മന്ത്രിസഭ

വനിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് ഡ്രോണുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര മേഖലാ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

Posted On: 29 NOV 2023 2:22PM by PIB Thiruvananthpuram

പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം വനിതാ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് (എസ്എച്ച്ജി) ഡ്രോണുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര മേഖലാ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. ഇതിനായി 2024-25 മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 1261 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2023-24 മുതൽ 2025-2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത 15,000 വനിതാ സ്വയംസഹായസംഘങ്ങൾക്ക് കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കർഷകർക്ക് വാടക സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഡ്രോണുകൾ നൽകാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമായി, വനിതാ സ്വയംസഹായസംഘങ്ങളെ (എസ്എച്ച്ജി) ശാക്തീകരിക്കാനും കാർഷിക മേഖലയിൽ ഡ്രോൺ സേവനങ്ങളിലൂടെ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൊണ്ടുവരാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇനി പറയുന്നു:

1.കൃഷി കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് (DA&FW), ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് (DoRD, രാസവള വകുപ്പ് (DoF),വനിതാ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾ, മുൻനിര രാസവളം കമ്പനികൾ (LFCs)എന്നിവയുടെ വിഭവങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ച് സമഗ്രമായ ഇടപെടലുകൾക്ക് പദ്ധതി അംഗീകാരം നൽകുന്നു.

2. ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം സാമ്പത്തികമായി പ്രായോഗികവും ഉചിതവുമായ വിഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 15,000 വനിതാ സ്വയംസഹായസംഘങ്ങളെ  ഡ്രോണുകൾ നൽകുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും.

3. ഡ്രോണുകളുടെ വിലയുടെ 80 ശതമാനം കേന്ദ്ര ധനസഹായമായി  വനിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകും.  ആക്സസറികൾ/അനുബന്ധ ചാർജുകൾ അടക്കം പരമാവധി എട്ടു ലക്ഷം രൂപയാണു നൽകുക. ദേശീയ കാർഷ‌ിക ഇൻഫ്രാ ഫിനാൻസിംഗ് ഫെസിലിറ്റിക്ക് (എഐഎഫ്) കീഴിലുള്ള വായ്പയായി എസ്എച്ച്ജികളുടെ ക്ലസ്റ്റർ ലെവൽ ഫെഡറേഷന് (സിഎൽഎഫ്) ബാക്കി തുക (സബ്‌സിഡി കുറച്ചുള്ള സംഭരണത്തിന്റെ ആകെ ചെലവ്) ഉയർത്താം. AIF വായ്പയ്ക്ക് 3% പലിശയിളവ് നൽകും.

4. മികച്ച യോഗ്യതയുള്ള, 18 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള വനിതാ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളെ എസ്ആർഎൽഎം, എൽഎഫ്‌സികൾ 15 ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കും. അതിൽ 5 ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത ഡ്രോൺ പൈലറ്റ് പരിശീലനവും പോഷക, കീടനാശിനി പ്രയോഗത്തിന്റെ കാർഷിക ആവശ്യത്തിനായി 10 ദിവസത്തെ അധിക പരിശീലനവും ഉൾപ്പെടും

5. ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ഫിറ്റിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ ജോലികൾ എന്നിവ ഏറ്റെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള എസ്എച്ച്ജിയിലെ മറ്റ് അംഗത്തെ/കുടുംബാംഗത്തെ  ഡ്രോൺ ടെക്നീഷ്യൻ/അസിസ്റ്റന്റ് ആയി, പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനും (എസ്ആർഎൽഎം) LFC-യും തിരഞ്ഞെടുക്കും.  ഡ്രോണുകളുടെ വിതരണത്തിനൊപ്പം ഈ പരിശീലനം ഒരു പാക്കേജായി നൽകും.  ഡ്രോൺ കമ്പനികൾ വഴി ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും ഡ്രോണുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും എസ്എച്ച്ജികൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഡ്രോൺ വിതരണ കമ്പനികളും എസ്എച്ച്ജികളും തമ്മിലുള്ള പാലമായി എൽഎഫ്‌സികൾ പ്രവർത്തിക്കും.

6. എൽഎഫ്‌സികൾ നാനോ യൂറിയ, നാനോ ഡിഎപി തുടങ്ങിയ നാനോ രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള ഡ്രോണുകളിലൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.  നാനോ വളത്തിനും കീടനാശിനി പ്രയോഗത്തിനുമായി കർഷകർക്ക് ഡ്രോൺ സേവനങ്ങൾ എസ്എച്ച്ജികൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകും.

 

ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള അംഗീകൃത സംരംഭങ്ങൾ 15,000 സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായ ബിസിനസ്സും ഉപജീവന പിന്തുണയും നൽ കുമെന്നും അവർക്ക് പ്രതിവർഷം കുറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അധിക വരുമാനം നേടാൻ കഴിയുമെന്നും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കർഷകരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി കാർഷിക മേഖലയിൽ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും.

 

NS(Release ID: 1980787) Visitor Counter : 71