ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯ

​​​​​​​ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಉಕ್ಕು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ 


ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 140 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ

Posted On: 29 AUG 2023 1:07PM by PIB Bengaluru

ಉಕ್ಕು ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯದ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೇಶೀಯ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ದೇಶೀಯ ಕಚ್ಚಾ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 140 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 48 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಕ್ಕು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಚಾಲಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಕ್ಕು ನೀತಿ 2017 ರಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022 ರಲ್ಲಿ "ಮಿಷನ್ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕೋಲ್" ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. "ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್" ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಮದನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಿಷನ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಪರಿಶೋಧನೆ, ವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಹೊಸ ವಾಷರಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ &ಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 

ಉಕ್ಕು ವಲಯಕ್ಕೆ ದೇಶೀಯ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಹರಾಜು: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯವು 16 ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 4 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು 2022-23ರಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಣನೀಯ 1.54 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಕೈಬಿಟ್ಟ ಗಣಿಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ: ಭಾರತ್ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಸಿಸಿಎಲ್) ಕೈಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಬಿಸಿಸಿಎಲ್ ಒಡೆತನದ ಗಣಿಗಳಿಂದ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ, ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಗುರುತಿಸಲಾದ 8 ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 4 ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಒಎ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಗಣಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ.

ಎಸ್ಎಐಎಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಯೋಗ: ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಸ್ಎಐಎಲ್) ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಎಲ್ 1.8 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೊಳೆದ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಬಿಸಿಸಿಎಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 4 ಹೊಸ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಾಷರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ನಂತರ, ತೊಳೆದ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಚ್ಚಾ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಹರಾಜು: ಬಿಸಿಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಸಿಸಿಎಲ್) ಜೂನ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಹರಾಜನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿವೆ. ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಸಿಎಲ್ ಗಣಿಗಳಿಂದ 50,000 ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಿತು, ಇದು ದೇಶೀಯ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು.

ನವೀನ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಷರೀಗಳು: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಷರಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಎಲ್ ವಾಷರಿಗಳ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಎಲ್ ನೇಮಿಸಿದ ವಹಿವಾಟು ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಾಷರಿಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ದೇಶೀಯ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

***(Release ID: 1953224) Visitor Counter : 89