ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം

ആശാ വർക്കേഴ്സിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ

Posted On: 02 FEB 2021 4:29PM by PIB Thiruvananthpuram

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (19-1-2021 വരെ) 'ഇന്ത്യ കോവിഡ് 19 ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം തയ്യാറെടുപ്പും അടിയന്തിര പ്രതികരണ പാക്കേജും' പ്രകാരം Rs. 6309.91 കോടി രൂപ കോവിഡ് 19 ന്റെ മാനേജ്മെൻറിനും നിയന്ത്രണത്തിനുമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് / കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് നൽകി.

കോവിഡ് 19 പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആശാ വർക്കർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രധാൻ മന്ത്രി ഗരിബ് കല്യാൺ പാക്കേജ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഏർപ്പെടുത്തി. ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി കോവിഡ് 19 മൂലം മരണമടഞ്ഞാൽ 50 ലക്ഷം രൂപ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. പാക്കേജിന് കീഴിൽ കോവിഡ് 19 പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആശാ വർക്കേഴ്സിന് 1000 രൂപ പ്രതിമാസം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. 2020 നവംബർ വരെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 9,53,445 ആശകൾക്കും 36,716 ആശാ ഫെസിലിറ്റേറ്റർമാർക്കും അനുബന്ധ കോവിഡ് 19 പേയ്‌മെന്റ് ലഭിച്ചു. കാലതാമസമൊന്നും റിപ്പോർട്ടുചെയ്തിട്ടില്ല.

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് വോളന്റിയർമാരായി ആശ വർക്കേഴ്സിനെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കവറേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടാസ്‌ക് / ആക്റ്റിവിറ്റി അധിഷ്ഠിത ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അർഹതയുണ്ട്:

പ്രധാൻ മന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമ യോജന (സർക്കാർ സംഭാവന -330 രൂപ പ്രീമിയം)
പ്രധാൻ മന്ത്രി രക്ഷാ ബീമ യോജന (സർക്കാർ സംഭാവന -12 രൂപ പ്രീമിയം)
പ്രധാൻ മന്ത്രം ശ്രാം യോഗി മാൻ ധൻ (പ്രീമിയത്തിന്റെ 50% സർക്കാർ സംഭാവനയും ഗുണഭോക്താക്കൾ 50% സംഭാവനയും )
 

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ സഹമന്ത്രി എസ്.അശ്വിനി കുമാർ ചൗബെ ഇന്ന് രാജ്യസഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

 

***

 (Release ID: 1694453) Visitor Counter : 305