ആണവോര്‍ജ്ജ വകുപ്പ്‌

2031ഓടെ ആണവോർജ ശേഷി 7480 മെഗാവാട്ടിൽ നിന്ന് 22480 മെഗാവാട്ടായി ഉയരുമെന്ന്  ഡോ:ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്

Posted On: 20 JUL 2023 4:06PM by PIB Thiruvananthpuramന്യൂ ഡൽഹി: ജൂലൈ 20, 2023


23 ആണവ റിയാക്ടറുകൾ അടങ്ങുന്ന 7480 മെഗാവാട്ട് ആണവോർജ്ജ ശേഷിയാണ് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ളതെന്ന് കേന്ദ്ര ആണവോർജ, ബഹിരാകാശ സഹമന്ത്രി ഡോ.ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞു. 


2022-23 വർഷത്തിൽ ആണവോർജ്ജ റിയാക്ടറുകൾ 46,982 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി (ഇൻ-ഫേം  ഉൾപ്പെടെ) ഉത്പാദിപ്പിച്ചതായി രാജ്യസഭയിൽ രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടിയിൽ ഡോ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് അറിയിച്ചു .

2022-23 വർഷത്തിൽ രാജ്യത്തെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിൽ ആണവോർജ്ജത്തിന്റെ പങ്ക് ഏകദേശം 2.8% ആണെന്ന് ഡോ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞു. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നതും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്ത  പദ്ധതികൾ  പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വഴി  2031 ഓടെ നിലവിലെ സ്ഥാപിത ആണവോര്ജ്ജ ശേഷി 7480 മെഗാവാട്ടി
ൽ    നിന്ന് 22480 മെഗാവാട്ടായി ഉയരും.  ഭാവിയിൽ  ആണവ റിയാക്ടറുകൾ  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ സൈറ്റുകൾക്ക് സർക്കാർ  തത്വത്തിൽ  അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 

അനുബന്ധം

 

State

Location

Unit

Capacity

(MW)

 
 

Maharashtra

Tarapur

TAPS-1&

160

 

TAPS-2&

160

 

TAPS-3

540

 

TAPS-4

540

 

Rajasthan

Rawatbhata

RAPS-1@

100

 

RAPS-2

200

 

RAPS-3&

220

 

RAPS-4

220

 

RAPS-5

220

 

RAPS-6

220

 

Tamil Nadu

Kalpakkam

MAPS-1&

220

 

MAPS-2

220

 

Kudankulam

KKNPP-1

1000

 

KKNPP-2

1000

 

Uttar Pradesh

Narora

NAPS-1

220

 

NAPS-2

220

 

Gujarat

Kakrapar

KAPS-1

220

 

KAPS-2

220

 

KAPS-3*

700

 

Karnataka

Kaiga

KGS-1

220

 

KGS-2

220

 

KGS-3

220

 

KGS-4

220

 

 

@ RAPS-1 is under extended shutdown for techno-economic assessment.

& TAPS-1&2, RAPS-3 & MAPS-1 are presently under project mode.

*Presently being operated at 90% power.(Release ID: 1941043) Visitor Counter : 76