अर्थ मंत्रालय

प्राप्तीकर परतावे भरण्याच्या मुदतीत वाढ

Posted On: 30 DEC 2020 8:45PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 30 डिसेंबर 2020

 
कोविड-19 च्या उद्रेकामुळे करदात्यांसमोर असलेल्या वैधानिक आणि नियामक अनुपालन पूर्ण करण्यात आलेल्या आव्हानांचा विचार करता सरकारने 31 मार्च 2020 रोजी कर आकारणी व इतर कायदे (काही तरतुदींना शिथिलता) अध्यादेश, 2020 ('अध्यादेश') जारी केला होता, जे इतर बाबींसह विविध मुदती वाढविण्यास परवानगी देते. त्यानंतर या अध्यादेशाऐवजी कर आकारणी व इतर कायदे (काही तरतुदींचे शिथालीकरण व दुरुस्ती) कायदा आणला.

अध्यादेशानुसार सरकारने  24 जून, 2020 रोजी अधिसूचना जारी केली, त्यानुसार, आर्थिक वर्ष 2019-20 (मुल्यांकन वर्ष 2020-21) साठी सर्व प्राप्तिकर परतावा देय तारखेची मुदत नोव्हेंबर, 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली. म्हणूनच, 31 जुलै, 2020 आणि 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंतच्या उत्पन्नाचा परतावा 30 नोव्हेंबर, 2020 पर्यंत भरणे आवश्यक होते. परिणामी, आयकर कायदा 1961 (अधिनियम) अंतर्गत कर लेखापरीक्षा अहवालासह विविध लेखापरीक्षा अहवाल सादर करण्याची तारीख देखील 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली.

प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासाठी करदात्यांना अधिक वेळ मिळावा यासाठी 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी अधिसूचना क्र. 88/2020 / एफ. क्र. 370142/35/2020-टीपीएल नुसार देय तारखेची मुदत वाढविण्यात आली:

(A)  करदात्यांनी (त्यांच्या भागीदारांसह) ज्यांचे खाते लेखा परिक्षण करणे आवश्यक आहे त्यांना आयकर विवरणपत्र भरण्याची देय तारीख [ज्यांच्यासाठी कायद्यानुसार देय तारीख (म्हणजेच विस्तारापूर्वी) 31 ऑक्टोबर 2020 होती] 31 जानेवारी 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली.

(B)  आंतरराष्ट्रीय / निर्दिष्ट देशांतर्गत व्यवहार संदर्भात अहवाल सादर करणे आवश्यक असलेल्या करदात्यांसाठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची देय तारीख [ज्यांच्यासाठी कायद्यानुसार देय तारीख (म्हणजे मुदत वाढीपूर्वी) 30 नोव्हेंबर, 2020]  31 जानेवारी 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली.

(C)  इतर करदात्यांसाठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची देय तारीख [ज्यांच्यासाठी कायद्यानुसार देय तारीख (म्हणजेच मुदत वाढ करण्यापूर्वी) 31 जुलै 2020 होती) 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली.

(D)  परिणामी, आंतरराष्ट्रीय / निर्दिष्ट देशांतर्गत व्यवहार संदर्भात कर लेखापरीक्षण अहवाल आणि  विविध लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची तारीख देखील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली.

करदात्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता विवाद से विश्वास योजनेंतर्गत प्राप्तिकर विवरणपत्र, कर लेखापरीक्षण अहवाल आणि घोषणापत्र सादर करण्यासाठी करदात्यांना अतिरिक्त  वेळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, करदात्यांना चालू असलेल्या विविध कारवाईचे पालन करण्यासाठी अधिक वेळ मिळण्यासाठी, प्रत्यक्ष कर आणि बेनामी कायद्यानुसार कार्यवाही पूर्ण होण्याच्या तारखाही वाढविण्यात आल्या आहेत. मुदतवाढ खालीलप्रमाणे आहेतः

