ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

Posted On: 30 DEC 2020 7:08PM by PIB Chandigarh

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ , 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 (2020-21) ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ( ਐਕਟ) ਨੂੰ ਵੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 88/2020 / ਐਫਸੀ ਨੰਬਰ 370142/35/2020-ਟੀਪੀਐੱਲ ਮਿਤੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ:

(ਏ) ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ I ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ (ਭਾਵ ਉਕਤ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਸੀ, ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

(ਬੀ) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ / ਨਿਰਧਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ (ਭਾਵ ਉਕਤ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) 30 ਨਵੰਬਰ, 2020, ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

(ਸੀ) ਦੂਸਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ (ਜਿਸ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ (ਭਾਵ ਉਕਤ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) 31 ਜੁਲਾਈ, 2020, ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

(ਡੀ) ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ / ਨਿਰਧਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ, ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਏ. ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ - ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 139 (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ [ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ) ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021] ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੀ. ਧਾਰਾ 139 (1) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ / ਨਿਰਧਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961, 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀ. ਦੂਸਰੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ [ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰੀਖ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020] ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਡੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ / ਨਿਰਧਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 15 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈ. "ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼" ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਫ. ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀ. ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜੋ 30 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਪਾਸ / ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਪੈਰਾ 4 (ਏ) ਅਤੇ ਪੈਰਾ 4 (ਬੀ) ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਵਧਾਏ 15 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਅਤੇ ਪੈਰਾ 4 (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 10 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

****

ਆਰਐਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ(Release ID: 1684858) Visitor Counter : 183