ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം

കേന്ദ്ര മന്ത്രാലങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികളിലെ കിടക്കകൾ കോവിഡ് രോഗികൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശം ;


ഇവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം

Posted On: 16 APR 2021 11:53AM by PIB Thiruvananthpuram

കേന്ദ്ര മന്ത്രാലങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കീഴിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള   ആശുപത്രികളിലെ കിടക്കകൾ കോവിഡ്  രോഗികൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ   കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം  നിർദേശം നൽകി.

തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആശുപത്രികൾക്കോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി  ആശുപത്രികളിൽ പ്രത്യേക വാർഡുകളോ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കുകളോ സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം എല്ലാ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകൾ‌ക്ക് പ്രത്യേക പരിചരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സാ സേവനങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നതിന്  ഈ ആശുപത്രികൾ‌ / ബ്ലോക്കുകൾ‌ക്ക് പ്രത്യേക എൻ‌ട്രി, എക്സിറ്റ് പോയിൻറുകൾ‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ, സമർപ്പിത ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ഓക്സിജൻ പിന്തുണയുള്ള കിടക്കകൾ, ഐസിയു കിടക്കകൾ, വെന്റിലേറ്ററുകൾ, പ്രത്യേക ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റുകൾ, ലബോറട്ടറി സേവനങ്ങൾ, ഇമേജിംഗ് സേവനങ്ങൾ, അടുക്കള, അലക്ക്  മുതലായ എല്ലാ പിന്തുണയും അനുബന്ധ സേവനങ്ങളും നൽകുന്നതിന് ഈ സമർപ്പിത ആശുപത്രി വാർഡുകളോ ബ്ലോക്കുകളോ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കണം.

കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കയച്ച  കത്തിൽ,  രാജ്യത്തെ  അത്തരം  എല്ലാ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളും / വകുപ്പുകളും  കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിന്  സമാനമായ  പിന്തുണ നടപടികൾ  കൈക്കൊള്ളണമെന്ന്  കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി നിർദേശിച്ചു.  

ഈ ആശുപത്രി വാർഡുകളിലും ബ്ലോക്കുകളിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതിന്, അത്തരം സമർപ്പിത ആശുപത്രി വാർഡുകളുടെ / ബ്ലോക്കുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും  നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ ഏകോപനത്തിന്  അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ നോഡൽ ഓഫീസറന്മാരെ  ചുമതല പ്പെടുത്താനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

***(Release ID: 1712204) Visitor Counter : 222