  1. करदात्यांनी (त्यांच्या भागीदारांसह) ज्यांचे खाते लेखा परिक्षण करणे आवश्यक आहे आणि कंपन्यांना त्यांचे आयकर विवरणपत्र भरण्याची देय तारीख [ज्यांच्यासाठी आयकर कायदा 1961 च्या कलम  139 (1 ) च्या तरतुदीनुसार देय तारीख 31 ऑक्टोबर 2020 होती आणि ती 30 नोव्हेंबर, 2020 आणि नंतर 31 जानेवारी, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली] 15 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
  2. आंतरराष्ट्रीय / निर्दिष्ट देशांतर्गत व्यवहारांच्या [ज्यांच्यासाठी आयकर कायदा 1961 च्या कलम 139 (1) च्या तरतुदीनुसार देय तारीख 30 नोव्हेंबर, 2020 होती जी 31 जानेवारी, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली] संदर्भात अहवाल सादर करणे आवश्यक असलेल्या करदात्यांसाठी मूल्यांकन वर्ष 2020-21 साठी प्राप्तिकर परतावा भरण्यासाठी देय तारीख  15 फेब्रुवारी, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
  3. इतर करदात्यांसाठी मूल्यांकन वर्ष 2020-21 साठी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची देय तारीख [ज्यांच्यासाठी आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 139(1) च्या तरतुदीनुसार देय तारीख 31 जुलै 2020 होती आणि ती 30 नोव्हेंबर, 2020 आणि नंतर 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली] पुन्हा 10 जानेवारी 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
  4. कायद्यानुसार विविध लेखा परिक्षण अहवालासंदर्भात कर आकारणी अहवाल तसेच आंतरराष्ट्रीय / निर्दिष्ट देशांतर्गत व्यवहार संदर्भात मुल्यांकन वर्ष 2020-21 कर आकारणीच्या वर्षासाठीची तारीख 15 जानेवारी 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
  5. विवाद से विश्वास योजनेंतर्गत घोषणापत्र  सादर करण्याची 31 डिसेंबर 2020 ही अंतिम तारीख  31 जानेवारी 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
  6. विवाद से विश्वास योजनेंतर्ग 30 जानेवारी 2021 पर्यंत आदेश पारित  करणे आवश्यक असलेल्या आदेशांना आता 31 जानेवारी 2021 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
  7. प्रत्यक्ष कर आणि बेनामी कायद्या अंतर्गत अधिकाऱ्यांना आदेश जारी करण्याची  किंवा नोटीस बजावण्याची अंतिम तारीख 30 मार्च 2021 होती तिला 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

यापुढे, स्व-मूल्यांकन कर भरण्याच्या बाबतीत लहान व मध्यम वर्गाच्या करदात्यांना तिसऱ्यांदा दिलासा मिळावा यासाठी, स्व-मूल्यांकन कर भरण्याच्या मुदतीमध्ये पुन्हा वाढ करण्यात आली  आहे. त्यानुसार, ज्यांचे स्व- मूल्यांकन कर देय आहे त्या करदात्यांसाठी स्व-मूल्यांकन कर भरण्यासाठी देय तारीख ज्यांचे कर-मुल्यांकन कर दायित्व 1 लाख रुपये आहे त्यांना 1 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत, पॅरा 4 (ए) आणि पॅरा 4 (बी) मध्ये नमूद केलेल्या करदात्यांसाठी आणि पॅरा 4 (सी) मध्ये नमूद केलेल्या करदात्यांसाठी 10 जानेवारी, 2021 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा , 2017 च्या कलम  44 अंतर्गत वार्षिक परतावा भरण्याची मुदतही सरकारने 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी 31 डिसेंबर, 2020 वरून 28 फेब्रुवारी, 2020 पर्यंत वाढविली आहे.

* * *

M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com(Release ID: 1684849) Visitor Counter : 227