ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

ഗവണ്‍മെന്റ് ചെലവ് ഗണ്യമായി വര്‍ധിച്ചതിന് സാമൂഹിക മേഖല സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു


സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ ചെലവ് 23-ല്‍ 21.03 ലക്ഷം കോടിയായി വര്‍ദ്ധിച്ചു

2005-06 നും 2019-20 നും ഇടയില്‍ 41.5 കോടി ആളുകള്‍ ദാരിദ്ര്യത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നു

Posted On: 31 JAN 2023 1:39PM by PIB Thiruvananthpuram

ആഗോള മഹാമാരിയുടെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലോകം കരകയറുമ്പോള്‍, ഇന്ത്യ അമൃതകാലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് ധനകാര്യ, കോര്‍പ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ ഇന്ന് പാര്‍ലമെന്റില്‍ അവതരിപ്പിച്ച 2022-23ലെ സാമ്പത്തിക സര്‍വേ  പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ യുഗം സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് സര്‍വേ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ മേഖലയില്‍ ഇന്ന് ആരും പുറകിലാകാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. കൂടാതെ അതിന്റെ വളര്‍ച്ചയുടെയും പുരോഗതിയുടെയും സ്വാധീനവും നേട്ടങ്ങളും എണ്ണമറ്റ സംസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്തുള്ള വൈവിധ്യവും വിപുലവുമായി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഭാഷകളും ഭൂമിശാസ്ത്രങ്ങളും, രാജ്യത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ സമ്പത്ത് ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് സര്‍വേ വ്യക്തമാക്കി.

സമഗ്രവും ദൂരവ്യാപകവും ജനകേന്ദ്രീകൃതവും സാര്‍വത്രികവും പരിവര്‍ത്തനപരവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമായ യുഎന്‍ സമീപനം 2030 ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചതിനാല്‍ സമകാലിക സാഹചര്യത്തില്‍ സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് കൂടുതല്‍ പ്രസക്തമാണെന്നും സാമ്പത്തിക സര്‍വേ പറയുന്നു. ഈ 17 ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ പലതും വ്യക്തികളുടെ സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്.''ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ 2030 വരെ എല്ലായിടത്തും ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നു; രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലും  അസമത്വങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന്; സമാധാനപരവും നീതിയുക്തവും എല്ലാവരെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതുമായ സമൂഹങ്ങള്‍ കെട്ടിപ്പടുക്കാന്‍; മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്ത്രീകളുടെയും പെണ്‍കുട്ടികളുടെയും ശാക്തീകരണവും; ഗ്രഹത്തിന്റെയും അതിന്റെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെയും ശാശ്വതമായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനും. ദേശീയ വികസനത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളും ശേഷികളും കണക്കിലെടുത്ത് സുസ്ഥിരവും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതും സുസ്ഥിരവുമായ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയ്ക്കും എല്ലാവര്‍ക്കും സമൃദ്ധിയും മാന്യമായ ജോലിയും പങ്കിടുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനും ഞങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്'' എന്നതാണ് സമീപനരേഖയുടെ കാതല്‍.

രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തിന്റെ പല വശങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് 2016 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുതല്‍ സാമൂഹിക സേവനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ചെലവ് വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. 2018 മുതല്‍ 2020 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വരെ മൊത്തം ചെലവില്‍ സാമൂഹിക സേവനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ചെലവിന്റെ വിഹിതം ഏകദേശം 25 ശതമാനമാണ്. ഇത് 2023 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 26.6 ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചു. സാമൂഹിക സേവന ചെലവ് 2020 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 2021 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 8.4% വര്‍ധിച്ചു, കൂടാതെ 2021 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 2022 ല്‍ മറ്റൊരു 31.4 ശതമാനം വര്‍ധനയുണ്ടായി, ഇത് പകര്‍ച്ചവ്യാധി വര്‍ഷങ്ങളായതിനാല്‍, പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളില്‍ വിനിയോഗം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. . 2015-16ല്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ​ഗവൺമെന്റുകളുടെ സാമൂഹിക മേഖലാ ചെലവ് 9.15 ലക്ഷം കോടി ആയിരുന്നെങ്കില്‍, 23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ അത് 21.3 ലക്ഷം കോടിയായി വര്‍ധിച്ചു.

സാമൂഹിക സേവനങ്ങള്‍ക്കുള്ള മൊത്തം ചെലവില്‍ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ചെലവിന്റെ വിഹിതം 2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ 21 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ (ബിഇ) 26 ശതമാനമായി വര്‍ദ്ധിച്ചു. പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍, അതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍, 2025-ഓടെ ജിഡിപിയുടെ 2.5 ശതമാനത്തിലെത്താന്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ ചെലവ് പുരോഗമനപരമായ രീതിയില്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ബജറ്റ് ചെലവ് 2021 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 1.6 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ജിഡിപിയുടെ 2.1 ശതമാനത്തിലും (ആര്‍ഇ) 2.2 ശതമാനത്തിലും എത്തി.

ദാരിദ്ര്യം

ദാരിദ്ര്യം പ്രാഥമികമായി കണക്കാക്കുന്നത് മാന്യമായ ജീവിതത്തിനുള്ള പണത്തിന്റെ അഭാവത്തിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിര്‍വചനം അനുസരിച്ച്, ദാരിദ്ര്യത്തിന് വിശാലമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട്. ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ദോഷങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു - മോശം ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കില്‍ പോഷകാഹാരക്കുറവ്, ശുചിത്വക്കുറവ്, ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം അല്ലെങ്കില്‍ വൈദ്യുതി, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മോശം നിലവാരം തുടങ്ങിയവ. അതിനാല്‍ ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മാര്‍ജ്ജന നടപടികളുടെ കൂടുതല്‍ സമഗ്രമായ ഒരു ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുക തന്നെ വേണം.

111 വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന യുഎന്‍ഡിപിയുടെ 2022 റിപ്പോര്‍ട്ട് 2022 ഒക്ടോബറില്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, 2019-21 ലെ സര്‍വേ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 16.4 ശതമാനം (2020 ല്‍ 228.9 ദശലക്ഷം ആളുകള്‍) ബഹുമുഖ ദരിദ്രരാണ്, അധികമായി 18.7 ശതമാനം ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യത്തിന് (2020 ല്‍ 260.9 ദശലക്ഷം ആളുകള്‍) ഇരയാകുന്നു.

2005-06 നും 2019-21 നും ഇടയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ 41.5 കോടി ആളുകള്‍ ദാരിദ്ര്യത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തുകടന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2030-ഓടെ ദേശീയ നിര്‍വചനങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് എല്ലാ തലങ്ങളിലും ദാരിദ്ര്യത്തില്‍ കഴിയുന്ന എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും അനുപാതത്തിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും കുറയ്ക്കുക എന്ന എസ്ഡിജി ലക്ഷ്യം 1.2 കൈവരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഇത് വ്യക്തമായി തെളിയിക്കുന്നു.

സാമൂഹിക സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള ആധാര്‍:

സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സാമൂഹിക വിതരണത്തിന് ആധാര്‍ അനിവാര്യമായ ഉപകരണമാണ്. 318 കേന്ദ്ര പദ്ധതികളും 720-ലധികം സംസ്ഥാന പദ്ധതികളും 2016ലെ ആധാര്‍ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 7 പ്രകാരം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

--NS--(Release ID: 1895080) Visitor Counter : 175