതുവരെ ജീവനക്കാർ‌ എന്ന നിലയിൽ ഫൈനൽ‌ ഇയർ‌ പി‌ജി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ (വിശാലവും സൂപ്പർ-സ്പെഷ്യാലിറ്റികളും) സേവനങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരാം. അതുപോലെ, പുതിയ നിയമനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ മുതിർന്ന താമസക്കാരുടെ / രജിസ്ട്രാരുടെ സേവനങ്ങൾ തുടർന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

നഴ്സിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ: സീനിയർ ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ ബി‌എസ്‌സി / ജി‌എൻ‌എം യോഗ്യതയുള്ള നഴ്‌സുമാരെ ഐസിയുവിലെ മുഴുവൻ സമയ കോവിഡ് നഴ്‌സിംഗ് ചുമതലകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. എം.എസ്സി. നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, പോസ്റ്റ് ബേസിക് ബി.എസ്സി. (എൻ) പോസ്റ്റ് ബേസിക് ഡിപ്ലോമ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർമാരാണ്, കൂടാതെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ / പോളിസികൾ പ്രകാരംകോവിഡ് - 19 രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അവസാന വർഷംഅവസാന വർഷ പി‌ജികളുടെ സേവനങ്ങളുടെ തുടർച്ച: പി‌ജി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുതിയ ബാച്ചുകൾ‌ ചേരുന്നതുവരെ ജീവനക്കാർ‌ എന്ന നിലയിൽ ഫൈനൽ‌ ഇയർ‌ പി‌ജി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ (വിശാലവും സൂപ്പർ-സ്പെഷ്യാലിറ്റികളും) സേവനങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരാം. അതുപോലെ, പുതിയ നിയമനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ മുതിർന്ന താമസക്കാരുടെ / രജിസ്ട്രാരുടെ സേവനങ്ങൾ തുടർന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.


അനുബന്ധ ആരോഗ്യ പരിചരണ  പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സേവനങ്ങൾ കോവിഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സഹായത്തിനായി അവരുടെ പരിശീലനത്തിന്റെയും സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

ഇങ്ങനെ സമാഹരിച്ച അധിക മാനവ വിഭവശേഷി കോവിഡിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. 

സേവനത്തിനുള്ള   പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ / അംഗീകാരങ്ങൾ 

കോവിഡ് മാനേജ്മെൻറിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസത്തെ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന ഗവണ്മെന്റ്  നിയമനങ്ങളിൽ മുൻ‌ഗണന നൽകും.

 മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദിഷ്ട സംരംഭം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ / കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ  കരാർ പ്രകാരം മാനവ വിഭവ ശേഷി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷൻ (എൻ‌എച്ച്എം) മാനദണ്ഡം പരിഗണിക്കാം. എൻ‌എച്ച്‌എം മാനദണ്ഡങ്ങളിലെന്നപോലെ പ്രതിഫലം തീരുമാനിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇളവ്  ലഭ്യമാണ്. വിശിഷ്ട കോവിഡ് സേവനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പാരിതോഷികവും  പരിഗണിക്കാം

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വാക്സിനേഷൻ നൽകും. അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും കോവിഡ് 19 നെതിരെ പോരാടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും.


ചുരുങ്ങിയത് 100 ദിവസത്തെ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക്  സന്നദ്ധരായി,   അത്  വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന അത്തരം എല്ലാ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിശിഷ്ട കോവിഡ് ദേശീയ സേവന സമ്മാനം കേന്ദ്ര  ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് നൽകും.

ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധിക ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ സ്വകാര്യ കോവിഡ് ആശുപത്രികളിലേക്കും  കേസുകൾ  കുതിച്ചുയരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യ, മെഡിക്കൽ വകുപ്പുകളിലെ ഡോക്ടർമാർ, നഴ്‌സുമാർ, അനുബന്ധ പ്രൊഫഷണലുകൾ, മറ്റ് ആരോഗ്യ പരിപാലന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ ഒഴിവുകൾ 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എൻ‌എച്ച്‌എം മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ നിയമനങ്ങളിലൂടെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ പ്രക്രിയകളിലൂടെ നികത്തും.

മനുഷ്യശക്തി ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മേൽപ്പറഞ്ഞ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും  കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.(Release ID: 1715691) Visitor Counter : 1