പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്‌

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി അവലോകനം ചെയ്തുPosted On: 28 APR 2021 2:51PM by PIB Thiruvananthpuram

വ്യോമസേനാ  മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ‌കെ‌എസ് ഭദൗരിയ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ. നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഇന്ന്   സന്ദർശിച്ചു.

കോവിഡ്  -19 അനുബന്ധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ വ്യോമസേന നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു.

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്   രാജ്യത്തുടനീളവും വിദേശത്തുമുള്ള  എല്ലാ ജോലികളും വേഗത്തിൽ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഹെവി ലിഫ്റ്റ് കപ്പലുകളുടെ 24x7 സന്നദ്ധമായിരിക്കാനും, ഇടത്തരം ലിഫ്റ്റ് കപ്പലുകളുടെ ഗണ്യമായ എണ്ണം ഒരു ഹബ്ബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക്  മാതൃകയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും വ്യോമസേന ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ‌കെ‌എസ് ഭദൗരിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. മുഴുവൻ സമയ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് എല്ലാ കപ്പലുകളിലെയും  ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണവും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഓക്സിജൻ ടാങ്കറുകളും മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളും എത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത, അളവ്, സുരക്ഷ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അണുബാധയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായി തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചു. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.

എല്ലാ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി വ്യോമസേന വലിയതും ഇടത്തരവുമായ വിമാനങ്ങളെ വിന്യസിക്കുകയാണെന്ന് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ‌കെ‌എസ് ഭദൗരിയ  അറിയിച്ചു. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായും ഏജൻസികളുമായും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വ്യോമസേന രൂപീകരിച്ച സമർപ്പിത കോവിഡ് എയർ സപ്പോർട്ട് സെല്ലിനെക്കുറിച്ചും  അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു.

വ്യോമസേനംഗങ്ങളുടെയും   അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി അന്വേഷിച്ചു. വ്യോമസേനയിൽ  വാക്സിനേഷൻ കവറേജ് ഏതാണ്ട്  പൂർണ്ണമായും നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ‌കെ‌എസ് ഭദൗറിയ അറിയിച്ചു.

എല്ലാ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി വ്യോമസേന വലിയതും ഇടത്തരവുമായ വിമാനങ്ങളെ വിന്യസിക്കുകയാണെന്ന് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ‌കെ‌എസ് ഭദൗരിയ അറിയിച്ചു. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായും ഏജൻസികളുമായും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വ്യോമസേന രൂപീകരിച്ച സമർപ്പിത കോവിഡ് എയർ സപ്പോർട്ട് സെല്ലിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു.

വ്യോമസേനയുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി അന്വേഷിച്ചു. വ്യോമസേനയിൽ സാച്ചുറേഷൻ വാക്സിനേഷൻ കവറേജ് നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ‌കെ‌എസ് ഭദൗരിയ അറിയിച്ചു.

വ്യോമസേനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികൾ കോവിഡ് സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സാധ്യമായ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം സിവിലിയന്മാർക്കും ഇവ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു.

*****(Release ID: 1714652) Visitor Counter : 10