சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம்

இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ) இணைய வர்த்தகத் தளங்களில் விற்கப்படும் உணவுப் பொருட்களின் பொருத்தமான வகைப்படுத்தலை உறுதி செய்ய இ-காமர்ஸ் தளங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறது

Posted On: 02 APR 2024 5:22PM by PIB Chennai

இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (FSSAI) அனைத்து இ-காமர்ஸ் உணவு வணிக நிறுவனங்களையும் (FBOs) தங்கள் வலைத்தளங்களில் விற்கப்படும் உணவுப் பொருட்களின் சரியான வகைப்படுத்தலை உறுதி செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. பால் சார்ந்த பான கலவை அல்லது தானிய அடிப்படையிலான பான கலவை அல்லது மால்ட் அடிப்படையிலான பானம் இ-காமர்ஸ் வலைத்தளங்களில் 'சுகாதார பானம்', 'ஆற்றல் பானம்' போன்றவற்றின் கீழ் விற்கப்படும் 'தனியுரிம உணவு' வகையின் கீழ் உரிமம் பெற்ற உணவுப் பொருட்களின் நிகழ்வுகளை FSSAI குறிப்பிட்டுள்ளது.

 

உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்களின் சட்டம் 2006 அல்லது அதன் கீழ் உள்ள விதிகள் / ஒழுங்குமுறைகளின் கீழ் எங்கும் 'சுகாதார பானம்' என்ற சொல் வரையறுக்கப்படவில்லை அல்லது தரப்படுத்தப்படவில்லை என்று FSSAI தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. எனவே, FSSAI அனைத்து இ-காமர்ஸ் FBOக்களுக்கும் தங்கள் வலைத்தளங்களில் 'சுகாதார பானங்கள் / ஆற்றல் பானங்கள்' வகையிலிருந்து அத்தகைய பானங்களை அகற்றுவதன் மூலம் இந்த தவறான வகைப்பாட்டை உடனடியாக சரிசெய்து, அத்தகைய தயாரிப்புகளை பொருத்தமான பிரிவில் வைக்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

 

AD/KRS(Release ID: 2016992) Visitor Counter : 77