യുവജനകാര്യ, കായിക മന്ത്രാലയം

കേന്ദ്രസർക്കാർ ജോലികളിലെ   സ്പോർട്സ് ക്വാട്ടക്ക്   കീഴിൽ 21 പുതിയ കായിക ഇനങ്ങളെ കൂടി  ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ കിരൺ റിജിജു.

Posted On: 08 FEB 2021 2:32PM by PIB Thiruvananthpuramന്യൂഡൽഹി , ഫെബ്രുവരി 08, 2021

 മികവ് തെളിയിച്ച കായികതാരങ്ങൾക്ക് ഭാരത  സർക്കാരിന്റെ   വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ , വകുപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലെ ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നൽകുന്നതിനായുള്ള പട്ടികയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 21 പുതിയ കായിക ഇനങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി. മല്ലഖമ്പ്, സെപക്ക് തക്രോ അടക്കം പട്ടികയിലിടം പിടിച്ച പുതിയ കായികയിനങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുയുവജനകാര്യ- കായിക മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രി ശ്രീ കിരൺ റിജിജു  രാജ്യസഭയിൽ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം

 (Release ID: 1696186) Visitor Counter : 19