ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ (ಸಿಸಿಇಎ)
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

'ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಶೋಧನೆ'ಯ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ

Posted On: 07 JUN 2023 3:00PM by PIB Bengaluru

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ(CCEA) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು "ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಶೋಧನೆ"ಯ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ 15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2021-22 ರಿಂದ 2025-26ರವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 2,980 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನೈಟ್‌ಗಾಗಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಶಾಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ: (i) ಪ್ರಚಾರದ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ) ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು (ii) ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಯೇತರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೋಧನೆ.

ಅನುಮೋದನೆಯು ಪ್ರಚಾರ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ) ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ 1,650 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಐಎಲ್ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ವಿಶಾಲ ಕೊರೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ 1,330 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು, 1,300 ಚದರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 650 ಚದರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನೈಟ್‌ಗಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಹಂಚಿಕೆದಾರರಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

****(Release ID: 1930727) Visitor Counter : 71